U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V kaart klei-ontginningen aan - 08-05-2006

Aan de grens met Turnhout en Beerse, op de Meyenbos en de Boensberg, ligt een gebied dat op het gewestplan ingekleurd staat als ontginningsgebied voor klei. Er is daar al activiteit in die zin, maar er zijn zeker ook problemen. Het spreekt voor zich dat kleiontginningen niet erg bevorderlijk zijn voor de landbouw en het landschap.Kortgeleden slaakten burgemeester Frank Wilrycx en schepen van milieu Karel Lenaerts in de pers de noodkreet dat de kleiputten op de Meyenbos niet terug opgevuld geraken. Dit ondanks een duidelijke afspraak daaromtrent met de ontginner Wienerberger Terca. Blijkbaar wilden ze op deze ongewone manier (via de pers) duidelijk maken dat ze voor de landbouw opkomen en dat de Vlaamse overheid haar werk slecht doet in deze. Ze zouden hierover ook een brief geschreven hebben aan het ministerie van milieu (Kris Peeters van CD&V).

Het is immers de bedoeling van het gewestplan dat de kleiputten na de ontginning weer gevuld worden en dat ze terug aan de landbouw gegeven worden. Uit het krantenartikel bleek echter dat er een tekort is aan de nodige opvulgrond en aan de nodige vergunningen. Het gevolg is dat het landschap kraters gaat vertonen.

Nu weten wij van CD&V ook wel dat formuleringen in krantenartikels soms enige nuance verdienen. We lazen er dat de schepen van milieu een overeenkomst gemaakt heeft met de ontginner. Het akkoord zou er in bestaan dat de putten slechts opgevuld zouden moeten worden tot 6 meter onder het maaiveld. Het gevolg is natuurlijk dat ze niet echt geschikt meer zijn voor de landbouw.CD&V vond dit een vreemd verhaal. Omdat in het artikel (zoals gezegd) ook sprake was van een brief aan het ministerie van milieu, besloten wij aldaar ons licht op te steken via ons Vlaams parlementslid Tinne Rombouts. Tinne Rombouts heeft ervaring met kleiontginningen en de perikelen die daaruit kunnen voortvloeien. In Hoogstraten bereikte ze in moeilijke omstandigheden een akkoord rond een gelijkaardige zaak tussen een ontginner en de landbouwers in de buurt aldaar.

CD&V-Merksplas sprak Tinne Rombouts aan en we kwamen al direct te weten dat het de enig goede tactiek is, met de ontginner afspraken te maken die voluit op de officiële doelstelling mikken. Het is strategisch fout daar op af te dingen. De oppervlakte van ontginningen moet zo klein mogelijk gehouden worden én de opvulling moet effectief en totaal gerealiseerd worden. Tinne Rombouts wil ook dat er op Vlaams niveau een projectgroep komt die deze doelstellingen uitwerkt en controleert. CD&V is voor deze zaken eisende partij. Tinne Rombouts liet ook verstaan dat niet alle andere politieke partijen in het Vlaams parlement hierin even ver willen gaan als CD&V.Met onze vraag en de krant in de hand trok Tinne Rombouts naar minister Kris Peeters (CD&V) en interpelleerde hem over de algemene problematiek én over de problemen op de Meyenbos.

Minister Peeters antwoordde dat er geen sprake van kan zijn dat de kleiputten niet volledig opgevuld worden. Daar is echter kwaliteitsvolle grond voor nodig. Om dat te kunnen realiseren zal hij zo snel mogelijk een aanpassing maken op het reglement voor grondverzet en op Vlarem (Vlaams Reglement Milieu). De minister zei ook dat deze regelingen in principe afdwingbaar zijn. Sinds 2004 moeten ontginners immers de nodige financiële middelen voorzien om de nabestemming van klei-ontginningen te realiseren. Als de ontginner dat niet doet, kan de minister de gelden opeisen om de eindafwerking door te voeren.

Samen met ons parlementslid zullen we verder bekijken wat we voor dit specifieke dossier kunnen doen.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.