U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 20 augustus 2007 - 21-08-2007

De zomervakantie loopt op haar laatste benen en buiten een paar zonnige weekenddagen is het niet vet geweest. Toch hebben de gemeenteraadsleden hopelijk genoeg energie uit de vakantie gehaald om er weer een jaar politiek tegen te kunnen. Schepen Suske Dielis was verontschuldigd wegens het overlijden van zijn vader. Verder was iedereen op post voor een agenda met 27 punten in de openbare zitting en nog eens 4 in de besloten zitting.

Na de verwelkoming en de loting van de voorstemmer (Karel Brosens), bleek dat iedereen kon leven met het verslag van de vorige vergadering in juni 2007.

We gingen echt van start met een kennisneming van de opmerkingen die het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) gemaakt heeft bij de begrotingswijzigingen 1 en 2.Dan waren de Kerkraden aan de beurt. De gemeenteraad gaf een positief advies over de rekening 2006 en de begrotingswijziging 2007 van de Kerkraad Sint-Willibrordus Rijkevorsel. Een gedeelte van hun parochianen woont immers in Merksplas. Hetzelfde gebeurde met de rekening voor 2006 van de Kerkraad Sint-Rumoldus Zondereigen. Ook zij hebben parochianen die in Merksplas wonen.Dank zij CD&V-Merksplas wordt er op schema doorgewerkt met de ruilverkaveling Merksplas. De raad keurde nu de subsidiëring van de werken van lot 2 principieel goed.
In totaal zal de gemeente 83.205 euro moeten ophoesten. Het betreft subsidies voor wegen, infrastructuur voor recreatie en de archeologische controle.

Jef Schoofs (Groen!) onthield zich. Hij vond dat er in het kleine lot zeer veel bomen sneuvelen en vroeg waar die gecompenseerd zullen worden. De burgemeester zei dat er een compensatiedossier is dat hij zal bezorgen. Frank Quirynen (Leefbaar) dacht dat er nogal wat bomen zullen verdwijnen voor de waterberging aan de Steenweg op Weelde.

De openbare ruimte (straten en de groenzone) in de verkaveling Kleiryt komt kosteloos onder het beheer van de gemeente. Tot nu toe was de verkavelaar (IOK) nog beheerder.

Tussen de Ploegstraat en de Vaartstraat is een nieuwe verkaveling gecreëerd. De verkaveling heette (werktitel) Koloniedijk. Dat werd door de heemkundige kring Marcblas echter gekelderd. De verkaveling ligt immers niet binnen de ringgracht van de Kolonie. Ook de toponiemen zouden geen bruikbare namen opgeleverd hebben. Daarom stelt Marcblas voor een naam te kiezen die aansluit bij de filosofie achter de namen van de omliggende straten. Op die manier komt "Wanmolenstraat" uit de bus.

Jef Schoofs (Groen!) vreesde voor verwarring omdat er al ettelijke straten het naamgedeelte "molen" bevatten. Hij pleitte voor "Ploegstraat" en vond het voorstel niet erg creatief.Er is op deze website al zeer vaak geschreven over de restauratie van de gebouwen op Merksplas-Kolonie. Eén van de beschermde gebouwen is de kapel. Officieel was ze vroeger de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart-kerk. In de kelders groeit het Gevangenismuseum. De kerkruimte zelf wordt gebruikt voor evenementen. Door de Monumentenstrijd kreeg het project een nationale bekendheid.
Nu keurde de gemeenteraad een lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper voor de restauratie van het gebouw. Die zal ook de premieaanvraag moeten regelen.

Werner Van Baekel (CD&V) pleitte voor een snelle aanpak. Het gebouw vervalt snel. De burgemeester was het daarmee eens. De budgettaire ruimte bij Monumenten en Landschappen zal de zaken echter bepalen.

Dan volgden nog twee lastenboeken voor de aankoop van kerstverlichting en voor de aankoop van computers voor de gemeentelijke administratie. Ze vervangen de oudste huidige exemplaren.Vervolgens werd het dienstreglement van de bibliotheek gewijzigd. Vanaf 8 september 2007 gaat de bibliotheekwerking ook door in het gemeenschapscentrum.

Nog voor de bib werd een lastenboek goedgekeurd om DVD's te kunnen kopen.

De gemeente Merksplas is al jaren boer op de Kolonie. De voorwaarden werden nog maar eens goedgekeurd om maïs te kunnen verkopen en om Italiaans raaigras te kunnen zaaien.

Dan keurde de gemeenteraad twee eindvorderingsstaten goed van twee grote projecten voor een veiligere mobiliteit. Het betreft de fietspaden naar Rijkevorsel en de heraanleg van het centrum. In principe betaalt het Vlaamse Gewest bijna alle gemaakte kosten terug. Voor de fietspaden naar Rijkevorsel betreft het 1.276.595 euro. Voor de herinrichting van het centrum is de kostprijs 1.798.782 euro.

Hans Geerts (CD&V) vond dat het studiebureau niet nauwkeurig gewerkt heeft. Voor de fietspaden raamden ze 28% uit de haak en voor het centrum maar liefst 36%! De burgemeester vond dat ook. De meerkost zat echter in onverwachte zaken als opduikende stookolietanks en de afvoer van vervuilde grond.

Nog in de sfeer van de verkeersveiligheid keurde de raad de afbakening goed van twee "zone 30"-gebieden. De ene komt in de nieuwe Wanmolenstraat, de tweede in de Driezenwijk.Ook voor de deur van de Strafinrichting zal je voortaan nog maar 30 km/u mogen bollen. De directie van de Strafinrichting is bezorgd voor de overstekende personeelsleden en bezoekers.

Namens CD&V zei ik dat een zone 30 afgebakend moet worden op een visuele en fysieke manier, niet alleen door een bord(je).

Jef Schoofs (Groen!) was het daarmee eens. Op zijn vraag waar er nog zones 30 komen, kon of wilde schepen Lenaerts alleen zeggen dat alle nieuwe verkavelingen zo opgevat worden. De bestaande verkavelingen of wijken worden zone 30 na consultatie van de bewoners. Dat deed Jef Schoofs (Groen!) opmerken dat de zone 30 in de Driesenwijk slecht aangeduid is en dode letter zal blijven.

De raadsleden keurden vervolgens het werkingsverslag van 2006 goed van de Sportregio Noorderkempen. De samenwerking werd verlengd tot 2013.

De VVV Toerisme Merksplas is verhuisd naar het gemeenschapscentrum. De raad keurde een convenant goed met de VVV over het gebruik van de lokalen.

Hetzelfde gebeurde met de lokalen die Kind en Gezin betrekt. Loop er bij gelegenheid eens binnen. De muurschildering is prachtig.We hadden het op deze website al eerder over het Europese project om het platteland te ontwikkelen. Nu keurde de gemeenteraad de intentieverklaring goed om mee in het "leader-gebied" te stappen. We doen dat samen met de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Essen, Kalmthout, Ravels, Rijkevorsel, Wuustwezel en Hoogstraten.

Er worden trouwens nog kandidaten gezocht voor de werkgroep. Die hoeven zeker niet alleen uit landbouwmidden te komen.Minder aangenaam is de aanpassing van de ereloonovereenkomst voor de architecten die werken aan de sporthal, fuifzaal en buitensportaccomodatie. Er is een kostenstijging van meer dan 10%. Het nieuwe forfaitaire ereloon komt nu op 350.000 euro te liggen (zonder BTW). De burgemeester zei dat het de bedoeling is het ereloon zo definitief vast te leggen. De architect heeft dan geen belang meer bij een verdere kostenstijging van het project.

Eén en ander lag de oppositie niet lekker. Namens CD&V zei ik dat wij sowieso tegen stemmen wegens ons bekende standpunt over de locatie van de fuifzaal. Jef Schoofs (Groen!) zei dat het project nu al 129% duurder geraamd is dan eerst gezegd... weliswaar door onderhandelingen beperkt tot een geraamde meerkost van 71%!

De burgemeester en schepen Govers zegden dat dit komt door de splitsing van het sanitair, een lift, aparte toegangen, verstrengde wetgeving, een extra polyvalente zaal...

Namens CD&V zei ik dat het systeem van de Open Oproep (Europese aanbesteding) financieel even betrouwbaar is als vogelpik-gooien: eerst moet je kiezen voor een concept, later wordt dit volledig anders en uiteraard veel duurder ingevuld en ten slotte mag je de nieuwe realiteit betalen!

CD&V (4) stemde tegen, Groen! (1) onthield zich en Leefbaar (14) stemde voor.

Dan volgde de rondvraag.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg daarin de begroeiing naast het looppad in Carons Hofke te maaien. Schepen Govers zei dat de groendienst handen en tijd tekort komt in dit seizoen.

In de besloten vergadering was er nog twee maal het eervolle ontslag van een brandweerman, de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de Sportregio Noorderkempen en de aanduiding van de leden van de Sportraad.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.