U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Open brief aan schepen Karel Lenaerts - 18-03-2009

Geachte Schepen,

Langs deze weg wil CD&V beroep doen op uw eer en uw fatsoen.Een gemeentebestuur moet besturen op een rechtvaardige manier. Wetten zijn er om toegepast te worden. Het algemeen belang staat daarbij voorop.

Onlangs kwamen de feiten rond een door u begane bouwovertreding aan het licht. Ook werd de schijn gewekt dat u in dat dossier uw persoonlijk voordeel hebt gezocht.

CD&V kent u als een schepen met een grote inzet en een uitstekende dossierkennis. Dat u in dit dossier beweert onwetend te zijn inzake de wetgeving verbaast ons dan ook ten zeerste. Enkele jaren geleden kende u de regelgeving kennelijk wel.

CD&V vraagt zich dan ook af, samen met u wellicht, of u nog het nodige gezag overhoudt om de regels inzake ruimtelijke ordening afdwingbaar te houden.

Het feit dat u beslist hebt om tijdelijk uw bevoegdheid over ruimtelijke ordening af te staan aan de burgemeester, beschouwen wij als ruim onvoldoende. De mensen van Merksplas mogen weten dat dit in feite niets verandert. Uw invloed over ruimtelijke ordening blijft even groot. Besluiten van het schepencollege worden immers steeds door het ganse schepencollege genomen. Bovendien vinden wij dat de burgemeester in deze zaak ook boter op het hoofd heeft. Hij heeft u immers niet teruggefloten toen u de overtredingen beging.

CD&V wil dus vermijden dat de burgers zich na beslissingen van het bestuur de vraag zullen stellen: "wie gelooft die mensen nog?". "Waarom moeten de burgers de wet toepassen en de bestuurders niet?"

CD&V wil daarom een goede raad geven:
Mijnheer de schepen, houdt de eer aan uzelf en treedt af!

Doe het voor de geloofwaardigheid van de politiek, voor Merksplas, voor het gemeentepersoneel, voor uw eigen politieke groep en doe het in de eerste plaats voor u zelf.

CD&V hoopt op een wijze beslissing van uwentwege.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.