U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Verkeerde info over GFT-containers - 03-11-2005

Tijdens de voorbije gemeenteraad van 25 oktober 2005 stelde CD&V vragen ter verduidelijking over Diftar (Gedifferentieerd tarief) en de regeling rond de GFT-containers. IOK-Afvalbeheer is deze dagen immers bezig de GFT-containers te voorzien van elektronische chips. Dat is nodig om Diftar technisch mogelijk te maken: het meegegeven afval zal immers gewogen worden en de rekening zal volgen.

Er zijn echter mensen die geen GFT-container meer wensen te gebruiken als Diftar op 1 januari 2006 start. Er was gemeld dat IOK-Afvalbeheer deze containers echter al zéér binnenkort (vanaf begin november 2005 al) zal ophalen!

Bij deze gang van zaken waren door CD&V vragen gesteld. In principe -zo vindt CD&V- zouden de containers immers tot (vlak voor) de startdatum van Diftar ter beschikking moeten blijven! Er werd door de mensen toch huisvuilbelasting betaald tot het einde van 2005!

De schepen van milieu had in de gemeenteraad gezegd dat dit geen probleem is. Volgens hem kunnen de mensen in die situatie IOK-Afvalbeheer bellen. Daar moest er dan maar voor gezorgd worden dat de containers op een later tijdstip dan nu gepland is, weggehaald worden.Ons wordt nu echter gemeld dat er al mensen zijn die IOK-Afvalbeheer gebeld hebben om te melden dat ze de GFT-container willen behouden tot (vlak voor) Diftar start. Ze kregen daar echter een héél ander verhaal te horen, een verhaal dat door CD&V werd voorspeld tijdens de vorige gemeenteraad maar door de bevoegde schepen nog van tafel werd geveegd.

Eén ding is duidelijk. Mensen die hun GFT-container niet wensen te behouden na 1 januari 2006 en die hun container op de geplande ophaaldag buiten zetten, zijn hun container onherroepelijk kwijt... zelfs al is er door hen aan IOK-Afvalbeheer gemeld dat men de container wenst te behouden tot (vlak voor) 1 januari 2006.

IOK-Afvalbeheer zegt dat het organisatorisch niet meer mogelijk is om de "chippers" hierover te informeren. Er wordt echter een "oplossing" gesuggereerd: als de mensen letterlijk erbij blijven staan als hun container geledigd wordt, zullen ze de container kunnen behouden.

De orders van IOK-Afvalbeheer aan de "chippers" zijn duidelijk: elke container die niet moet "gechipt" worden en die buiten staat op de ophaaldag, moet door de arbeiders meegenomen worden. Indien men zijn container niet buiten zet, zal men een herinnering krijgen met de melding dat er geen container werd aangetroffen. Er wordt dan ook een nieuwe datum voorgesteld om de container toch op te halen.

De logica der dingen is echter dat de mensen die hun container tot vlak voor de start van Diftar willen behouden, daar uiteraard dan ook niet op in mogen gaan. Anders zijn ze hun container toch nog vroegtijdig kwijt.

CD&V vindt het maar niets dat de mensen bijna tot "tegenwerken" moeten aangezet worden om hun recht ingewilligd te krijgen. Bovendien blijkt eens te meer dat onze opmerkingen over de timing, de huisvuilbelasting en het gebrek aan juiste communicatie omtrent Diftar... klopten!

De conclusie is alleszins dat de mensen in die situatie goed op hun tellen moeten passen. De informatie die in de gemeenteraad werd verstrekt, blijkt verkeerd. De mensen zijn van al deze onduidelijkheden wel het slachtoffer.

IOK-Afvalbeheer: 0800-97 687


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.