U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Jaaroverzicht 2008 - 06-01-2009

Naar goede gewoonte maakt CD&V-Merksplas aan het einde van elk kalenderjaar een eigenzinnig overzicht van wat er zich in 'politiek Merksplas' afgespeeld heeft.Politiek feit van het jaar

Als we dus terugkijken op 2008 valt meteen op dat het een jaar zonder hoogtepunten is geweest. Er werd verder gewerkt aan lopende programmapunten. Als toch de klassieke vraag gesteld wordt wat dan het 'politieke feit van het jaar' genoemd mag worden, is het moeilijk om daar een antwoord op te geven. Na enig wikken en wegen zouden we daarom 'de prijs' willen uitreiken aan het feit dat het rustoord voor senioren in 2008 écht in gebruik werd genomen. Dat is toch belangrijk voor de bevolking en we mogen ook niet vergeten dat de huidige politieke meerderheid daarmee een programmapunt van CD&V uitgevoerd heeft.

Gemeenteraden als formaliteit

De nadelen van een riante politieke meerderheid werden in 2008 ook steeds duidelijker. Het schepencollege gebruikt de gemeenteraad (nota bene de wetgevende macht) simpelweg als stemmachine. De raadsleden van de meerderheid zijn daarin opvallend 'braaf'. Ook in 2008 hebben we hun stem niet gehoord buiten 'ja' en 'neen'. Voor de oppositie (vijf koppen) was het een frustrerend jaar. Naar opmerkingen, kritieken of voorstellen wordt toch nooit geluisterd. Het effect is dan ook dat de gemeenteraden in 2008 zeer schraal gestoffeerd waren en zeer kort van duur. Tot tweemaal toe werd de planning van de gemeenteraden bovendien zonder overleg gewijzigd en moest er een raad doorgaan midden in de zomervakantie en in de kerstvakantie. Van respect voor de raadsleden gesproken. Conclusie: het politieke debat bestaat in Merksplas niet meer.Ze zaten weer in onze zakken

Eind 2007 verzette CD&V zich krachtig tegen de door het schepencollege verspreide perceptie, als zou er een belastingverlaging doorgevoerd worden in 2008. De opcentiemen werden immers verhoogd tot 1.100 en de personenbelasting verlaagd tot 6,5%. De feiten geven CD&V nu uiteraard gelijk. De gemeente genereerde een dikke 200.000 euro méér aan inkomsten uit de belastingen ! Elke Spetser is uitgenodigd dit voor de eigen situatie na te rekenen.

Omzeilen en afleiden

Een andere 'truuk-van-de-foor' werd toegepast bij de voortaan verplichte betaling voor het grof huisvuil. Van de Vlaamse regering kreeg de gemeente immers 100 euro per inwoner, op voorwaarde dat (onder andere) de huisvuilbelasting (30 euro) afgeschaft zou worden, wat ook gebeurde.

In plaats van deze gift van de Vlaamse overheid door te rekenen naar de geldbeugel van de mensen (30 euro belasting minder), werd de ophaling van grof vuil echter zo duur gemaakt dat er voor de burger niets verandert. Twee keer winst voor de gemeentekas, maar wel wéér op kap van de belastingbetaler !

Europese subsidies die bedoeld zijn om het platteland op te waarderen, werden afgeleid van de restauratie van het kerkhof van de Kolonie en zullen aangewend worden om Ter Marcke af te breken. Wat heeft dat nog met de opwaardering van het platteland te maken? CD&V wil op de plaats van Ter Marcke geen plein (want dat is daar tussen de auto's toch niet leefbaar), maar handelsactiviteit en (sociale) huisvesting !

Befehl ist Befehl !

Ondersteund met een ludieke actie waarbij een aantal wachthuisjes opgepoetst werden, vroeg CD&V een 'derdebetalersregeling' met De Lijn. Op die manier zouden de Spetsers de bus kunnen nemen voor een sterk verminderde prijs. Ondanks het feit dat al de gemeenten uit de regio dat al doen, weigerde het schepencollege deze sociale maatregel uit te voeren. De raadsleden van de meerderheid stapten slaafs mee in dit bevel van de bevoegde schepen.Hetzelfde gebeurde toen CD&V een voorstel deed om een gezamenlijke aankoop te realiseren van huisbrand. Dat voorstel klopte echter niet met het feit dat de burgemeester zelf 'in den olie' zit. De consument kon dus verrekken. Sociale maatregelen zijn aan de liberalen duidelijk niet besteed.

CD&V vroeg aandacht

Tijdens de gemeenteraden kaartte CD&V diverse zaken aan in het algemeen belang en op basis van ons verkiezingsprogramma.

- Aanklacht tegen de dure repetitieruimte in De Marc/kt
- 'Njet' tegen de belasting op kamperen
- Aanklacht tegen het pesten van de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij
- Het kerkhof is geen wandelweg naar de sportzone
- Wat met het parkeren in de Wijntuinstraat?
- Er moet een beleid komen om wonen goedkoper te maken
- Het tekort aan parkeerplaatsen in het dorp
- Foute drempels in Kleiryt, Den Drank en Goordijk
- De prijzen in de sporthal
- Vissterfte in Carons Hofke
- Een 'zone 30' moet duidelijk aangegeven worden
- Het tekort aan ondersteuning aan Toerisme Merksplas
- De tarieven in de kinderopvang
- De brug over de Mark aan Hoekeinde
- De douches in de tijdelijke sporthal
- Het gebruik van het infobord
- De afbraak van Ter Marcke.

CD&V-Merksplas gaat door vanuit een kleine groep oppositie te voeren. Wij zullen ons gedacht blijven zeggen om de 'goed-nieuws-show' van de meerderheid bij te stellen. Daarbij hopen wij uiteraard op de steun van de bevolking. Laat het ons weten wanneer u iets wil aankaarten. Dank bij voorbaat.

CD&V-MerksplasDit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.