U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 16 februari 2009 - 16-02-2009

Opnieuw een agenda voor deze gemeenteraad op één zijde van één blad. Ook vandaag had de gemeenteraad van Merksplas dus inhoudelijk weer niet veel om het lijf. Schepen Suske Dielis was afwezig wegens het overlijden van zijn moeder en Leen Kerremans van Leefbaar wegens haar zwangerschapsrust.

Er werd gestart met de vraag of er opmerkingen waren bij het verslag van de vorige zitting. Dat was niet het geval.

Annie Verheyen (Leefbaar) kwam als eventuele voorstemmer van dienst uit de urne.

Mevrouw de gouverneur van de provincie Antwerpen laat weten dat ze akkoord kan gaan met de bijdrage die de gemeente Merksplas in 2009 doet aan de politie Noorderkempen. Merksplas draagt traditioneel bij voor ongeveer 19% en dat kost de gemeente een slordige 435.000 euro. Waarvan de raadsleden dus akte namen.Dan was er een wijziging aan het voor enkele weken nog goedgekeurde belastingsreglement op de kampeerterreinen en kampeerverblijven.

Enig gemonkel bij CD&V, want de hogere overheid interpreteert de belasting die werd goedgekeurd door de meerderheid als een belastingverhoging, wat niet strookt met het 'lokaal pact' tussen de gemeente en de Vlaamse overheid!

Daarom lost het schepencollege deze afwijzing op door de som van 2008 (106,18 euro) voor 2009 te handhaven. CD&V blijft er bij dat deze belasting een discriminatie is voor sommige eigenaars op Breebos.

Ad Sommen (CD&V) zei dat zijn fractie de indruk heeft dat het Vlaams Pact niet erg hoog aangeschreven staat bij het schepencollege: men haast zich immers wel om de 100 euro per inwoner te incasseren, maar blijft pogingen doen om de belastingen te verhogen. Dat werd (tenminste in de geest van de zaak) een eerste keer gedaan met de betalingsregeling rond het grof huisvuil en nu ten tweeden male met de belasting op het kamperen.

CD&V en Groen! stemden tegen de belasting.Het reglement dat de ontleningen van boeken en andere materialen uit de bib regelt, werd voor de periode tot 2013 goedgekeurd. Ook het maken van fotokopieën in de bib wordt op die manier geregeld.
DVD's mogen in de toekomst ook gratis ontleend worden. Zogenaamde bib-tassen en beschrijfbare CD's zullen te koop worden aangeboden. Meer categorieën lezers of gebruikers zullen toegang krijgen tot meer materialen en de uitleentermijn van DVD's wordt verlengd.

Nog in de sfeer van de bib werd het zogenaamde dienstreglement gewijzigd.

Jef Schoofs (Groen!) stelde zich vragen bij de veiligheid van de gebruikte elektronische dragers in de bib.Er is een sectoraal akkoord gesloten tussen de overheid en de vakbonden van de lokale besturen, voor de periode van 2008 tot 2013. Daarom moet de zogenaamde gemeentelijke rechtspositieregeling ook gewijzigd worden, ondanks het feit dat er al een akkoord door de gemeenteraad was bezegeld op het niveau van de gemeente Merksplas.
In de praktijk komt het er op neer dat het personeel nog iets meer (financiële) voordelen krijgt. Het weze de medewerkers gegund.

Buiten het reguliere personeelskader gaat de gemeente Merksplas een bouwkundig tekenaar aanwerven. De raad keurde de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de evaluatiecriteria goed. Deze nieuwe collega zal de huidige tekenaar vervangen als hij straks op pensioen gaat. De verdere informatisering van het technisch tekenen wordt de grote uitdaging. De zaak wordt nu op de gemeenteraad gebracht om eventueel later de functie in het kader onder te brengen.Nu de gemeente de zaal en heel wat lokalen uitbaat in De Marc/kt, de sporthal en op de Kolonie, is er behoefte aan software om dit makkelijk en meer transparant te kunnen laten verlopen. De raad keurde een lastenboek goed om zo'n pakket te kunnen aankopen. De gebruiker zal ook kunnen nagaan wat er te verkrijgen is via het internet.

Jef Schoofs (Groen!) had vragen bij het beheer van de gegevens die verzameld worden. Het werd niet echt duidelijk waar de gegevens opgeslagen gaan worden (op de server van de gemeente of die van de beherende firma). Wel werd gezegd dat de gemeente zeer geregeld back-ups maakt en dat er een onderhoudsclausule in het contract zit. Hans Geerts (CD&V) zei aan Jef Schoofs (Groen!) dat het beter is publiek geen bedragen te noemen die de gemeente wil besteden aan het contract. De bieding verloopt immers in gesloten envelop.Merksplas heeft de laatste jaren een grote inhaalbeweging gemaakt in verband met de verkeersveiligheid. Vooral de herinrichting van het centrum en de fietspaden langs de gewestwegen vallen daarbij op. Zaak is echter de infrastructuur proper te houden. De lokale overheid kan dit zelf doen, hoewel de Vlaamse overheid de wegbeheerder is.

Om dit te regelen werd een zogenaamde Module 6 afgesloten voor de N124 van Turnhout naar Hoogstraten. De andere gewestwegen zullen later volgen. De gemeente Merksplas zal werken uitvoeren, in ruil voor een vergoeding door de Vlaamse overheid van 'haar' weg. Er zijn vaste sommen voorzien voor het maaien, de beplanting, het verwijderen van vuil, het poetsen van borden en wegwijzers, het afsteken en verwijderen van de bermen, het uitvoeren van zuigborstelwerken, het snoeien van de bomen en het zuiveren van putjes en kolken.

Jef Schoofs (Groen!) zei dat de fietspaden snel 'dichtgroeien'.

Ad Sommen (CD&V) vroeg wie er burgerlijk verantwoordelijk gesteld kan worden als onvoldoende beheer aanleiding zou geven tot schadeclaims.

Dan volgde de rondvraag.Namens CD&V vroeg Ad Sommen aandacht voor de problematiek van het zwerfvuil en het sluikstorten. Het is CD&V immers opgevallen hoe vuil sommige straten en routes er in Merksplas bijliggen. Dat komt ons toeristisch image niet echt ten goede.

Navraag bij mensen die het goed kunnen weten, leerde ons dat er veel meldingen van sluikstorten zijn. De groendienst is veel in de weer aan opruimingen te doen. Er wordt ook geprobeerd de daders op te sporen.

De vraag is dan ook wat er kan gebeuren, allicht op preventief en repressief vlak. Hoe wordt deze problematiek ingepast in de toekomstige regeling voor de GAS (gemeentelijke administratieve sanctie)?

De burgemeester noteerde het aanbod van CD&V om mee na te denken over oplossingen en een strategie ter zake.

In de besloten vergadering was er nog de aanvaarding van het ontslag van een aspirant-brandweerman en de bevordering van twee brandweerlieden tot korporaal.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.