U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V-Merksplas plechtig opgericht - 03-06-2004

De bevolking van Merksplas wist al sinds 17 mei 2004 dat NIEUW Merksplas een lokale afdeling wordt van de CD&V.

Op 2 juni 2004 werd de kersverse afdeling officieel boven de doopvont gehouden. Iedereen in Merksplas was op deze plechtigheid persoonlijk uitgenodigd. Er daagden (ik schat) zo'n dikke 150 personen op. Dat was behoorlijk meer dan we verwacht hadden.

Het Parochiehuis was voor de gelegenheid omgetoverd tot een prachtige receptieruimte. Maria Verheyen en haar ploeg hadden de nodige vlaggen opgehangen en de dominante kleur aan de tafels was uiteraard "ons oranje".Vanaf 19u30 sijpelden de eerste gasten binnen. Ze werden persoonlijk verwelkomd door Maria Verheyen en door de andere leden van NIEUW Merksplas. Iedereen kreeg ook meteen een drankje aangeboden. We zagen niet alleen heel wat mensen van Merksplas (zeker 120 man), maar ook kleine delegaties van CD&V-afdelingen uit de regio (waarvoor dikke merci). Niet onbelangrijk was ook de aanwezigheid van de mensen van de pers. Zelfs RTV was met een ploeg aanwezig. De hele avond werd door hen "gecovered". Fotograaf op het slagveld was Luc Van Beeck, die een hele cd-rom vol beelden geschoten heeft. Bedankt, Luc.

Vergeten we echter de mensen van de schrijvende pers niet. Steven Van Tricht was gekomen met z'n eigen camera...ondanks het feit dat z'n redactie geweigerd had te publiceren over het evenement. Foei GvA!

Op de achtergrond konden de aanwezigen een powerpoint-presentatie volgen. De voorstelling belichtte onze twee Kempense kandidaten die wij vanuit CD&V-Merksplas actief willen steunen, namelijk Kathleen Helsen en Tinne Rombouts.
Kathleen komt uit het werknemersmidden...Tinne uit het landbouwmidden. Kathleen staat op 6 voor het Vlaamse Parlement en Tinne op 10.

Rond de klok van 20u arriveerden ook onze hoge gasten Jean-Luc Dehaene en Inge Vervotte.Het was toch wel zéér aangenaam te zien hoe gemoedelijk zij zich tussen de mensen kunnen bewegen. Iedereen in de zaal werd door hen persoonlijk aangesproken. Voor iedereen was er een begroeting en een woord. Jean-luc weigerde vierkant een glas wijn. Een glas bier is veel beter. Basta.Onze Voorzitter Bart Pelkmans verwelkomde daarna iedereen, uiteraard speciaal onze hoge gasten.Daarna was het mijn beurt om het kader rond de oprichting van onze nieuwe afdeling een beetje toe te lichten. Ik zei daarover het volgende:

Beste vrienden,

Vandaag richten we CD&V Merksplas op.
Dé vraag die iedereen zich uiteraard stelt is "Waarom doen jullie dat?"

Er zijn meerdere redenen die ons deze beslissing hebben doen nemen:

Het minst belangrijk, maar toch ook plezant, is het feit dat we weten dat we terug aanknopen met een traditie.
Merksplas heeft in het verleden (zeker 30 jaar geleden), een CVP-afdeling gehad.
Het Christendemocratische gedachtengoed was en is levend onder de mensen van Merksplas.
Met andere woorden: CD&V heeft in Merksplas zeker een voedingsbodem.

Het politieke landschap is in Merksplas sterk bepaald geweest door lokale partijen.
Verenigd rond een leider, met eerder weinig programma, maar sterk gebonden aan de familiale structuren in dit dorp.
Wij denken dat dit systeem stilaan op zijn laatste benen loopt.
De inwijking in Merksplas is de laatste 20 jaar in die mate toegenomen dat steeds minder mensen een boodschap hebben aan de oude structuren.

In 1988 werd NIEUW Merksplas opgericht.
Het was de bedoeling de politiek in Merksplas te vernieuwen.
Sinds 2000 zitten wij met 6 mensen op 19 in de Gemeenteraad en met 3 op 9 in het OCMW. Wij doen daar aan "constructieve oppositie".
Mede door onze aanpak- en dat mag gezegd worden- staan er belangrijke projecten op stapel. Dat wordt véél te weinig gezegd.

Wij hebben ons eigen functioneren en onze eigen resultaten steeds kritisch bevraagd.
Wie zijn we?
Waarvoor staan we?
Wat willen we?
Wat bereiken we ermee?
Zoeken we beter naar andere werkvormen?

Onze conclusie is klaar en duidelijk:

Onze inhoud en die van de CD&V is zowat dezelfde,
Onze waarden en die van de CD&V zijn dezelfde,
Als wij ons aansluiten bij de grote CD&V-familie zijn we zeer duidelijk over ons imago,
Daardoor hebben we de handen meer vrij om onder de mensen te komen,
En tenslotte niet onbelangrijk...
Als we écht zaken voor Merksplas willen bereiken, hebben we nood aan know-how om op terug te vallen en aan mensen die "hogerop" onze dossiers kunnen steunen.

Ons proces van zelfevaluatie en het leggen van de nodige contacten, was al meer dan een jaar bezig.
De weken voor de komende Europese en Vlaamse verkiezingen leken ons een goed moment om er mee naar buiten te komen.

Onze groep is enthousiast als "één man" overgestapt. Daar zijn we uiteraard ook zéér blij om.

Onze eerste actie als CD&V is nu de ondersteuning van de Europese en Vlaamse verkiezingen.
Er zijn hier veel kandidaten in de zaal en wij wensen hen allemaal het allerbeste. Na enig (doch rijp) beraad hebben wij er voor gekozen twee jonge Kempense vrouwen te steunen. Kathleen Helsen komt uit het midden van het ACW. Tinne Rombouts komt uit het landbouwmidden. Wij kiezen voor deze twee kandidaten en willen hen samen verdedigen. Samen werken wij voor Merksplas, mét mekaar... zeker niet tégen mekaar.

Ik wil alle leden van NIEUW Merksplas ook hartelijk bedanken voor het vertrouwen in het "leiderschap" van Bart Pelkmans en Hans Geerts en ikzelf. Dank aan jullie allemaal voor de goede samenwerking in het verleden.We hebben nu een nieuw project... een nieuwe impuls voor onze werking. Er ligt nog veel werk op de plank, maar we gaan er voor. Tegen 2006 moeten we er staan.

Dossiers in Merksplas als de verkeersveiligheid, het cultuurbeleid en de verenigingen, de sociale politiek met het rusthuis, de ruimtelijke ordening met dossiers als de Kolonie, de Ruilverkaveling en de strijd voor een leefbare landbouw, de weekendhuisjes en het lot van de campingbewoners op Breebos... Daar gaan we voor.

Beste vrienden, CD&V-Merksplas is er klaar voor. We gaan voor een beter Merksplas. Daar is het ons om te doen. Aan jullie allen: van harte proficiat met deze beslissing!

Ik denk dat de aanwezigen het grotendeels eens waren met de strekking van de speech... want er kwam een donderend applaus.Toen riep voorzitter Bart Pelkmans Jean-Luc Dehaene naar voren. Jean-Luc wenste de nieuwe CD&V-afdeling alle succes. Hij onderstreepte het belang van de lokale werking van de CD&V. Hij nodigde de sympathisanten uit een bezoek te brengen aan zijn toekomstige werkstek in Straatsburg. Hij zegde ook dat hij in Merksplas campagne wil komen voeren voor de volgende Burgemeester, die wat hem betreft uiteraard een CD&V-er moet zijn.

Inge Vervotte is écht een engel onder de mensen. Zéér charmant hoe zij met mensen kan omgaan. Zij onderstreepte dat dé kracht van CD&V in de lokale kring ligt. Zij onderlijnde het belang van de Vlaamse samenleving. Na jaren non-beleid is er nu ruimte voor een eerlijk en consequente ommekeer.

Beide sprekers kregen van het publiek een meer dan groot applaus.

Daarna ondertekenden de peter en de meter de oprichtingsakte van CD&V-Merksplas. Vervolgens zetten alle leden hun handtekening. Dat werd op de gevoelige plaat en door de TV-camera's vastgelegd.

Daarmee eindigde het officiële gedeelte. Onze hoge gasten bleven echter nog meer dan een uur onder onze mensen. De andere CD&V-kandidaten leenden ondertussen ook welwillend hun oor voor de talrijke noden van de aanwezigen. Dat die noden er zijn en dat de mensen de leugens van paars beu zijn... dat werd zéér (zéér) duidelijk.

Nadien werd er nog een stevige pint gedronken en werd de zaal opgeruimd zoals het hoort.Wij beschouwen de start van CD&V-Merksplas als zéér geslaagd. De opkomst was zéér goed en we weten nu dat zéér veel mensen achter ons staan. Dank aan alle werkers voor het volledig lukken van deze oprichtingsvergadering.

"U verdient méér respect".
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.