U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Never change a winning team - 20-11-2006

Enkele weken geleden vernamen we via de media hoe de politieke meerderheid de uitvoerende mandaten verdeeld heeft voor de legislatuur 2007 - 2013. Gezien het feit dat de absolute meerderheid nog groter geworden is én omdat de leden van het uittredende schepencollege de meeste voorkeurstemmen verzamelden, was de kans dat er grote veranderingen te verwachten waren, zeer klein. In het verkiezingsprogramma van de meerderheid was trouwens ook al aangegeven dat ze "gewoon verder wilden doen".Toch vindt CD&V dat er bij de nieuwe taakverdeling een aantal kanttekeningen te maken zijn.

Het is de logica zelve dat burgemeester Wilrycx met zijn 2.356 voorkeurstemmen burgemeester blijft. De man is zo populair dat het gewoon niet anders kan. Interessanter is echter de verschuiving die men doorgevoerd heeft in zijn bevoegdheden. Hij gaat tussen 2007 en 2013 bezig zijn met "personeel", "bevolking en burgerlijke stand" "financiën", "automatisering", "begroting", "energie" (EBEM en AGEM), "politie en brandweer" én (en dat is opmerkelijk) de relaties met het OCMW.

De aandachtige observator heeft gemerkt dat de burgemeester het beleidsdomein "cultuur" afstaat voor dat van de relaties met het OCMW.

Eerste schepen Dielis blijft met zijn 904 voorkeurstemmen op post. Voor hem blijven de bevoegdheden "openbare werken", "landbouw", "lokale economie" en "tewerkstelling" gereserveerd.

Uittredend schepen Govers scoorde 838 voorkeurstemmen en behoudt de bevoegdheden "sport", "recreatie", "toerisme" "verenigingsleven" en "feestelijkheden".

Uittredend schepen Lenaerts behaalde 801 voorkeurstemmen en behoudt de beleidsdomeinen "ruimtelijke ordening", "verkeer", "patrimonium", "huisvesting", "Kolonie", "verfraaiing" en "milieu en natuur".

Uittredend schepen Quirynen behaalde 641 voorkeurstemmen en blijft bevoegd voor "jeugd", "onderwijs", "ontwikkelingssamenwerking", "volksgezondheid en gezin", "kinderopvang", "derde leeftijd", "andersvaliden en "inspraak en informatie".

Verder ruilt zij de relaties met het OCMW met de burgemeester en krijgt ze er het domein "cultuur" bij.

Nieuwkomer Josée Van Aert behaalde 593 voorkeurstemmen en wordt de nieuwe voorzitter van het OCMW. Op die manier vervangt ze Louis Van Ammel, die door zijn partij niet meer gevraagd werd om aan de verkiezingen deel te nemen.

Een paar bemerkingen, dus:CD&V wil via deze weg zijn erkentelijkheid uitspreken over het werk dat Louis Van Ammel tussen 2000 en 2006 voor het OCMW heeft verricht. Onder zijn leiding heeft het OCMW goed gewerkt en veel gerealiseerd. Opmerkelijk was daarbij dat hij als voorzitter steeds openstond voor de suggesties en inbreng van alle partijen en raadsleden. De samenwerking binnen het OCMW was dan ook goed. Dat heeft voor zeer goede resultaten gezorgd. Denken we maar aan de realisering van het rusthuis voor bejaarden. Dit is een punt dat waar CD&V jaren voor gewerkt heeft. In 2001 werd het door de politieke meerderheid van CD&V overgenomen.

Louis Van Ammel wilde echter ook een eigen koers varen met zijn OCMW en dat heeft de relaties met het schepencollege zeker geen goed gedaan.

CD&V vreest dat de werksfeer in de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn wel eens heel anders zou kunnen worden. Of de nieuwe voorzitster ook met de raadsleden van CD&V zal willen samenwerken, weten we niet. We willen daar ook nu nog niet aan twijfelen. Feit is echter wél dat de burgemeester voortaan de vergaderingen van het OCMW zal bijwonen in plaats van schepen Quirynen.

Wij zien daarin de duidelijke bedoeling dat er blijkbaar een "sterke schoonmoeder" aanwezig moet zijn. Om het OCMW deze keer op het "juiste spoor" (dat van het schepencollege) te houden? Wordt de politiek van "wij beslissen alles in kleine kring en iedereen heeft zich daar aan te houden" nu ook voor het OCMW van toepassing?CD&V kan zich ook niet van de indruk ontdoen dat de burgemeester uitsluitend voor "blauwe/harde" bevoegdheden heeft gekozen. Wij hopen dan ook dat de nieuwe schepen van cultuur er véél meer van zal kunnen/mogen maken dan de vorige legislatuur in dat domein gebeurde. Cultuur is voor CD&V immers een hefboom voor samenlevingsopbouw. In ons verkiezingsprogramma hebben wij uitgebreid aangegeven hoe wij dat zien.

Onze kritiek op het cultuurbeleid is immers bekend: De verenigingen en wie écht met cultuur bezig wil zijn, houden hun hart vast. Zal er geïnvesteerd worden in wat er aan cultuur bestaat of gaat men verder met het creëren van de mythe rond "iedereen is gelukkig in Merksplas" via de media en feestelijkheden?Wie tussen de regels van de nieuwe taakverdeling leest, ziet ook duidelijk wie de échte belangrijke beleidsdomeinen in handen heeft. Dé "échte sterke man" van het nieuwe schepencollege is en blijft schepen Lenaerts. Er staan in de komende legislatuur immers zéér belangrijke beslissingen op het programma in het kader van het ruimtelijke structuurplan en de Kolonie. Nogal wat mensen zullen daarbij rechtstreeks betrokken zijn en eventueel getroffen worden. CD&V zal nauwlettend toezien dat dit op een menselijke manier zal gebeuren.

Ten slotte valt ons op dat de nieuwe bevoegdheidsverdeling wel "inspraak" vernoemt. We vrezen echter dat er de komende zes jaar op dat vlak nog minder dan voordien zal gebeuren. Voor "huisvesting" vrezen we zowat hetzelfde.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.