U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Snelheid kan nog omlaag - 30-06-2008

Met de zomer voor de duur vraagt CD&V-Merksplas de automobilisten verantwoord om te springen met hun snelheid. Het hoeft geen betoog dat een ongeval vlug gebeurd is, zeker met kinderen in de buurt. De snelheid van het harde verkeer is bij ongevallen zeker niet de enige, maar wel een zeer belangrijke factor.

Iedereen weet dat de invalswegen van Merksplas op de rand van de bebouwde kom gesierd zijn met toestellen die de snelheid van het binnenkomende verkeer meten. Enkele weken geleden opperde CD&V- Merksplas het idee de resultaten van de metingen eens aandachtig te bekijken. De vraag kan namelijk gesteld worden in hoeverre de toestellen hun nut bewijzen. Bij ons weten was zulke informatie nooit eerder aan de gemeenteraadsfracties bezorgd.

Eén van onze gemeenteraadsleden maakte daarom gebruik van zijn wettelijk inzagerecht om een aantal resultaten te kunnen bekomen. Dankzij de tussenkomst van AGEM en van de gemeentesecretaris konden wij een aantal resultaten inderdaad inzien. Het betreft de metingen van een willekeurige week in mei 2008. In principe kunnen deze resultaten geëxtrapoleerd worden naar elke "normale" week in een jaar en geven ze dus de tendens.Wat blijkt?

De beste resultaten worden gehaald op de Steenweg op Rijkevorsel, waar maar liefst bijna 60% van de binnenkomende wagens zich aan de snelheidslimiet van 50 km/u houdt. Op dezelfde plaats rijdt 34% tussen 50 en 60 km/u en bijna 6% rijdt tussen 60 en 70 km/u. Dat is een mooi resultaat, ware het niet dat in dezelfde week een enkeling geflitst werd die maar liefst 200 km/u reed!

De cijfers voor de Steenweg op Turnhout en de Steenweg op Weelde zijn vrij gelijklopend. Op de Steenweg op Turnhout rijdt 47% van de wagens 50 km/u, 40% rijdt tussen 50 en 60 km/u en nog eens 10% tussen 60 en 70 km/u. Ongeveer dezelfde getallen op de Steenweg op Weelde, waar 46% zich aan de snelheidslimiet houdt, 32% tussen 50 en 60 km/u rijdt en 13% tussen 60 en 70 km/u.

De Steenweg op Hoogstraten doet het ook verre van slecht. Daar rijdt 35% 50 km/u, 45% rijdt tussen 50 en 60 km/u en 13% tussen 60 en 70 km/u.

De slechtste leerling in de klas is de Steenweg op Beerse. Daar rijdt slechts 28% 50 km/u, 42% rijdt tussen 50 en 60 km/u en 21% tussen 60 en 70 km/u.CD&V-Merksplas wil aan deze resultaten de volgende conclusies vastknopen:

- Uit de metingen blijkt globaal dat het met de snelheid in het centrum van Merksplas best meevalt. We durven er immers van uitgaan dat de meeste automobilisten die de snelheidsmeter zien oplichten (het getal 50 wordt getoond bij overdreven snelheid), de voet van het gaspedaal halen. Daardoor zal de 50 km/u in de bebouwde kom wel gehaald worden. Bovendien maakt de verkeersdrukte het overdag quasi onmogelijk te snel te rijden.

- Het is echter een absolute prioriteit de wegpiraten van de weg te halen. Hier ligt een job voor de politie. CD&V-Merksplas denkt ook dat iedereen zijn steentje kan bijdragen om het verkeer leefbaar te maken. Als iedereen in de bebouwde kom een beetje op zijn snelheid let, worden heel wat andere weggebruikers verplicht hetzelfde te doen.

- De resultaten tonen ook duidelijk aan dat een poorteffect zeer snelheidsverlagend werkt. Dat zal ook wel de reden zijn waarom de Steenweg op Beerse het slechtste scoort. Bij ons weten is er ook daar verbetering op komst, omdat de heraanleg van de weg naar Beerse ook de bouw van een poorteffect inhoudt.

- CD&V-Merksplas blijft dus voorstander van duidelijke fysieke aanduidingen betreffende het snelheidsregime in een bepaalde zone. Meer bepaald de zones 30 in wijken en aan de scholen moeten voor ons expliciet aangegeven worden. Het moet duidelijk zijn dat wij daaronder méér verstaan dan het plaatsen van een bord.

Met de vakantie voor de deur wenst CD&V-Merksplas iedereen een ontspannende tijd en veilige wegen.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.