U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Welkom in Frank City - 16-10-2006Er zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest op 8 oktober 2006 en de uitslag daarvan was op zijn zachtst gezegd verbazend.

De feiten zijn de feiten:

Groen! haalt 9,9% van de stemmen en daardoor 1 zetel.
CD&V haalt 22,8% van de stemmen en daardoor 4 zetels.
Leefbaar Merksplas haalt 67,3% van de stemmen en daardoor 14 zetels.

Voor de lijsttrekkers zien de zaken er als volgt uit:

Jef Schoofs van Groen! krijgt 189 stemmen achter zijn naam.
Ad Sommen van CD&V haalt 481 voorkeurstemmen.
Frank Wilrycx van Leefbaar Merksplas haalt 2.356 voorkeurstemmen.

Bij CD&V werden nog verkozen: Hans Geerts met 265 stemmen, Ria Severeyns met 245 stemmen en Werner Van Baekel met 235 stemmen.

Burgemeester Frank Wilrycx wordt op die manier een kanjer van een stemmenkanon. Maar liefst 43% van de Spetsers stemde voor hem. Daardoor is hij de populairste politicus van de Kempen.

We willen de burgemeester ook langs deze weg nog eens feliciteren met zijn krachttoer. Daarnaast willen we ook alle andere gekozenen feliciteren. En waarom zouden de kandidaten die niet gekozen zijn geen felicitaties verdienen? Iedereen die zich inzet voor de democratie is ons respect waard.

De vraag kan nu gesteld worden of de mensen van Merksplas het na de massale liefdesbetuiging aan de burgemeester nog nodig vinden dat er oppositie tegen zijn beleid hoeft te bestaan.

Het is in ieder geval in deze machtsverhouding dat de Merksplasse politieke partijen de volgende zes jaar verder zullen moeten. De vraag is waard gesteld hoe het tot deze uitslag is kunnen komen en welke factoren daar (denkelijk) in meegespeeld hebben.CD&V ziet voorlopig alvast de volgende factoren:

1. De waanzinnige populariteit van Frank Wilrycx. Het begint op massahysterie te lijken.
2. De winnende lijst had de meest bekende en populaire kandidaten.
3. Er waren weinig grote inhoudelijke verschillen tussen de programma's van de winnaars en de verliezers.
4. De winnende lijst heeft veel in beweging gezet en gerealiseerd. Ze heeft daarbij ook de medewerking bekomen van veel ambtenaren en diensten.
5. De inzet en medewerking van de oppositie is volledig onderbelicht gebleven.
6. De winnaars zijn er in geslaagd een hype te creëren rond "het is goed leven in Merksplas". De indruk leefde dat iedereen tevreden was en alles in orde.
7. De media hebben (onder de vorm van peilingen) aan opinievorming gedaan: "Het mirakel van Merksplas".
8. De invloed van de feestelijkheden die door het bestuur georganiseerd werden, mag daarbij zeker niet onderschat worden.
9. De winnaars zijn er ook in geslaagd te verbergen wat er niet goed is gegaan. Daartoe werd een spreekverbod voor ambtenaren ingevoerd. Het gemakkelijk inzagerecht door gemeenteraadsleden en het beperken van inspraak werden ook zonder scrupules toegepast.
10. Discussie en reflectie over de waarden achter de politiek en streven naar samenlevingsopbouw waren in de vorige legislatuur onbestaande.
11. De meeste mensen zijn kennelijk dik tevreden als (ze het gevoel hebben dat) er voor hen gezorgd wordt. Een kritische ingesteldheid en het streven naar een "waardenvolle" gemeenschap zijn voor weinig medeburgers belangrijk.
12. Het is opvallend dat in de voorbije legislatuur quasi niemand aan oppositie gedaan heeft buiten de politiek. Weinig actiecomités, bijna geen petities, geen kram aan de prikkeldraad... zo goed als niets.

Niemand zal verwonderd zijn dat CD&V deze extreme uitslag niet verwacht had. We weten dat de andere partijen het ook niet verwacht hadden.
Niemand zegt ons dat CD&V het in de periode 2000 - 2006 slecht gedaan heeft. Het is alsof deze uitslag (bij wijze van spreken) niet tegen ons gericht is.

Zoals al gezegd was het veel te weinig bekend dat CD&V door de constructieve oppositie in belangrijke mate meegewerkt heeft aan de realisaties van de voorbije zes jaar.CD&V zal nu een antwoord moeten zoeken op de volgende vragen:

- Moet CD&V er anders tegenaan gaan en een harde oppositie voeren?
- Vinden de mensen van Merksplas het sociale en mensvriendelijke project van CD&V belangrijk?
- Moet de communicatie verbeteren?
- Hoe bereiken we een betere "dekking" van een aantal segmenten van de samenleving in Merksplas?
- Komen onze mensen nog te veel uit het klassieke sociaal-culturele middenveld van verenigingen? Spijtig genoeg zijn die verenigingen op hun retour.
- Hoe kunnen we op een andere manier onder de mensen komen? Vrijblijvend vlagvertoon is blijkbaar zeer belangrijk.

We stellen ons ook de vraag hoe het nu verder moet met zaken als inspraak, een sober beleid, sociale huisvesting, steun aan de verenigingen en cultuur als hefboom voor participatie.

Op het debat dat de jeugd organiseerde op 23 september 2006 heeft CD&V gezegd dat in deze legislatuur de democratie een beetje gestorven is. Daar werd toen mee gelachen. Na de monsterscore van de meerderheid ziet het er echter naar uit dat de democratie in de volgende legislatuur wel eens helemaal dood zou kunnen gaan.

De vernieuwde groep van CD&V gaat nu rustig de tijd nemen een grondige analyse te maken van de toestand. Hartverwarmend is in ieder geval dat zeer veel mensen ons zeggen dat we zeker door moeten gaan. U hoort nog van ons.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.