U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Bart Pelkmans gaat, Ria Severeyns komt - 19-04-2005

CD&V-Merksplas laat via deze weg weten dat haar voorzitter Bart Pelkmans op 26 april 2005 ontslag neemt uit de Gemeenteraad. Hij wordt daar opgevolgd door Ria Severeyns. Graag laten we hierover Bart zelf aan het woord:Beste vrienden,

Nog maar onlangs mocht ik proeven van het echte politieke werk en toch moet ik er nu reeds mee stoppen. Ik sta mijn mandaat als Gemeenteraadslid af aan mijn opvolgster omdat ik nog dit jaar zal verhuizen naar Turnhout. Ik heb daar immers onder vrij gunstige omstandigheden een pand kunnen kopen. Dat is dan ook de enige beweegreden waarom ik Merksplas (tijdelijk) zal verlaten.

Deze beslissing te moeten nemen, ligt me enorm zwaar. Als ik echter naar de toekomst kijk, stemt me dat weer gunstig.

Mijn opvolgster Ria Severeyns is een jonge, sterke en dynamische kracht. Zij zal onze fractie zeker versterken. Onze partij is bezig een heel goed en constructief beleid te voeren. Wij zullen zeker klaar staan om de uitdaging aan te gaan van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

De wissel in de Gemeenteraad gaat nu reeds door om Ria voldoende gelegenheid te geven zich goed in te werken in haar nieuwe job. Ik blijf voorzitter van CD&V-Merksplas. Mijn opvolging als voorzitter wordt later geregeld.

Ik wil u allen danken voor uw steun en voor het vertrouwen en wens Ria Severeyns alle succes.

Bart Pelkmans, voorzitter CD&V-Merksplas


We stellen daarom Ria Severeyns even voor:Ria is 38 jaar en afkomstig uit het landbouwmidden (haar ouders hadden een landbouwbedrijf). Zij is gehuwd met Marc Froeyen en ze hebben twee kinderen: Jorien (11) en Stijn (9). Ria werkt bij Agfa-Gevaert in Mortsel waar ze Financiële Controller is voor de afdeling "Research and development materials".

Ria heeft een rijk uitgebouwd sociaal leven. Naast haar werk en de zorg voor haar gezin is ze immers lid van het Oudercomité van de Vrije Basisschool en redactielid van het schoolkrantje "De Flierefluiter". Verder is zij lid van de Beheerraad van de Bibliotheek. In dat kader werkte ze mee in de werkgroep die de uitbouw van de nieuwe bibliotheek opvolgt in het Gemeenschapscentrum. In het kader van de belastingsservice van ACW-Merksplas begeleidt zij al enkele jaren mensen bij het invullen van hun aangiften.

Ria is in Merksplas en omstreken ook bekend als muzikante. Zij is medeoprichter en lid van "Music Boulevard" en lid van een muziekgroep die volksdansen ten gehore brengt.

Ria wil de CD&V mee gestalte geven omdat CD&V staat voor een eerlijk, betrouwbaar en betaalbaar beleid. De CD&V zegt de waarheid, belooft niet alles en is bezig met de échte problemen en noden. Het gaat dan over jobs en een goede thuis, gezinsleven en onderwijs, zorgverlening, veiligheid, verenigingsleven en milieu.

In Merksplas wil ze deze waarden mee terug in beeld brengen. Haar specifieke interessepunten zijn dan ook de volgende beleidsdomeinen: gezin, onderwijs, cultuur en zorg.

CD&V-Merksplas dankt Bart Pelkmans voor de uitstekende collegialiteit en de grote inzet en wenst Ria Severeyns veel succes.

Ria Severeyns woont in de Heidestraat 12. Wie haar wil contacteren kan dat op 014/63.30.96 of via ria.severeyns@skynet.be


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.