U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

PPS-partner gevonden ! - 15-12-2004

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Merksplas ging op zoek naar een private partner voor de bouw en exploitatie van een rustoord voor senioren in onze Gemeente. De private partner en het OCMW zouden samen een rustoord bouwen onder de formule van de "Privaat - Publieke Samenwerking" (PPS).

Van de 35 organisaties die schriftelijk uitgenodigd werden om hun interesse te bevestigen, antwoordden er slechts 3. Eén organisatie hield de boot eerder af, een tweede antwoordde gemotiveerd negatief en een derde principieel positief. Grote opluchting dus bij het OCMW en in de Merksplasse politiek, omdat er zodoende toch verder kan gepraat worden met een geïnteresseerde potentiële partner!De Voorzitter van het OCMW verklaarde reeds eerder aan een aantal senioren uit de Kern Lindendijk dat er voor het rusthuis "schot in de zaak zat". Op woensdag 15 december 2004 stond het dossier officieel geagendeerd op de vergadering van de OCMW-raad, in het besloten gedeelte.

Na de zitting konden we vernemen dat er inderdaad een brief is toegekomen bij het OCMW waarin een organisatie haar principiële interesse voor het project uitdrukt.

Het betreft de Groep Van den Brande die reeds rusthuizen exploiteert in Rijkevorsel, Beerse en Oud-Turnhout. Zij beschouwt zich als capabel voor de opdracht en zou een realisering van een rusthuis zelfs mogelijk achten op korte termijn (tegen 2008).

Het is duidelijk dat met deze principiële interesse een zeer belangrijke klip is genomen. Gesprekken tussen het OCMW en de privé-partner zullen nu moeten uitwijzen of een gezamenlijk project effectief mogelijk is. Laat ons samen duimen dat het lukt.

Wij zijn dus zeer blij met het positieve nieuws. Wij willen alle mensen van alle partijen binnen het OCMW bedanken voor hun inzet in dit zeer belangrijke dossier. Dank zij de goede samenwerking over de partijgrenzen heen, wordt een zéér belangrijk CD&V- programmapunt gerealiseerd! Wij zijn de politieke meerderheid oprecht erkentelijk dat zij ons programmapunt overgenomen hebben, hoewel ze dat eerst niet van plan waren.Er is ons echter nog iets opgevallen:

Reeds op 14 december 2004 lazen we in de krant een artikel waarin het heuglijke nieuws door de Burgemeester en de OCMW-Voorzitter wereldkundig werd gemaakt!

De beslissing over dit dossier stond echter -zoals gezegd- geagendeerd in de besloten zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van 15 december 2004, dus een dag later! De besloten zitting dient voor besprekingen over personen of over zaken waarbij (door de openbaarheid) bepaalde belangen geschaad zouden kunnen worden.

Sinds enkele maanden zijn de zittingen van het OCMW ook openbaar (vroeger niet). De Wetgever heeft deze openbaarheid net ingevoerd om een "nieuwe wind van openheid" door de OCMW's te doen waaien.

Wij begrijpen dan ook helemaal niet waarom het punt over het rustoord in de besloten zitting behandeld werd. Het gaat niet over personen en bepaalde belangen worden niet geschaad door het openbaar te bespreken.

Bovendien staat deze "beslotenheid" wel heel erg haaks op de "openbaarheid" (de dag VOOR de vergadering) in de pers.

Het is dan ook niet te verwonderen dat de OCMW-Raadsleden van de CD&V en Groen! zich zwaar bij de bok gezet voelen. Vergaderen en beslissen zij eigenlijk "pro forma" of hebben ze écht iets te zeggen?

Een OCMW-bestuur dat altijd de mond vol heeft over "de goede samenwerking" zou toch het minimale fatsoen kunnen hebben, éérst de Raadsleden in te lichten en pas daarna de pers. In die zin ware een gezamenlijke persconferentie véél beter geweest. Het ziet er naar uit dat deze zaak sporen gaat nalaten. Wie is daarbij gebaat?


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.