U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 19 mei 2008 - 19-05-2008

Voor de lentezitting van deze gemeenteraad waren niet alle raadsleden op post. Karel Brosens en Linda Vanherck waren afwezig. Op het bord van de aanwezigen legde het schepencollege een licht verteerbaar menu van slechts zestien punten voor de openbare zitting en nog eens zeven voor de besloten zitting.

Er waren geen bemerkingen bij het verslag van de vorige zitting en Frank Quirynen werd uitgeloot als voorstemmer van dienst.

De gemeenteraad gaf eerst zoals steeds een positief advies over de rekening van de Kerkraad van Sint-Willibrordus Merksplas.Dan werden de jaarrekening voor 2007, het activiteitenverslag voor 2007 en het verslag van het college van commissarissen voor het Autonoom Gemeentelijk Elektriciteitsnet Merksplas (AGEM) goedgekeurd.

Het zelfde gebeurde met het ondernemingsplan voor AGEM voor 2008. Uit dat plan leren we dat er nog nagedacht wordt hoe de grote bedrijven die zelf via een warmtekrachtkoppeling energie produceren, aan het net aangesloten zullen kunnen worden. Tegen begin 2009 moet dit realiteit zijn. Waarschijnlijk zal er ergens op Koekhoven een nieuw onderstation van ELIA gebouwd worden. Nog in 2008 zal AGEM 58 energiescans proberen uit te voeren. Daarnaast zal er continu geïnvesteerd worden in de verbetering en uitbreiding van het hoogspannings- en laagspanningsnet. Ook zal het nieuwe informaticapakket waarmee het klantenbeheer gedaan wordt, verder uitgebouwd worden.

Jef Schoofs (Groen!) merkte op dat er een fout staat in de laatste GRaM. Niet AGEM, maar ELIA zal investeren in kabels of een nieuw tussenstation naar de grote klanten op Koekhoven.

Er komt weer personeel bij op het gemeentehuis. Bij de technische dienst is er een vacature voor een technisch assistent schrijnwerker. Bij de administratie komt er een cultuurbeleidscoördinator CuBeCo). Dat komt doordat de vorige CuBeCo nu definitief ontslag genomen heeft en vast benoemd werd bij de stad Turnhout.Vervolgens boog de raad zich over de verantwoordingsnota voor 2007 bij het jeugdwerkbeleidsplan.

Een aantal voor 2007 gestelde doelstellingen werden niet bereikt, naar verluidt omdat de medewerker zich met de sport moest gaan bezighouden en de vervanger niet vlot ingewerkt raakte. Een aantal andere doelstellingen (communicatie en informatie met en naar de jeugd) werden daardoor uitgesteld.

In 2007 werden de Grabbelpas en de werking van de buitenschoolse opvang geïntegreerd in de vakantiewerking. Daartoe werd een extra gebouw in gebruik genomen op de Kolonie. Een aantal Merksplasse jongeren kwam tijdens de vakantie de werking als jobstudent vervoegen. Vlaanderen had in 2007 20.709 euro veil voor de Merksplasse jeugdverenigingen. De gemeente legde er nog eens 5.750 euro bij.

Steeds meer leiding van de jeugdverenigingen heeft een brevet. De doelstelling om de sociaal zwakkere jeugd te bereiken werd eens te meer uitgesteld. Niemand weet blijkbaar hoe daar aan te beginnen. Het speelbos naast Carons Hofke wordt niet gebruikt. Zowel Spelewei als Zigzag werden verder technisch onderhouden. Over de werking van de jeugdraad staat er (buiten een bevraging in verband met het jeugdbeleidsplan) niets in het verslag. De speelpleintjes werden verder onderhouden en er zijn plannen voor een nieuw in wijk De Driezen. Een nieuwe plaats voor het skatepark werd in 2007 ook nog niet gevonden.

Jef Schoofs (Groen!) zei dat er wel een positief advies was over het rapport vanuit de jeugdraad. Hij merkte echter op dat in 2007 de bergruimte voor de kampmaterialen nog niet klaar was en dat het speelbos niet gebruikt kon worden.Tegen 2012 moet het Vlaamse afvalwater de Europese normen halen. Het zal nog niet simpel zijn om de doelstelling te halen. Aquafin is de vennootschap die voor de Vlaamse overheid deze taak moet realiseren. Tussen de gemeente Merksplas en Aquafin werd vandaag een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Het betreft het actueel houden van een digitale databank over de Merksplasse rioleringen. Er wordt eenmalig 500 euro betaald om in te kunnen stappen en er is ook een kostprijs voor elk uur dat Aquafin aan Merksplas adviezen verleent.

Dan keurde de raad een kapitaalverhoging goed in Publi-T cvba.

De meeste intercommunales waarin de gemeente Merksplas participeert houden eerdaags weer algemene vergaderingen. Het betreft Pidpa (watervoorziening), Cipal (informaticabeheer), de Academie voor muziek en woord (spreekt voor zich), Ika (investeringsintercommunale), het Crematoriumbeheer (spreekt ook voor zich) en de Kleine Landeigendom (sociale koopwoningen).

Dan volgde de rondvraag.

Namens CD&V stelde Ad Sommen twee vragen.Op het Hofeinde werd een betonnen "verkeersdrempel" gelegd. Die moet de buis beschermen, die het water afvoert, dat uit de bouwput van de nieuwe sporthal wordt gepompt. Blijkbaar zijn er technische problemen met dit obstakel. CD&V vroeg daarover meer uitleg.

Schepen Govers zei dat hij maatregelen had gevraagd om te vermijden dat er lekke banden zouden van komen. Het is echter niet simpel dat te realiseren.

Ad Sommen vroeg ook in hoeverre het probleem aangepakt werd van de sluipweg tussen de sporthal en het centrum. Nogal wat sporters gebruikten daarvoor een route over het kerkhof.

Daarop zei schepen Govers dat er een poort gehangen zal worden tussen de voetbalvelden en het kerkhof.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg of het rusthuis inderdaad demente patiënten weigert. Niemand kon dat bevestigen. Hij stelde ook een vraag over een verkeersopstelling in de Jaak Mertensstraat.

In de besloten zitting was er de vaststelling van het Algemeen nood- en interventieplan en de aanduiding van de vertegenwoordigers voor al de hoger vermelde algemene vergaderingen van de intercommunales.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.