U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V dient klacht in - 08-09-2005

Eén van de dagen trouwt Monique Quirynen, de schepen van onderwijs, jeugd en sociale zaken. Voor deze gelegenheid organiseert het paar een huwelijksreceptie. Daarop zijn het voltallige gemeentepersoneel, het personeel van de gemeenteschool, het voltallige personeel van het OCMW, de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden uitgenodigd.

Tot onze grote verbazing staat op de uitnodigingen expliciet vermeld dat men zich dient aan te melden bij een gemeenteambtenaar op het gemeentehuis of bij een ambtenaar of de directrice van Qworzo.

Uiteraard kunnen deze aanmeldingen enkel tijdens de diensturen gebeuren en dienen de betreffende personeelsleden hiervoor door de gemeenschap betaalde arbeidstijd te gebruiken. Tevens moeten alle personeelsleden die zich willen aanmelden voor de receptie, dit ook tijdens de diensturen doen en hierdoor betaalde arbeidstijd verletten. Ze zullen hiervoor ook middelen van de gemeente gebruiken.Binnen de CD&V besloten we uitleg te vragen over dit punt tijdens de gemeenteraadszitting van 23 augustus 2005. We stelden de vraag in hoeverre de schepen van mening was dat deze werkwijze deontologisch door de beugel kon. Het antwoord was dat dit punt met de collega's in het schepencollege besproken was en dat daar de goedkeuring gegeven was. Het bleek dus te gaan om een collegiaal genomen beslissing van het schepencollege.

Anderzijds viel ons op dat de eensgezindheid in het schepencollege misschien toch niet zo groot is. De burgemeester zei immers uitdrukkelijk aan het einde van de gemeenteraad, dat hij niet wist of hij het met de visie van de CD&V eens was of niet.

Wij hadden ons tevreden gesteld met een fatsoenlijke uitleg en met excuses van het schepencollege. Een belofte dat dit niet meer zou gebeuren had voor ons ook goed geweest. Dat kregen we echter geenszins te horen.

Daarop vond onze fractie dat de zaken principieel gesteld moeten worden. Wij zien er een ernstige inbreuk in tegen de deontologie van de politiek. Gebruik van gemeentepersoneel en dito middelen voor privé-doeleinden kan niet. Waar ligt de scheidingslijn als men dit toelaat? Wij vrezen dat zulke feiten het imago van de politiek behoorlijk wat schade kunnen toebrengen.

Onze fractie heeft dan ook beslist de Gouverneur te vragen deze zaak te willen onderzoeken en er een passend gevolg aan te willen geven.

Fractie CD&V-Merksplas
Heiseneinde 69
2330 MerksplasDit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.