U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V wil een veilige rotonde - 03-12-2004

In Gazet van Antwerpen van 1 december 2004 verscheen in het katern Kempen een artikel onder de titel "Fietser kwetsbaar op nieuwe rotonde". Daarmee wordt de tweede rotonde bedoeld aan het kruispunt van Leest, Schuttershofstraat, Jaak Mertensstraat en Molenzijde.

In het artikel worden de Schepen voor verkeersveiligheid en de Burgemeester geciteerd. De (voorganger van) CD&V wordt verweten in de vorige legislatuur te laks geweest te zijn. Er werd toen immers geen fietspad gerealiseerd aan het einde van de Leest. Onze mening daarover of een reactie op de aantijgingen werd ons evenwel niet gevraagd.

Het verwondert ons dat leden van het Schepencollege zulke uitspraken in de krant doen. Wij hadden immers begrepen dat er ons op informele wijze om verzocht was, de nodige "radiostilte" te bewaren over dit dossier. Wij waren daarmee akkoord gegaan om de goede afloop van de problematiek niet te schaden. Nu het Schepencollege echter de eigen vraag negeert, willen wij uiteraard graag ook onze visie op één en ander bekend maken.CD&V-Merksplas is het eens met de analyse dat de nieuwe rotonde gevaarlijk is voor fietsers. Precies daarom en met goede bedoelingen hebben wij de zaak bespreekbaar gesteld in de Gemeenteraad.

Het probleem is inderdaad niet nieuw. In de vorige legislatuur poogde het toenmalige Schepencollege ook meermaals een akkoord te bereiken over grondsafstand voor fietspaden langs de Leest.

Onze voorgangers botsten daarbij blijkbaar op identiek dezelfde problemen als het huidige Schepencollege nu. Wij betreuren dit. Veiligheid moet immers altijd een prioriteit zijn.

Daarom wil CD&V-Merksplas onderlijnen dat wij het voorstel van het Schepencollege om nu wél (desgevallend) over te gaan tot onteigening, volledig steunen. Wij hebben dit punt mee goedgekeurd in de Gemeenteraad en wij hopen op een goede en spoedige oplossing.

Wij vragen ons dan ook af waarom wij herhaaldelijk van het Schepencollege te horen krijgen dat onze voorgangers het probleem maar hadden moeten oplossen. Wij verwijten het Schepencollege toch ook niet dat ze al sinds 2000 tijd gehad hebben om het probleem aan te pakken?

CD&V-Merksplas ziet verkeersveiligheid als een prioriteit. Door de serene samenwerking en door aan één zeel te trekken zijn er in Merksplas al zeer goede zaken verwezenlijkt. Wij zouden graag zien dat dit zo blijft.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.