U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 14 juli 2008 - 14-07-2008

Bij gebrek aan agendapunten had het schepencollege de gemeenteraadszitting in juni 2008 geschrapt en verschoven naar de volle vakantieperiode. Daardoor waren een aantal gemeenteraadsleden niet op post. Bij CD&V waren dat Hans Geerts en Ria Severeyns, bij Groen! Jef Schoofs en bij Leefbaar Annie Verheyen.Na de opening en de loting van de voorstemmer (Ad Sommen van CD&V ) nam diezelfde kort het woord.

Hij vroeg zich af of de schrapping van de gemeenteraad niet beter met de fracties overlegd had kunnen worden. Een gemeenteraad bijeenroepen in de zomer is niet erg respectvol naar de gemeenteraadsleden toe. De gemeenteraadsleden werden ook het laatste verwittigd van het feit dat de vergadering afgelast was, want de abonnees op GRaM wisten het in ieder geval eerder! Antwoord kwam er niet van het schepencollege.Dan nam de raad akte van de opmerkingen die het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABA) gemaakt had naar aanleiding van de budgetwijzigingen 1 en 2 voor 2008. De opmerking betrof deze keer een zeer klein detail: ergens was een verkeerde code gebruikt.

Er volgde daarna een positief advies over de rekening voor het jaar 2007 van de kerkraad Sint-Willibrordus Rijkevorsel.Het schepencollege wil een zone 30 in de buurt van het rustoord Binnenhof. Daarom werd er een aanvullend politiereglement terzake goedgekeurd. In een ander politiereglement komt er éénrichtingsverkeer in de Albertstraat (aan het rustoord).

Ad Sommen van CD&V zei dat zijn fractie uiteraard voorstander is van zulke regeling. CD&V wil echter dat de grenzen van een zone 30 ook consequent fysiek duidelijk aangegeven worden. Het volstaat niet de nodige borden te plaatsen. De burgemeester zei dat de aanbeveling meegenomen zal worden als er plannen gemaakt zullen worden.

In dezelfde sfeer werd er een zone 50 afgebakend aan de instelling voor mindervaliden Widar vzw. De zone 50 komt er ter hoogte van Bergsken op het Lipseinde. Daardoor wordt de officieuse signalisatie die er al langer werd aangebracht, eindelijk conform de wetgeving.

In Blakheide ligt een toeristisch fietspad op het grondgebied van Rijkevorsel. Merksplas wil in het verlengde van die route enkel nog plaatselijk verkeer toelaten.

Ad Sommen van CD&V twijfelde er aan of een bord "plaatselijk verkeer" enig effect zou ressorteren. Het enige harde verkeer dat er komt is plaatselijk.De brandweer krijgt er een materiaalwagen bij. De gemeenteraad keurde het lastenboek terzake goed. Het voertuig moet vijf pompiers en 500 kg materiaal kunnen vervoeren en moet rood van kleur zijn.

Brandweercommandant en gemeenteraadslid Jef Van Accom zei dat de wagen onder andere ingezet zal worden voor de bestrijding van de processierupsen. Het bleek ook beter een nieuwe wagen te kopen dan een occasie. Dat brengt geen meerkost met zich mee.

De bouw van de nieuwe sporthal en fuifzaal vordert gestaag. Nu reeds lag een lastenboek voor over de inrichting van de nieuwe sporthal. De aannemer moet immers nu al weten welke zaken er in de nieuwe vloeren verankerd moeten worden.

Er moet dan ook van alles aangekocht worden. Een greep uit het lijstje: handbaldoelen, zaalvoetbaldoelen, de netten voor die goals, een transportwagen om alles te vervoeren, de palen en netten voor diverse volleybalvelden, idem voor het spelen van badminton, een scheidsrechtersstoel, een scorebord en de gelijkaardige spullen voor korfbal, tennis en basketbal. Ook het gymnastiek wordt niet vergeten ... kortom, alles wat een sporthal tot een sporthal maakt.

Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRo) werd lichtjes gewijzigd. Voortaan mag de stedenbouwkundig ambtenaar (die secretaris is) een eigen secretaris meebrengen.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg de veranderingen in bestaande teksten duidelijker aan te geven. Anders wordt het zoeken met een loep. Dat werd beloofd.De bibliotheken van onze provincie kunnen zich aansluiten op het provinciale bibliotheeksysteem. Dat gebeurt ook in Merksplas omdat er over enige tijd geen updates meer te vinden zullen zijn van de huidige bib-software.

Daartoe wordt er dus een convenant tussen het provinciebestuur en de gemeente afgesloten. Het provinciaal bibliotheeksysteem moet er voor zorgen dat er een streekgericht bibliotheekbeleid uitgewerkt kan worden. Men wil een gerichte afstemming van het aanbod en de diensten. Een aantal diensten die de bibliotheken leveren zullen dus op provinciaal niveau beheerd gaan worden. Dat alles zal uiteraard via computers en een netwerk verlopen. Om dit alles te realiseren zullen zowel de provincie als de gemeente een aantal zaken realiseren. Voor de gemeente komt het er op neer dat ze zorgt dat de informatica binnen onze bibliotheek werken zoals het hoort. Er wordt al gestart in het eerste kwartaal van 2009 en dat is vroeger dan voorzien was.

De sociale voordelen die de gemeente aan het onderwijs geeft worden opnieuw officieel bepaald. Voortaan zal het gemeentebestuur in de voor- en naschoolse opvang één uur toezicht per dag voorzien via PWA-werkkrachten. Verder zal de gemeente de facturen van de inkom van het zwembad (schoolzwemmen) betalen, op één leerjaar na. Dit alles wordt van kracht vanaf 1 september 2008.

Het lastenboek dat de voorwaarden regelt om de maïs op de Kolonie te verkopen, werd goedgekeurd.

Toen volgde de rondvraag. Maar omdat niemand zin had in vragen stellen, was deze gemeenteraad al na 10 minuten afgelopen.

We kunnen er nu dus écht aan beginnen. Nog een prettige vakantie !


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.