U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V stelt zijn kandidaten voor - 12-09-2006Beste mensen van Merksplas;
Beste Spetsers,

Met veel genoegen mag ik me tot jullie richten als lijsttrekker van CD&V-Merksplas.
Op 8 oktober 2006 zullen jullie immers opnieuw uitgenodigd worden om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Jullie krijgen dan de kans een oordeel te vellen over het beleid van de voorbije jaren. Maar vooral zullen jullie kunnen bepalen hoe het met onze mooie gemeente verder moet tussen 2007 en 2013.

CD&V-Merksplas heeft de voorbije jaren meer dan zijn verantwoordelijkheid genomen vanuit de oppositie. Wij zijn dan ook tevreden over een aantal zaken die mede dank zij onze constructieve opstelling gerealiseerd konden worden.

Toch menen wij dat het nog beter kan en dat CD&V de ideeën heeft om dat waar te maken. Zo denken wij dat er op een aantal vlakken meer respect moet komen vanuit de politiek voor de mensen.

Vanaf volgende week zal CD&V jullie dan ook een heus "Respect Actie Plan" voorschotelen. Daarin zullen jullie kunnen lezen wat onze ideeën zijn en wat wij voorstellen.
Van respect word je immers sterk.

Ideeën hebben is echter één zaak. De mensen hebben om die ideeën te realiseren, dat is nog wat anders. Daarom ben ik zo trots dat ik jullie kan meedelen dat CD&V-Merksplas er in geslaagd is 19 kandidaten te vinden die bereid zijn én in staat zijn ons "Respect Actie Plan" waar te maken. Wij hebben gezocht en gevonden.

Onze groep is een gemotiveerde groep, iedereen wil zijn uiterste best doen om de doelstellingen te realiseren. Er zitten mensen bij die al jaren in de politiek zitten, maar er zijn ook veel enthousiaste nieuwelingen bij die hun eerste stappen zetten. Er zijn mensen van alle leeftijden. Onze groep is een doorsnede van de bevolking van Merksplas zodat wij ieders vragen en belangen kunnen aanvoelen.

Wat mij echter nog het meeste verheugd is dat al onze kandidaten al jarenlang tussen de mensen staan in hun job, de school van de kinderen, de buurt waarin ze wonen of de verenigingen of clubs waarin ze zich vaak voor anderen inzetten. Deze ploeg weet uit ervaring dat respect mensen sterker maakt.

Ik wil jullie dan ook hartelijk uitnodigen deze folder zeer grondig door te nemen en onze kandidaten te beoordelen op hun verwezenlijkingen tot nu toe en hun mogelijkheden voor de toekomst.

Al onze kandidaten hebben zich ook bereid verklaard met jullie in gesprek te gaan of naar jullie te luisteren. Daarom vermelden we hun contactgegevens in de folder.

Veel leesgenot en dank voor jullie vertrouwen,

Ad Sommen
Lijsttrekker CD&V-Merksplas
Kandidaat provincieraadslid op de 3° plaats

1Ad Sommen, Hofeinde 43
Tel. 014/63.39.76
ad.sommen@pandora.be

Ad trekt de groep CD&V-Merksplas naar de komende verkiezingen.
Ad is 48 jaar en gehuwd met May Vorsselmans. Hun vier kinderen Liesbet, David, Katelijne en Lieven zorgen voor de drukte op het Hofeinde.
In het dagelijkse leven werkt Ad in St.Antonius-Zoersel als maatschappelijk werker - psychotherapeut.
Tijd vrijmaken voor een wandeling samen met May en de actualiteit volgen zijn zijn favoriete bezigheden. Daarnaast tracht hij zich in te zetten in verschillende verenigingen nl. ACW - KWB, oudleiderskring 2 van de Chiro Merksplas.
Politiek bezig zijn zit hem in zijn bloed. Sinds 1 januari 1995 zetelt Ad in de gemeenteraad.
Hij is ook één van de aanzetters tot het oprichten van de CD&V-groep in Merksplas, nu 2 jaar geleden.
Voor Ad zijn de waarden van de christen-democratie een verrijking voor het beleid van Merksplas.
Zo neemt hij de verkeersveiligheid in ons dorp erg serieus. Maar ook de openbaarheid van bestuur is voor hem erg belangrijk. Hij uit dit door zijn website: bijna wekelijks vind je er nieuwe artikels over het wel en wee van onze Merksplasse politiek.
Dat Ad een boontje heeft voor het sociale aspect van onze samenleving moet niet gezegd worden :
zijn dossierkennis omtrent sociale politiek en zorg, huisvesting en ruimtelijke ordening is erg groot. Gelukkig kan hij via verschillende stuurgroepen en commissies deze projecten bespreekbaar maken en opvolgen.
Dat de politiek ook sociale kantjes heeft, is onder meer aan hem te danken.

2Hans Geerts, Heiseneinde 69
Tel. 014/63.33.95
hans.geerts@loda.be

Achterop de tandem bij onze lijsttrekker vinden we Hans terug. Zijn gezin, echtgenote Peggy Verbist en kinderen Kristien en Lieven, komen op de eerste plaats. Zijn vrije tijd brengt hij samen met hen door. Jaarlijks een reis ondernemen om andere culturen en volkeren te leren kennen, doen zijn blik op de wereld verruimen. Daarnaast trekt hij er regelmatig op uit met het paard of de motor voor een ontspannende rit. Als zaakvoerder van de firma LODA regelt hij de aanmaak, verkoop en aankoop van onderhoudsproducten in het binnenland maar zeker ook buiten onze grenzen. Hans studeerde politieke en sociale wetenschappen en haalde daarenboven ook nog de licentie Internationaal en Europees Recht. Vanuit deze opleidingen en zijn interesse in de binnen- en buitenlandse politiek stapte Hans 12 jaar geleden in de Merksplasse politiek. Eerst werd hij verkozen als OCMW-raadslid, daarna als gemeenteraadslid. Hier neemt hij ook de functie van fractieleider waar. Vandaar uit zetelt hij in de politieraad en in de raad van bestuur van AGEM. Om aan de weet te komen wat er leeft bij de bevolking is hij lid van de Landelijke Gilde, UNIZO en het VKW ( verbond christelijke werkgevers ). Als bestuurslid bij ALITO ( werkplaats voor kansarme jongeren ) tracht hij het sociale luik in onze samenleving aan te kaarten. Met zulke rugzak van kennis wil Hans zich ter beschikking stellen voor het algemeen belang van onze samenleving. Hij wil constructief meewerken aan een beleidsplan op lange termijn. Voor hem zijn openbaarheid van bestuur en een correct financieel beleid streefdoelen.
De gemeente als goeddraaiende onderneming met aandacht voor de hedendaagse sociale noden !

3Ria Severeyns, Heidestraat 12
Tel. 014/63.30.96
ria.severeyns@skynet.be

Als eerste vrouw op de lijst vind je Ria, een rasechte Spetser en opgegroeid op de Berkelaarhoeve.
Samen met haar echtgenoot Marc Froeyen en kinderen, Jorien en Stijn deelt ze één grote passie : muziek en theater.
Voorstellingen met woord en muziek kunnen haar erg boeien. Waarom zoiets niet zelf in elkaar steken ? Daaruit groeide Music Boulevard. Een groep van 16 Spetsers die reeds 2 maal een avondvullende cabaretshow opvoerden. Ook trekt ze er regelmatig op uit met de Merksplasse volksmuziekgroep " Spollek " om mensen aan te zetten tot dans en ontspanning.
Ze is al vele jaren actief in de ouderraad van de Vrije Basisschool o.a. als de drijvende kracht in de redactieploeg van het schoolkrantje. Tevens is ze lid van de schoolraad van deze school.
Haar professionele loopbaan bouwt ze uit bij Agfa-Gevaert waar ze een kaderfunctie vervult op de dienst " Onderzoek en Ontwikkeling ".
Zes jaar geleden zette ze haar eerste stappen in de politiek. Ze zet zich in voor de ACW- belastingservice en als lid van de bibliotheekcommissie. Sinds april 2005 zetelt ze in de gemeenteraad.
Als moeder is ze zich erg bewust van de nood aan goed onderwijs, kinderopvang, verkeersveiligheid en de geborgenheid van een warme thuis. Uiteraard ligt de cultuurontplooiing haar nauw aan het hart. De verzuchting van ieder mens in onze samenleving is een belangrijk aandachtspunt dat ze zeker in de kijker wil zetten.
Met een vrolijke noot wil Ria graag de toekomst tegemoet gaan !

4Werner Van Baekel, Molenvloed 14
Tel. 014/63.52.09
werner.vanbaekel@skynet.be

Werner kreeg de politiek met de pollepel toegediend. Vader, Frans Van Baekel, zette zich 24 jaar lang actief in voor onze gemeente als gemeenteraadslid, schepen en burgemeester.
De politieke stap in 2000 was voor Werner een logische stap vanuit zijn overtuigd sociaal engagement zowel in zijn beroepsleven als in de sociale omgang. Hij zetelt voor zijn collega's van de financiële sector in de ondernemingsraad op nationaal vlak en onderhandelt mee over de noodzakelijke bedrijfs-cao's. Maar zelfs de Europese ondernemingsraad schrikt hem niet af !
Zes jaar geleden werd Werner als gemeenteraadslid verkozen. Sindsdien is hij ook lid van de raad van bestuur van AGEM. Ook de maandelijkse vergaderingen van de politieraad staan op zijn agenda.
In zijn eigen gezinleven vindt hij de rust bij zijn vrouw, Griet Poels en zijn 3 tienerkinderen Thomas, Charlotte en Laura.
Op sportief vlak is hij actief in de tafeltennisclub TTKM vzw waar hij tevens ook voorzitter is.
Voor Werner zijn luisterbereidheid, respect voor de mening van de anderen en constructief samenwerken erg belangrijk.
Zaken waar hij beroepshalve dagelijks mee geconfronteerd wordt. Het zijn deze waarden die Werner graag de komende 6 jaar wil uitbouwen in ons politiek landschap.
Op een menselijke manier aan politiek doen !

5Annelies Verheyen, Boensberg 3
Tel. 014/63.46.79
verheyenannelies@hotmail.com


Als eerste nieuwkomer vinden we Annelies terug. De gelijkenis van jongste gemeente van Vlaanderen en Annelies komt erg nauw overeen. Met haar 23 jaar is ze de jongste op de lijst. Annelies is één van de gelukkigen die van haar hobby haar dagelijkse bezigheid heeft kunnen maken. Al van kleins af aan leeft ze voor paarden. Op de ouderlijke boerderij Boensberg baat ze een pensionstal voor paarden uit. Daarnaast staat haar agenda goed gevuld met het lesgeven aan jonge en oudere ruiters.
Toch wil ze zich ook binnen de ring van de gemeentepolitiek inzetten en trachten het parcours vlot af te leggen.
Opkomen voor ( jonge ) zelfstandigen en voor het landbouwleven zijn onderwerpen die Annelies graag ter harte wil nemen.
Geen hindernis is voor haar teveel !

6Ludo Dielis, Horst 9
Tel. 014/63.41.94
info@veluko.be

Als tuinbouwer in hart en nieren runt Ludo samen met zijn vrouw Liliane Jordaens en zoon Koen een paprikabedrijf op Horst. Daarnaast is hij ook vader van Kris, Lieve en Koen.
Vrije tijd wil zeggen : wandelen en fietsen. Maar ook het verenigingsleven lonkt naar hem. De Landelijke Gilde ligt hem nauw aan het hart. Van daaruit zetelt hij ook in het PWA-bestuur. Voor hem zijn vrije tijd en beroepsleven een samensmelting geworden. Hij is huidig voorzitter van de Cera RAR Turnhout, is lid van de bedrijfsgilde en van de Cera Holding en werkt actief mee in een aantal vakgroepen.
Ludo draagt ook zijn hart op de juiste plaats. Regelmatig zorgt hij mee voor de opvang van de mensen van Markdal vzw.
Sinds de vorige legislatuur zetelt hij in de OCMW-raad en kent hij langs deze weg de noden van onze gemeenschap.
Vandaar dat Ludo actief iets wil doen voor " onze " gemeente. Zorgen voor een samenwerking tussen land- en tuinbouw en milieu staat bovenaan zijn lijst.
Houden van ons dorp, is zijn motto !

7Ilse Vannuffelen, Egstraat 12
Tel. 014/63.27.10
tomilse@skynet.be

Ook Ilse waagt haar eerste stappen in de politiek.
Toch is ze in de eerste plaats, samen met echtgenoot Tom Van Breda, ouder van zoontje Wout.
Ze combineert deze uitdaging met een job in de farmaceutische industrie. Klachtencoördinator lees je op haar naamkaartje.
Daarnaast vindt ze nog tijd voor sportieve momenten. Badminton en fitness doen haar herleven. Maar je ziet haar ook geregeld bij de turnkring een helpende hand bieden. En op tijd en stond een gezellig kookmoment met vriendinnen slaat ze nooit af.
Door politiek mee verantwoordelijkheid te dragen wil ze een steun zijn voor werkende moeders. Dus vindt ze het erg belangrijk dat we blijven aandacht hebben voor een degelijk kinderopvang. Daarnaast wil ze meewerken aan het sport- en jeugdbeleid binnen onze gemeente.
Families een warm hart toedragen, is voor Ilse erg belangrijk !

8Jürgen Vermeiren, Steenweg op Hoogstraten 152
Tel. 014/63.42.09
vermeiren@gmail.com

Dat jongeren ook op politiek vlak actief kunnen zijn, sprak Jürgen erg aan. Vandaar deze jonge nieuwkomer. Als je Jürgen zegt, dan zeg je ook Joske van de Papenvoort, met andere woorden: zo vader, zo zoon.
Beroepshalve vind je hem in actie met z'n heftruck.
Zijn vrije tijd vult hij met quizzen en toneel spelen bij het Veussels toneel.
Bij de Groene Kring telt hij als kassier - secretaris de centjes en zorgt hij zo voor een gezonde boekhouding. Daarnaast overziet hij de ledenadministratie en legt contacten met de Groene Kring Nationaal en Provinciaal.
Door z'n interesse voor de politiek wil hij graag meewerken om de landbouwdossiers zo goed mogelijk op te volgen.
Met deze politieke inzet wil hij ook een stem zijn voor de Merksplasse jeugd.
De touwtjes in handen nemen, schrikt hem niet af.

9Mai Pacquée, Moerstraat 8
Tel. 014/63.39.05
mpacquee@skynet.be


Mai is één van de vaste waarden binnen de groep ACW-Merksplas. Eigenlijk is zij de duivel-doet-al. Vandaar dat het voorzitterschap haar erg nauw aan het hart ligt.
Maar ook bij KAV kent men Mai als een coördinator die van aanpakken weet. Voor haar is het erg belangrijk dat anderen zich goed, zich thuis voelen. Bij verschillende verenigingen steekt ze als vrijwilliger de handen uit de mouwen. Ook in haar eigen familie staat ze steeds klaar voor echtgenoot Roger Hofkens en haar 3 kinderen en 3 kleinkinderen.
Mai is begaan met de mensen rondom haar en dit is voor haar de drijfveer om voor de derde maal deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Ze voelt het als een plicht om als vrouw naar buiten te komen en standpunten van de Spetsers kenbaar te maken. Mai zetelt momenteel in de OCMW-raad. Voor haar is het noodzakelijk dat we blijven werken aan een goede samenleving binnen onze gemeente.
Ijveren voor een thuis voor jong en oud in Merksplas, het kan !

10Peter Sprangers, Blazoenstraat 7
Tel 014/63.32.31
peter.sprangers@pandora.be

Een nieuw gezicht op de lijst die vanaf jongsaf vertrouwd is met onze gemeente is Peter. Hij volgt het politieke leven al een tijdje van aan de zijlijn. Samen met zijn vrouw, Maria Rieberghs en de 3 kinderen vind je hem terug op de repetities en optredens van de harmonie de Kunstvrienden. Muziek is dus een grote passie. Maar ook de informaticamicrobe heeft hem in de greep. In het actieve beroepsleven kent men hem als SAP programmeur-analist. In zijn vrije tijd zoekt hij uit welke geheimen van de informatica er nog te ontdekken zijn. Zijn taak als wijkmeester voor de KWB neemt Peter serieus op en ook het ACV- gebeuren ligt hem nauw aan het hart.
Graag zou hij een bijdrage willen leveren op het vlak van het verder uitbouwen van het verenigingsleven naar de noden voor jongeren, ouderen maar zeker ook de groep daar net middenin.
Een bruisend verenigingsleven voor iedereen !

11Marie-Christine Wuyts, Veldenbergstraat 32
Tel. 014/ 63.46.82
wuytsmaria@telenet.be

Als creatieve duizendpoot wil ook Marie-Christine een stapje in de politieke wereld zetten. Lief en leed deelt ze met Jos Verhoeven en haar 3 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen. Marie-Christine vult haar agenda met vrijwilligerswerk. Regelmatig vind je ze achter of voor of naast de balie van het VVV-kantoor. Ook in de beheerraad van deze vereniging weet ze haar mannetje te staan. Geregeld werkt ze ook als verkoopster in de Wereldwinkel. Bij de werkgroep Missie- en ontwikkelingshulp werkt ze als bestuurslid het jaarlijkse koffie- en missiefeest mee uit. In het verleden zetelde Marie-Christine in de OCMW-raad te Baarle-Hertog. Ze is ook 15 jaar voorzitter van de Gezinsbond geweest. Het sociale luik kent voor haar nog weinig geheimen. Vandaar dat ze het erg belangrijk vindt dat politiek in de eerste plaats een sociaal gebeuren is. Opkomen voor de kleinen en zwakkeren in onze gemeente is haar drijfveer.
Een dorp waar het goed wonen is voor iedereen !

12Herman Pelkmans, Steenweg op Hoogstraten 191
Tel. 014 / 63.41.08

In navolging van zoon Bart durft Herman zich nu ook in de politiek werpen. Jarenlang leefde hij samen met vrouwtje Luce voor hun eigen pluimveebedrijf. Vanuit zijn beroepsactief zetelde Herman in het Bestuur van Pluimveehouders. Nu genieten ze al fietsend van hun vrije tijd. Hun 3 volwassen kinderen en de kleinkinderen zijn hun trots. Herman is een actief bestuurslid binnen de Landelijke Gilde. Maar ook binnen de Adviesraad voor Land- en Tuinbouw in Merksplas en in de Bedrijfsgilde werkt hij mee aan een betere toekomst van de landbouw. Samen met boeren keuvelen en discussiëren over de vooruitgang en de problematiek binnen de sector zorgt ervoor dat zijn banden met de landbouw niet doorgeknipt worden.
Op politiek vlak bleef Herman liever op de achtergrond. Toch draait hij al verschillende jaren mee binnen de CD&V-groep. Herman is een zeer gemotiveerd en hardwerkende kracht, maar liever achter het doek dan zelf op de planken te staan. Nu waagt hij toch de politiek stap en dit om in de eerste plaats te ijveren voor het algemeen belang van de landbouw.
Blijven meewerken voor een gezond landbouwbeleid geeft de boer van vandaag een duwtje in de rug !

13Leen Hofkens, Moerstraat 8
Tel. 0494/87.24.33
lhofkens@skynet.be

Een jongere die sinds het jaar 2000 politiek actief is achter de schermen, maar nu op de voorgrond durft treden, is Leen. Met partner Ben Van Den Heuvel kijkt ze een zonnige toekomst tegemoet. In het dagelijkse leven werkt ze bij de firma Lavetan te Vosselaar als hoofdlaborant. Daar verdiept men zich in het leven van de microbiologie in voedingsstalen en voert men ook salmonella-analyses uit op stalen van kippenkwekers. . Vrije tijd vult Leen met het samenkomen met de oud-Miekes van de chiro.
Op tijd en stond een pintje gaan drinken met vrienden hoort er natuurlijk ook bij. Sinds een aantal jaren werkt ze actief mee met de kern ACW.
Gedurende een 5-tal jaren was Leen een enthousiast chiroleidster. Daarnaast zette ze zich in op gewestvlak en ondersteunde ze ook de verbondswerking. Tijdens deze periode voelde ze de noodzaak om gehoord en begrepen te worden bij de mensen hogerop. Jongeren moeten voldoende inspraak krijgen. Vandaar dat Leen de stem wil zijn voor de jeugd in Merksplas. Daarnaast wil ze er ook zijn voor de verenigingen van ons dorp.
Een luisterend oor voor en de stem van onze jeugd vind je bij Leen !

14Coby Belleter, Pastorijstraat 25
Tel. 014 / 63.38.36
gerard.van.luyt@telenet.be

Nog een gevestigde waarde binnen de CD&V - ploeg is Coby. Sinds vele jaren werkt zij actief mee, op de voorgrond maar zeker ook achter de schermen. Haar steun en toeverlaat is echtgenoot Gerard Van Luyt. Samen hebben ze 2 volwassen kinderen, Sandy en Ronny. Huismoeder zijn is haar dagelijkse bezigheid. Vrije tijd betekent voor Coby zich inzetten voor anderen. Zo is zij erg actief als kernlid bij KAV. In het verleden vervulde ze er zelfs de voorzitterrol. De ziekenzorg- groep kan ook op haar helpende hand rekenen.
Ook Coby wil als vrouw zich blijven inzetten in de politiek. Door 6 jaar in de gemeenteraad te zetelen kent ze de klappen van de zweep en weet ze hoe belangrijk het is dat er ook aandacht besteed wordt aan het middenveld. Haar interesses gaan uit naar sociale zaken en de zorg voor natuur en milieu.
Dat vrouwen ook hun mannetje kunnen staan, is voor Coby zo klaar als een klontje !

15Christine Van de Velde, Steenweg op Hoogstraten 157
Tel. 014 / 63.34.52
christine.vandevelde@versateladsl.be

Nieuw op de lijst is Christine. Als echtgenote van Karel Verheyden en moeder van 5 tieners weet ze maar al te goed dat een groot huishouden om organisatie vraagt .
Voor Christine is Merksplas een groot gezin waar duidelijke afspraken en regels belangrijk zijn. Vandaar haar inzet bij deze verkiezingen. Zij is werkzaam bij een begrafenisondernemer te Turnhout. Tijdens het bloemschikken kan ze op haar creativiteit rekenen en tovert ze prachtige stukken tevoorschijn. Bij KVLV is Christine geen onbekende. Zij tracht regelmatig aanwezig te zijn bij de geplande activiteiten. Onder de mensen zijn is voor Christine een must. Samen met andere ouders vormt zij de ouderraad in een school van het bijzonder onderwijs. Vanuit haar ervaringen als moeder en bezige bij in het verenigingsleven voelt Christine de noodzaak om op politiek vlak ook mee te werken aan de ondersteuning van het sociale luik binnen onze samenleving. Ze wil een stem zijn voor de jeugd en de gezinnen van ons dorp.
Samen met Christine op weg gaan naar een dorp waarin iedereen een plaats verdient !

16Michel Martens, Slagmolenstraat 20
Tel. 014/88.26.50
michelmartens72@skynet.be

Als laatste enthousiaste nieuweling stellen we graag Michel voor. Zijn rol als echtgenoot en vader vervult hij voor vrouwtje Liesbeth Smits en dochtertjes Amber en Fleur. Na zijn studies auto-elektronica heeft hij gekozen voor de kartonverwerkende industrie waar er milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen voor land- en tuinbouw worden geproduceerd. Zich ontspannen doet hij al fietsend samen met zijn gezin. Daarnaast zorgen de hobby's van zijn kinderen voor een aangename gezinsactiviteit.
Als jonge vader vindt hij een degelijk schoolklimaat erg belangrijk. Als lid van de ouderraad van de gemeentelijk basisschool Qworzo tracht hij mee te bouwen aan een leuke school voor de kinderen. Michel volgt de politiek met argusogen zowel op nationaal als op gemeentelijk vlak. Langs deze weg wil hij de kans grijpen om mee te werken aan een open beleid zodat de Spetsers een grote inspraak krijgen in de te verwezenlijken projecten. Michel wil zich inzetten voor de gemeenschappelijke belangen van onze gemeente.
Werken aan een goede huisvaderpolitiek opent vele deuren !

17May Van Dyck, Bosstraat 5
Tel. 014/63.35.93
maria.van.dyck@skynet.be

May is geboren en getogen in Merksplas en runt samen met echtgenoot Leo Hermans een melkveebedrijf. Daarnaast genieten ze samen van hun 2 volwassen kinderen en de 2 kleinkinderen. Haar vrije tijd verdeelt ze over gezellig een kaartje leggen en de stembanden smeren bij het OKRA -zangkoor. Daarnaast neemt ze deel aan de activiteiten van KVLV en van OKRA. May geniet ervan om samen met de andere leden van de toneelgroep KVLV op de planken te staan. Samen met Leo draagt ze de fanfare Sint-Willibrordus en de Sint- Sebastiaansgilde een warm hart toe.
Momenteel zetelt May in de gemeenteraad en dit voor het twaalfde jaar. Vanuit haar beroepsleven tracht ze de dossiers over landbouw mee op te volgen en blijft ze bekommerd om het wel en wee van de agrarische sector. Maar ook het sociale aspect omtrent gehandicapten en 60 + in ons dorp liggen haar nauw aan het hart. Vandaar dat zij zich al vrouw, moeder en grootmoeder geroepen voelt om het sociale luik in onze samenleving bespreekbaar te houden.
Mee zorgdragen voor ons dorp en al zijn bewoners, is voor haar een must !

18Louis Govers, Blazoenstraat 3
Tel. 014/63.38.68
louis.govers@scarlet.be

Als we Louis willen voorstellen dan hebben we het over de man die achter de schermen heel wat werk verricht. Zijn vrouw, Emma Peeters en dochter komen bij hem op de eerste plaats. Toch kunnen heel wat plaatselijke verenigingen op hem rekenen. Hij is lid van OKRA en de fanfare Sint-Willibrordus. Gedurende meer dan 30 jaar is hij één van de stuwende krachten van de belastingsservice werknemers ACW -Merksplas. Al even lang draait hij mee als bestuurslid binnen de KWB -Merksplas. Sinds een 20-tal jaren is hij bestuurslid van het ACV-CCOD en van het ACW -Merksplas. Louis werkt mee aan het vakantietoezicht tijdens de maanden juli en augustus in samenwerking met de politie. Daarnaast is hij ook medeoprichter van het educatief lokaal ( computer ) en bestuurslid van deze stuurgroep.
Op politiek vlak was hij 6 jaar bestuurslid van de bouwmaatschappij De Noorderkempen en zetelt hij al 12 jaar als raadslid in het OCMW. Vanuit de bekommernis omtrent een goed OCMW-beleid wil Louis zich politiek blijven inzetten. De zwakkere in de samenleving mogelijkheden bieden voor een menswaardig bestaan, zijn voor hem geen loze woorden. Vanuit zijn ACW- achtergrond wil Louis mee ijveren voor het optimaal benutten van tewerkstelling en het creëren van arbeidsplaatsen. Ook het uitbouwen van een goede sociale huisvesting is voor hem een uitdaging. Daarnaast is veiligheid voor Louis erg belangrijk en dit in al zijn aspecten : preventief, verkeer, milieu.
Kortom, samen met anderen iets verwezenlijken voor een verbetering van onze leefomstandigheden !

19Maria Verheyen, Pastorijstraat 46
Tel. 014/63.49.65
jeanne.raaymakers@scarlet.be


Als oudste in de rij sluit Maria de rangen.
Niettegenstaande dat borrelt zij van energie en dat drijft haar om opnieuw deel te nemen aan de verkiezingen.
Als voormalig schepen en huidig gemeenteraadslid zette Maria zich altijd op een eerlijke manier in voor een goed lokaal beleid. Daarbuiten engageert ze zich als een voltijdse vrijwilliger : als voorzitter van OKRA ( vroegere KBG ), als dirigent van het OKRA- koor, als verantwoordelijke van de OKRA-creawerking zowel voor onze gemeente als op verbondsniveau. Maria is tevens ook lid van KVG, KAV, ACW - COC, missie- en ontwikkelingshulp en de werkgroep Kom op tegen kanker. Vanuit haar vroegere actieve loopbaan neemt ze deel aan de schoolraad en de beroepscommissie van het VTI Spijker Hoogstraten.
Wat haar politieke loopbaan betreft, wil ze de uitbouw van een degelijk sociaal-cultureel beleid mee ondersteunen. Maar ook zorgdragen voor een kind-jeugd-senior -vriendelijke en leefbare gemeente is een belangrijk streefdoel. Dat jongeren de ruimte en mogelijkheden moeten krijgen om zich te kunnen ontplooien, vindt Maria erg belangrijk. Daarnaast is een degelijke huisvesting ( veilig, betaalbaar en gezond ) gekoppeld aan een goede woonomgeving een must om tot een optimale samenleving te komen. In deze tijd is het noodzakelijk om aandacht te hebben voor verdere uitbouw van de gezondheidszorg, thuiszorg en mantelzorg.
Eén van haar uitdagingen is de plaatselijke belangen te behartigen voor alle leeftijden, luisteren naar noden en behoeften van de mensen, hen helpen in hun zoektocht om de gepaste hulp te vinden en te krijgen. Ook de uitbouw van het onderwijs binnen en buiten Merksplas blijft haar bekommernis uitdragen.
Met een hart voor alle generaties werken aan harmonie tussen mensen !


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.