U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Persontmoeting van 17 mei 2004 - 17-05-2004

Op 17 mei 2004 organiseerde NIEUW Merksplas in Ter Marcke een ontmoeting met de pers. NIEUW Merksplas heeft immers groot nieuws voor Merksplas!

Om daarbij enige toelichting te geven werd onderstaande perstekst met de journalisten doorgenomen.Respect voor een grote familie.

'Nieuw Merksplas' werd opgericht in de aanloop van de gemeenteraads-verkiezingen van 1988. Zoals de naam het zegt, wilden wij een nieuwe, frisse wind doen waaien door de gemeentepolitiek van Merksplas.

Als lokale partij in oppositie stellen wij echter vast dat het niet gemakkelijk is om het hoofd boven water te houden. Politiek is de dag van vandaag enorm gemediatiseerd. De aanwezigheid onder de mensen wordt ondergeschikt aan de herkenbaarheid en een plaats in de media.

Als kleine partij met beperkte middelen kan je deze drie nooit tezamen realiseren zonder afbreuk te doen aan het inhoudelijk werk. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om in zee te gaan met een nationale partij die voor ons de herkenbaarheid en de plaats in de media kan realiseren, zodat wij ons kunnen toeleggen op de contacten met de mensen en de inhoud van onze tussenkomsten.

Tenslotte kunnen we de gemeentepolitiek niet los zien van de Vlaamse en nationale politiek. Immers, als het regent in de wetstraat, druppelt het in de dorpsstraat.
Respect voor de 'NIEUW'komers

Het is geweten; CD&V gaat prat op zijn lokale verankering. De partij investeert dan ook veel tijd en energie aan de uitbouw en de begeleiding van die plaatselijke ploegen. Vandaar dat wij enorm blij zijn met de komst van "Nieuw Merksplas.

Wij hebben in de maanden die hieraan zijn voorafgegaan veel gepraat en wij hebben kunnen vaststellen dat "Nieuw" een bijzonder sterke partner is. Goed gestructureerd en met een grote inzet van de leden, werken zij keihard om hun stempel te drukken op de politiek in Merksplas. Ook het karakter van "Nieuw Merksplas" sluit perfect aan bij CD&V. Zij streven ernaar een volkspartij te zijn met in hun rangen mensen uit alle sociale geledingen.

De partij hecht veel belang aan het sociaal-cultureel verenigingsleven en wil een investeringsbeleid dat ruimer is dan het investeren in stenen. Zij willen ook een belangrijke klemtoon leggen op het sociale beleid in hun gemeente. Kortom: Nieuw Merksplas in een bijzondere aanwinst voor CD&V en wij zijn dan ook zéér blij met hun komst.De oprichting van een nieuwe CD&V-afdeling kunnen we dan ook niet zomaar laten voorbijgaan en daarom nodigen wij de ganse bevolking van Merksplas uit op woensdag 2 juni 2004 om 19u30 in het Parochiehuis.

Als meter en peter van de nieuwe afdeling treden Inge Vervotte en Jean-Luc Dehaene op. Samen met alle mensen van Merksplas die dat willen, wordt CD&V-Merksplas dan boven de doopvont gehouden.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.