U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 2 januari 2007 - 03-01-2007

En daar zaten we dan weer voor de eerste vergadering van de legislatuur 2007 tot 2013. Veertien raadsleden voor Leefbaar Merksplas, vier voor CD&V en nog eentje voor Groen!, hoewel de collega van Groen! voor deze eerste vergadering verontschuldigd was.

Opvallend was ook dat alle raadsleden zeer vroeg aanwezig waren. Waarschijnlijk zegt dat veel over het enthousiasme waarmee ze aan de slag willen. Bovendien zat ook de publieke tribune afgeladen vol. Zoals de burgemeester terecht opmerkte, zal dat na enige tijd wellicht niet meer het geval zijn.Alle kersverse raadsleden kregen van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) een mooie doos met daarin wat bruikbare voorwerpen en wat tips over het mandaat. Spijtig genoeg is diezelfde vereniging er nog steeds niet in geslaagd het statuut van de gemeenteraad en de raadsleden gelijkwaardig te maken aan dat van het schepencollege. Dat zou natuurlijk pas écht helpen.

De tafels waaraan de raadsleden plaats konden nemen waren ook (zoals vroeger) in een grote "U" opgesteld. Dat was zo gedaan om iedereen de eed te kunnen laten afleggen. Wij van CD&V zijn expliciet vragende partij de tafels zo te laten staan. Dan kunnen de raadsleden en het publiek mekaar tenminste zien. In de vorige legislatuur hebben we zes jaar lang met onze rug naar het publiek moeten zitten en met onze ellebogen tegen mekaar en we zijn dat grondig beu.

Traditioneel was de agenda van deze eerste gemeenteraad zeer kort en officieel gehouden. Elf punten op de agenda van de openbare zitting. Geen enkel punt in de besloten zitting.

Zoals steeds werd er gestart met het verwelkomen van de raadsleden, de persjongens en het publiek. De burgemeester bood ook iedereen zijn beste wensen aan voor het nieuwe jaar. Dan haalde hij de naam van Karel Brosens als voorstemmer uit de urne.

Deze nieuwe gemeenteraad moest dus ook commentaar leveren op het verslag van de vorige gemeenteraad (de laatste van de vorige legislatuur). Dat verslag was maar liefst 99 bladzijden lang. Dat gebeurde zonder opmerkingen. Gelukkig wordt het verslag tegenwoordig niet meer integraal voorgelezen, zoals ooit de gewoonte was.

We begonnen met de officiële kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

Dan werd officieel meegedeeld dat de burgemeester benoemd werd en reeds de eed aflegde in de handen van de provinciegouverneur.

Dan bleek dat er twee verkozenen zijn die niet wensen te zetelen in de gemeenteraad. Het gaat om Josée Van Aert en Walter de Sterck.

Vervolgens werden de 19 raadsleden (behalve Jef Schoofs) geïnstalleerd. Hun rangorde werd vastgesteld en zij legden volgende eed af in de handen van de burgemeester:

Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen

Communicatieambtenaar Erwin Van Boxel legde ieders eedaflegging op de gevoelige plaat vast. Jan Jacobs startte door de eed af te leggen zijn zevende legislatuur!Voor CD&V gaan volgende raadsleden zetelen: Ad Sommen, Hans Geerts, Ria Severeyns en Werner Van Baekel.

Toen werd de voorzitter van de gemeenteraad verkozen. Dat is een nieuwigheid. Een gemeenteraad kan er tegenwoordig voor kiezen een ander gemeenteraadslid dan de burgemeester aan te duiden. In Merksplas gebeurt dat niet en blijft de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.

Dan volgde de verkiezing van de schepenen. Dat gebeurde zonder stemming nadat ze eerder in een gezamenlijke akte voorgedragen waren.

De gemeenteraad moest zich ook uitspreken of de OCMW-voorzitter lid wordt van het schepencollege of niet. Ook dat is een nieuwigheid. In Merksplas blijft ook op dit punt alles bij het oude.

Vervolgens ging de raad over tot de belangrijke verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). De kandidaten voor het OCMW waren ook reeds eerder via een akte voorgedragen.

Namens CD&V vroeg ik of de akte van de meerderheid wel conform was. Bij de lijst van kandidaten -leden en hun opvolgers ontbrak immers een handtekening. Bleek dat die handtekening toch nog tijdig gezet was.

Voor Leefbaar Merksplas werden Walter De Sterck, Carine Blueckens, Josée Van Aert, Louisa Rameysen, Frank Ceulemans, Leen Kerremans en Lief Thoné verkozen.Voor CD&V gaan Maria Verheyen en Annelies Verheyen naar het OCMW.

De gemeenteraad verkoos ook nog de raadsleden die voor Merksplas in de politieraad gaan zetelen. Voor Leefbaar Merksplas zijn dat Jef Van Accom, Mies Gijsbrechts en Karel Brosens.

Voor CD&V gaat Werner Van Baekel zetelen in de politieraad.

Dan was er de gelegenheid om in de rondvraag vragen te formuleren. Daar had echter niemand zin in.

In de toekomst zullen de gemeenteraden plaats vinden op elke derde maandag van de maand. De juiste data zullen terug te vinden zijn in de volgende GraM.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.