U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Werner Van Baekel stapt over naar CD&V - 19-12-2004

CD&V-Merksplas is blij bekend te kunnen maken dat Werner Van Baekel vanaf vandaag onze rangen komt versterken!

Werner zetelt sedert 1 januari 2000 in de Gemeenteraad. Hij was lijsttrekker en werd verkozen voor Volksbelangen Merksplas (VBM). In die hoedanigheid hebben wij hem leren kennen als een hardwerkende collega, die zich steeds ingezet heeft voor het algemeen belang van Merksplas.
Vanuit CD&V-Merksplas zien wij Werner als een Gemeenteraadslid met een sterke visie en met veel contacten in het verenigingsleven (sportmidden). Ook zijn grote kennis van het financieel-economische is voor ons als oppositiepartij een versterking.

Graag geven wij Werner Van Baekel de gelegenheid de redenen van zijn beslissing zelf toe te lichten.Ik ben Werner Van Baekel en woon in de Molenvloed 14 in Merksplas. Ik ben bereikbaar op 014/63.52.09 of op werner.vanbaekel@skynet.be. Ik ben gehuwd met Griet Poels en we hebben drie kinderen : Thomas (17jaar), Charlotte (14jaar) en Laura (9jaar).

Hoe kijk ik naar deze legislatuur?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 traden in onze Gemeente een hele reeks nieuwe 'jonge' gezichten naar voor. Het was duidelijk dat een nieuwe generatie politiekers in aantocht was. Dat vier van de vijf lijsttrekkers nog geen veertig jaar waren, maakte dit duidelijk.

Ook in de programma's van de verschillende partijen zagen we meer concrete thema's en meer duidelijkere accenten dan in het verleden. De uitslag van de verkiezing maakte dat één partij de meerderheid vormde met tien op negentien zetels. Er diende dus niet gezocht te worden naar een coalitie.

Dit gegeven zorgde er dus ook voor dat drie partijen op de oppositiebanken belandden, met respectievelijk zes, twee en één verkozenen, maar samen wél goed voor 57% van de uitgebrachte stemmen. Met deze uitslag lag het voor de hand dat de meerderheid geen toenadering zou zoeken tot de andere partijen. Zij werden immers nog versterkt door Mies Gijsbrechts (VBM), die sinds de verkiezingen meestemt met de meerderheid. Maar ook dit is politiek.

Vanuit de oppositie punten realiseren is niet evident. Niettegenstaande dat, en gelukkig maar, waren er ook heel wat gemeenschappelijke punten te vinden in de verschillende partijprogramma's. Daardoor werden ook heel wat eigen 'te realiseren punten' in de voorbije vier jaren uitgevoerd of wordt er ondertussen werk van gemaakt. Heel wat van deze dossiers lopen met ondersteuning vanuit de oppositie.

Denken we bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid, de speelpleintjes, de buitenschoolse kinderopvang, het dossier van de Kolonie, de bibliotheek, enz. Allemaal thema's die ook zeer duidelijk uitgewerkt waren in het partijprogramma van Volksbelangen Merksplas (VBM).

Het persoonlijk gevoel dat ik vanuit de oppositie heb na deze eerste vier jaren is dus niet zo negatief. Wél is voor mij duidelijk dat de manier van aanpak, de timing, het vastleggen van de prioriteiten en andere accenten wellicht verschillend zouden zijn geweest.
Maar, voor mij is politiek echter ook luisterbereidheid, respect voor de mening van anderen, constructief samenwerken. Dat zijn nu net de elementen die mager scoren in het huidige beleid. Ook op de Gemeenteraden vertaalt zich dat in de gefundeerde discussies die vanuit de oppositie op gang getrokken worden, vanuit ... 57% van de bevolking. De 'stemming vragen' is in deze situaties dan ook te veel het wapen dat door de meerderheid wordt gehanteerd. Dit is dan ook de simpelste weg. Maar ook dit is politiek.Waarom de CD&V? Welke zijn mijn verwachtingen ?

Het is voor mij zeer duidelijk dat de "lokale partijen' (niet gelinkt aan een nationale partij) geen lang leven meer beschoren zijn. De politiek, ook op gemeentelijk niveau, heeft meer en meer noodzaak aan ondersteuning, voor de aanpak, de ontwikkeling en uitvoering van dossiers.
De vorige gemeenteraadsverkiezingen dachten we wellicht dat 'het z'n tijd nog wel zou duren', maar ondertussen spreken de feiten voor zich en zien ook in onze Gemeente wellicht alle politiekers deze noodzaak wel in. Is dit negatief ? Neen, maar dan moet je wel 'kleur geven' aan je keuze.

Persoonlijk heb ik het hier altijd moeilijk mee gehad, ook tijdens het gemeentelijk lijsttrekkersdebat in 2000 heb ik dit zeer duidelijk gezegd. Immers, alle politieke partijen hebben wel een aantal standpunten waar je achter kan staan, en dan kom je terecht in de nationale politiek, die ik dagdagelijks volg.

Zeker na de politiek van de laatste jaren en de belangrijke keuzes die zullen moeten gemaakt worden de volgende jaren, voor de toekomstige generaties, was voor mij 'het kiezen' dan ook niet echt zo moeilijk meer. Doe hier dan nog, 'de manier waarop CD&V aan politiek doet op lokaal vlak' bij, en je bent zeker dat je de juiste keuze hebt gemaakt.

Wie de gemeentepolitiek in Merksplas een beetje volgt kan niet anders dan vaststellen dat de CD&V-fractie vanuit de oppositie mee heeft gebouwd aan tal van realisaties. Ze deed dit op een serene wijze en wars van enig eigenbelang. Door mijn aansluiting bij deze groep hoop ik ze te kunnen versterken, zowel in de uitvoering van haar programma via de Gemeenteraad en een aantal commissies, als intern binnen de partijwerking.Mijn sociaal engagement.

De politieke stap in 2000 was voor mij een redelijk logische stap vanuit een overtuigd sociaal engagement in mijn beroepsleven in de financiële sector, waarin ik sinds 1986 werkzaam ben.
Het ter harte nemen van problemen van collega's, overleg plegen met de hiërarchie, mee zoeken naar de beste oplossing, het leidde tot een deelname aan de sociale verkiezingen begin de jaren negentig.

Sindsdien ben ik door het personeel van BACOB (nu DEXIA) verkozen in de Ondernemingsraad op nationaal vlak en onderhandel ik, samen met een aantal collega's, de noodzakelijke bedrijfscao's (collectieve arbeidsovereenkomsten). Gezien de fusiegolf in de banksector en het internationaal karakter van de bank, zetel ik sinds enkele jaren ook in de Europese Ondernemingsraad.

Luisterbereidheid, constructief samenwerken en respect voor de mening van anderen, naast het effectief uitvoeren. Ook hier gelden dezelfde regels.

En in mijn vrije tijd doe ik graag wat sport, liefst dan nog tafeltennis in onze Merksplasse club, waarbij ik sinds mijn jeugd aangesloten ben, later bestuurslid geworden ben en sinds 1996 als Voorzitter fungeer.

Ik hoop mij als Gemeenteraadslid nog lang te mogen inzetten voor de gemeenschap van Merksplas. Ik hoop ook dat de collegiale samenwerking in de Gemeenteraad verder goed en fair zal verlopen. Uiteraard in eerste instantie met de nieuwe collega's van de CD&V, maar ook met die van de politieke meerderheid.

Beste groeten,
Werner Van Baekel
Gemeenteraadslid voor CD&V-Merksplas

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.