U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 mei 2009 - 21-05-2007

Terwijl buiten de politici zich in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van 7 juni gooien en de plakploegen hun papborstels nog eens kwistig over de borden strijken, kabbelt het politieke leventje in Merksplas rustig verder.De stroomversnelling die de dakperikelen rond schepen Lenaerts even hadden ingezet lijkt weer even ingedamd. De gemeenteraad van 18 mei werd dan ook even sereen als traditioneel om 20.02u geopend met de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad. Karel Brosens (Leefbaar) kwam deze keer als voorstemmer van dienst uit de bus.

Verontschuldigingen waren er van Ad Sommen (CD&V), schepen Monique Quirynen en net zoals vorige maand, Karel Lenaerts (Leefbaar).

Het eerste punt op de agenda handelde over het subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/ of infiltratiesystemen bij woongebouwen. In essentie komt het er op neer dat de subsidies in dit kader opgetrokken worden van 125 naar 500 euro en dit voor de periode 2009-2013. Hiervan komen 250 euro uit de portefeuille van de Vlaamse overheid.

Daarna werd er met een aantal letterwoorden gegoocheld, met de uittreding tot de GSD-RSZPPO en de toetreding tot de GSD-V. De gemeente Merksplas was in het verleden aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. Deze sociale dienst verzorgde o.a. een aantal diensten ten gunste van de personeelsleden zoals de toekenning van geboorte- en huwelijkspremies, het organiseren van sociale vakanties, het bieden van ondersteuning bij persoonlijke moeilijkheden. Daar dit alles ondertussen een Vlaamse bevoegdheid is geworden werd er tussen de vakbonden en de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) overeengekomen over te gaan tot de oprichting van een nieuwe dienst op Vlaams niveau die al deze taken zal overnemen en deze op termijn nog zal uitbreiden. Deze dienst werd de GSD-V gedoopt. De gemeenteraad keurde nu deze overstap goed.Er bestaat al enige tijd een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentelijke basisscholen van Turnhout,Vosselaar, Rijkevorsel en Merksplas, gekend onder de naam 'De Schakel'. Nu werden er ook afspraken gemaakt om de functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluaties van het personeel op één lijn te brengen. Dit alles om een kwaliteitsvol personeelsbeleid mogelijk te maken en verder te stimuleren.

De twee volgende punten op de agenda hadden betrekking op onze eigen elektriciteitsdistributeur, het Autonoom Gemeentebedrijf Elektriciteitsnet Merksplas ofte AGEM.Vooreerst werd er kennis genomen van de jaarrekening 2008, het activiteitenverslag en het verslag van de commissarissen. Vervolgens werd er stilgestaan bij het ondernemingsplan 2009. De belangrijkste punten die hierin naar voor kwamen zijn de aanleg van twee ondergrondse kabels tussen Koekhoven en de Grote Post in Beerse. Deze zijn nodig om de opgewekte elektriciteit van een aantal WKK's en een mestverwerkingsproject te kunnen transporteren.

Ook dit jaar zullen er weer een aantal energiescans uitgevoerd worden en zijn de mannen van den elektriek in blijde verwachting van twee nieuwe glimmende bestelwagens. Op vraag van Jef Schoofs (Groen!) bleek ook nog dat er door het bestuur over gewaakt wordt dat de aansluiting van de o.a. de WKK-projecten geen negatieve invloed zal hebben op de tarieven die door AGEM gehanteerd worden. Door de grote productie binnen het grondgebied van Merksplas wordt er bovendien ontsnapt aan de betaling van de zogenaamde Elia-heffing.

Onze politieke vertegenwoordigers mochten ook nog hun goedkeuring laten blijken over de agenda van een aantal algemene vergaderingen gaande van de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen over IKA en Iveka en CIPAL tot de PIDPA.

Zes minuten na aanvang kon er reeds overgegaan worden tot de rondvraag.

Ria Severeyns (CD&V) kreeg op haar vraag te horen dat de diepe randen van de hernieuwde Steenweg op Rijkevorsel aangevuld zullen worden. Er werd reeds bij de bevoegde diensten op aangedrongen die zo snel mogelijk in orde te brengen.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg zich af wat de reden was van de kapping van een aantal grote beuken achter de kapel van de kolonie. Het bleek te gaan om een aantal zieke bomen.

Om 20u09 werd uw verslaggever samen met het andere, weinig talrijk opgekomen publiek verzocht de zaal te verlaten, zodat er kon worden overgegaan tot het besloten gedeelte.
Ik had met moeite de tijd gekregen, om mijn vriendelijk aangeboden gekregen plat watertje, naar binnen te werken. (JG)


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.