U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 juni 2007 - 18-06-2007

De laatste gemeenteraad alweer voor de zomer en de vakantie er aan komen. Op schepen Monique Quirynen, Ria Severeyns (CD&V) en onze wandelende pelgrim en schepen na, was iedereen op post voor het afwerken van een agenda met twaalf punten in de openbare vergadering en acht in de besloten vergadering.

Er waren geen opmerkingen bij de notulen van de vergadering van mei 2007 en Suske Dielis
kwam uit de bus als voorstemmer van dienst.We begonnen met een kennisgeving over een budgetwijziging (begrotingswijziging) voor het OCMW. Er wordt geschoven met kosten voor de inrichting van het strijkatelier aan de Molenzijde.

Daarna gaf de raad een positief advies over de begroting voor 2008 voor de Kerkraad Sint-Willibrordus Merksplas. De kerkraad krijgt elk jaar een vaste investeringstoelage van de gemeente en bepaalt zelf de besteding.

Er bestaat al langer een wetgeving op het zogenaamde "recht van voorkoop". Dat betekent dat een overheid (bijvoorbeeld een gemeente, een OCMW of een sociale huisvestingsmaatschappij) het recht heeft gronden of onroerend goed aan te kopen voor openbaar nut als die zaken in kwestie te koop worden gesteld. De overheid krijgt zodoende dus voorrang op andere geïnteresseerde partijen..

Deze regelgeving verandert in augustus 2007. Dan gaat immers een nieuw decreet in voege. Nieuw is dat er een nieuwe afdeling bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wordt opgericht, de Grondenbank. Die zal toegang hebben tot een computerbestand met alle relevante gegevens.

Om de samenwerking tussen deze nieuwe instelling en de gemeente te regelen, keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed. De nieuwe regeling is een vereenvoudiging en ze is gratis. Ze betreft de rechten van voorkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode en de ruimtelijke ordening.De gemeentelijke toeristische diensten van Baarle-Hertog, Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, Toerisme Noorderkempen en de provincie werken al langer samen om het toerisme te promoten. In onze streek heet die samenwerking Toerisme Grensland. Deze samenwerking bestaat al enige tijd en werd nu verlengd tot 2013.Stap voor stap krijgt de Noorderkempen een volwaardig openbaar vervoer. De opening van de hoge snelheidslijn langs de E19 naar Nederland zal treinen naar de Noorderkempen brengen. Uiteraard moet het streekvervoer daarop aansluiten. In dat kader keurde de gemeenteraad een koepelmodule goed met De Lijn. Het gaat dan over buslijn 432 Brecht (nieuw station Noorderkempen) - Rijkevorsel - Turnhout.In mooie zomers is het puffen geblazen voor onze noest werkende ambtenaren in de nok van het gemeentehuis. Nu lag een lastenboek op tafel voor de aankoop van een airco. Om te vermijden dat onze ambtenaren oververhit zouden geraken, werd deze aankoop goedgekeurd.

Jef Schoofs (Groen!) was niet tegen de airco maar vond dat de rest van het gemeentehuis op vlak van het rationeel energiegebruik een ramp is. De burgemeester zei dat dit klopt en dat er daarom een audit van het gemeentehuis komt. Daarna zullen er maatregelen genomen worden.

En nog een lastenboek, een groter werk deze keer: de bouw van de nieuwe sporthal, de fuifzaal en de geplande accommodatie voor buitensporten.

CD&V is niet tegen de nieuwe sporthal maar wel tegen de fuifzaal op het Hofeinde. Daarom stemden wij tegen het lastenboek (voor het gedeelte fuifzaal). Jef Schoofs (Groen!) zei dat er sinds de infovergadering van een lange tijd geleden, niets meer van het dossier gehoord is door de gemeenteraad.

De burgemeester zei dat de sportraad het dossier maandelijks opvolgt. Er zijn ook nog verbeteringen aangebracht. Zo wordt de fuifzaal hoger.

Jef Schoofs (Groen!) kreeg te horen dat de sporthal toch nog de hele zomer open zal blijven en dat er pas later beslist wordt over de definitieve standplaats van de skateramp.Weinigen weten het. Er bestaat echter al jaren een begeleidingscommissie die alle infrastructuurwerken voor mobiliteit (wegen, fietspaden...) opvolgt. In die commissie zitten mensen van het Vlaamse Gewest, De Lijn en de gemeente. De gemeenteraad keurde de samenstelling van het gemeentelijke luik goed.

In dezelfde sfeer keurde de gemeenteraad een nieuwe koepelmodule goed voor de aanleg van fietspaden langs de N132 naar Beerse. Het wordt weer een module 13 - project. "Trekkende gemeente" wordt Beerse. De subsidies op het project bedragen 100%.Jan Jacobs had nog een extra punt laten toevoegen. Het betrof een extra waarborg voor een extra lening die de tennisclub is aangegaan. Die club heeft een nieuw clublokaal gezet en nieuwe terreinen gekregen.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg dat andere verenigingen of clubs ook zeker op dezelfde manier behandeld zouden worden. Verder vond hij de budgettering van het project slecht ingeschat (maar liefst 22% ernaast).

Jef Schoofs (Groen!) onthield zich omdat hij tegen het systeem is dat elke club of vereniging zijn eigen lokaal en toog mag hebben.

Dan volgde de rondvraag.

Hans Geerts (CD&V) vroeg wanneer de GeCoRo (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) opgericht wordt. Bleek dat er negen kandidaten zijn, maar slechts één vrouw. Er worden dus meer vrouwen gezocht.

Namens CD&v vroeg ik af EBEM de gastarieven (net als Electrabel) ook gaat verhogen. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Jef Schoofs (Groen!) en CD&V hadden opgevangen dat de jeugdigen die bezig zijn met de opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan, een buitenstaander ter hulp gevraagd hebben omdat de support vanuit de gemeente onvoldoende is. Dat verraste de leden van de meerderheid totaal.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg aandacht voor de ligdagprijs en de kwaliteit van de dienstverlening in het toekomstige rusthuis. De firma die het rusthuis bouwt, zocht immers technieken om er fiscaal beter van te worden. Als dat ooit geld gaat kosten, worden die kosten uiteraard doorgerekend. De burgemeester zei dat de voorwaarden voor de gemeente dezelfde blijven en dat hij niet wil dat er onrust gezaaid wordt. Dat is uiteraard ook niet de bedoeling van CD&V.

In de besloten vergadering was er de behandeling van een onderwijskwestie, de bevordering tot adjudant van een brandweerman, de aanduiding van de leden van de milieuraad, de Commissie Kolonie en de bovenvermelde begeleidingscommissie voor de mobiliteit. De leden van het managementsteam werden ook aangeduid, alsook de vertegenwoordiger van de gemeente in het dagelijks bestuur van de Werkwinkel. Tenslotte werd een vertegenwoordiger aangeduid voor Inter-Regies, een intercommunale die alle openbare actoren in de sector van elektriciteit, gas en kabel overkoepelt.

CD&V had nog een aantal pertinente vragen over onze electriciteitsleverancier EBEM.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.