U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Schepencollege met paard en kar - 15-06-2005

Eén van de verwezenlijkingen van de CD&V in Merksplas is de organisatie van de zogenoemde "openbaarheid van bestuur". Dank zij ons werd er in het verleden een Gemeentelijk Reglement op de Openbaarheid van Bestuur (GROB) opgesteld. Dit reglement werd op onze vraag nog eens "ge-updated" in deze legislatuur.

Eén van de hoofdstukken in het GROB behandelt de informatiedoorstroming naar de Gemeenteraadsleden. In een tijd waarin de Uitvoerende Macht (het Schepencollege) paradoksaal véél meer macht en middelen heeft dan de Wetgevende Macht (de Gemeenteraad), is dat geen overbodige luxe.

Wij waren tevreden dat de Raadsleden -wel na zeer lang wachten- een fractielokaal ter beschikking kregen. Een aantal maanden later vonden wij het de tijd om één en ander te evalueren.Wij vinden dat het fractielokaal onvoldoende een antwoord is op onze verwachtingen. Het lokaal is zeer klein en het bevindt zich in Ter Marcke (en niet in het Gemeentehuis waar de ambtenaren zitten). Bovendien is de computer niet geschikt en niet uitgerust om er informatie mee op te vragen. In het fractielokaal kunnen de Gemeenteraadsleden de gedrukte verslagen van het Schepencollege, de Politieraad en een aantal adviesraden vinden. Vroeger werden de verslagen van het Schepencollege echter door de fractieleiders voor ieder Gemeenteraadslid verspreid. Op dat punt zijn we er dus op achteruit gegaan.

Daarom deden wij gezamenlijk met de collega van Groen! het voorstel de informatiedoorstroming naar de Gemeenteraadsleden te vergemakkelijken en te moderniseren. Gezien het feit dat quasi iedereen tegenwoordig over een computer met internetaansluiting beschikt, stelden wij voor dat wij de nuttige verslaggeving en de lijst van de in- en uitgaande post per e-mail zouden krijgen. We spraken daarover met de Gemeentesecretaris en ook voor de gemeentelijke administratie bleek dat een goed voorstel te zijn.

Het Schepencollege floot de Gemeentesecretaris echter terug en weigerde op ons realistische en milieuvriendelijke voorstel in te gaan. Daarbij werd verwezen naar de recente "update" van het GROB, waar dit nieuwe voorstel niet in opgenomen was.

Voor ons was dat echter geen argument. De zaken evolueren immers snel in de maatschappij. Daarom besloten de oppositiepartijen een tweede poging te wagen. Er werd een door alle oppositieleden ondertekende brief bezorgd aan het Schepencollege. In die brief herhaalden wij de vraag, de communicatie via het internet te laten verlopen. Het GROB zou dan op een zeer eenvoudige manier door de Gemeenteraad aangepast kunnen worden en het fractielokaal zou kunnen blijven dienen voor (kleine) vergaderingen.

We botsten echter weer op het "Russische njet" van het Schepencollege. In een brief aan de fractieleiders zegde het College deze keer dat ze geen elektronische verspreiding willen van de notulen van het College omdat die soms "gevoelige informatie" bevatten.

Dat vonden wij vanuit de oppositie helemaal geen argument. De huidige gedrukte verslagen bevatten immers dezelfde "gevoelige informatie"... en die gooien wij toch ook niet op straat. Blijkbaar heeft het Schepencollege niet veel vertrouwen in de deontologische opstelling van de Gemeenteraadsleden. Bovendien vonden wij dat het Schepencollege aan "machtsoverschrijding" doet. Het is immers niet aan het Schepencollege te beslissen of het GROB gewijzigd wordt of niet, maar aan de Gemeenteraad.Daarom beslisten wij vanuit de oppositie gezamenlijk de vraag te agenderen voor de Gemeenteraad van juni 2005. Wij vragen concreet de aanpassing van het GROB, zodat elektronische infoverstrekking mogelijk wordt.

Wij zijn zéér benieuwd naar het standpunt van de Gemeenteraadsleden van de meerderheid. Hoe zij aan hun informatie geraken is immers niet erg duidelijk. Voor hen is er in het fractielokaal in ieder geval geen plaats voorzien waar zij documentatie kunnen ophalen. Bestaat er voor hen een "speciaal" circuit? Daarover staat zéker niets in het GROB.

CD&V en Groen! kijken dus uit naar het inhoudelijke standpunt van het Schepencollege én van de Gemeenteraadsleden van de meerderheid en van Volksbelangen Merksplas (VBM). Kiezen zij voor een modern en gemakkelijk communicatiemiddel als e-mail en internet of blijven ze liever "rijden met paard en kar"?

Wordt vervolgd op de Gemeenteraad van 28 juni 2005.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.