U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Wat is er gedaan voor de huisvesting (2) ? - 03-12-2006

Tijdens de voorbije verkiezingscampagne publiceerden we op deze website een artikel over de "inspanningen" van het gemeentebestuur voor de huisvesting in Merksplas. We weten niet in hoeverre dat artikel toen opgemerkt geweest is. Wie het gemist heeft kan het uiteraard herlezen.De Kempen zijn en blijven landelijk. De mensen wonen voor 85% in éénsgezinswoningen en slechts voor 15% in appartementen. Dat percentage neemt de laatste jaren wel toe. Ongeveer 80% van de Kempenaars is eigenaar van zijn woning. De vraag naar een eigen woning is dus zeer groot. Maar wie kan het nog betalen?

Een paar weken geleden verschenen er in de pers artikels over het onderwerp. Uit cijfers blijkt nu dat de prijzen van appartementen en huizen blijven stijgen. Dat fenomeen doet zich in de gehele Kempen voor.

Het arrondissement Turnhout is voor het kopen van een huis of appartement de op twee na duurste regio van België. Voor bouwgronden staan we op de negende plaats. Tussen 1994 en 2004 werden bouwgronden in de Kempen ongeveer 250% duurder. Ook de huurprijzen stegen sterk.

In 2005 kostte een koopwoning (in de Kempen) gemiddeld 148.093 euro. Voor een appartement moest gemiddeld 140.512 euro opgehoest worden. Vorig jaar werden er in het arrondissement Turnhout 2.026 woonhuizen en 566 appartementen verkocht.Héél interessant is de vergelijkende tabel per gemeente van de gemiddelde prijzen voor woningen en appartementen in de Kempen. Het betreft 27 gemeenten.

Voor huizen is Hoogstraten de duurste gemeente van de Kempen. Een woning kost er gemiddeld 220.043 euro. Op de tweede plaats volgt Beerse met 196.379 euro. Op de derde plaats staat Baarle-Hertog met 188.812 euro. Op de vierde plaats is Merksplas aan de beurt. Een woning kopen kostte bij ons in 2005 gemiddeld 184.801 euro.

Voor de appartementen is de toestand niet veel beter. De duurste gemeente van de Kempen is deze keer Baarle-Hertog met gemiddeld 261.250 euro. Op de tweede plaats volgt Hoogstraten met 216.935 euro. De derde plaats is voor Ravels met 187.610 euro. Herenthout staat op de vierde plaats met 173.650 euro. Merksplas bekleedt de vijfde plaats met gemiddeld 169.055 euro voor een appartement.

In de analyses die aan het fenomeen gewijd zijn, wordt verwezen naar de Nederlanders die op de woningmarkt in de grensstreek drukken. Dat zal allicht wel waar zijn. Anderzijds denkt CD&V dat er nog heel wat andere factoren zijn die de markt zeer sterk doen stijgen. We denken daarbij aan de schaarste die een stuk gecreëerd wordt door het Ruimtelijk Stuctuurplan Vlaanderen, de zogenaamde gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking.

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) brengt al jaren bouwkavels op de markt aan sociale voorwaarden. In Merksplas gebeurde dat een laatste keer op vraag van het vorige gemeentebestuur (1995 - 2001) in de Kleirytse Driezen. Dat project verloopt in fazen, waarvan er nog zullen volgen. Doelstelling is kavels op de markt te brengen aan 80% van de marktprijs.Feit is alleszins dat de globale toestand voor de consument een zeer slechte zaak is. Het hoeft niet gezegd dat de indexering van de inkomens van de gezinnen, de voorthollende prijzen op de woningmarkt op verre na niet kan volgen.

Merksplas "scoort" een vierde plaats voor de woningen en een vijfde plaats voor de appartementen en dat is niet direct iets om hoog over van de toren te blazen.

In onze eerdere analyses hebben wij deze toestand al meermaals aangekaart en hebben wij reeds in 2003 voorstellen gedaan om hier wat aan te doen. CD&V gaat er immers niet mee akkoord dat een gemeentebestuur de wet van de markt zomaar moet ondergaan... tenzij het in de blauwe filosofie van het bestuur zit om dat bewust wél te doen, natuurlijk.

Tot onze spijt moeten wij constateren dat tussen 2001 en 2007 het gemeentebestuur van Merksplas haar taak als coördinator van de huisvestingspolitiek niet goed gedaan heeft. Alleen diegenen met een ruim gezinsinkomen hebben nog een aankoop kunnen doen in deze dure markt. Dat er in Merksplas ook sociale koopwoningen en sociale kavels op de markt gekomen zijn, is de uitsluitende verdienste van het CD&V-gemeentebestuur (1995 - 2001), de IOK, het OCMW en de cv Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Daardoor zijn de prijzen op de markt nog een klein beetje gedrukt geworden.

Naar de toekomst toe eist CD&V dat er wél werk wordt gemaakt van een actieve huisvestingspolitiek. Wij willen dat onze voorstellen terzake ernstig worden genomen en concreet worden uitgevoerd.Voor een belangrijk concreet voorstel in deze is het misschien echter al te laat. Zoals gezegd stelden wij reeds in 2003 voor dat private verkavelaars (door een gemeentelijk reglement) een gedeelte van hun verkaveling zouden moeten voorbehouden voor sociale bebouwing. Enkele maanden geleden herhaalden wij dat voorstel.

Een dienstorder van de Administratie Ruimtelijke Ordening (18 juli 2006) strooit nu echter roet in het eten. Alleen de gemeenten die reeds zulk besluit namen, kunnen het nog uitvoeren. Onze buurgemeente Hoogstraten is in dat gelukkige geval. Daar konden maar liefst 133 kavels op die manier aan sociale voorwaarden worden gerealiseerd. Heel wat gemeenten wilden Hoogstraten als voorbeeld nemen voor zulk reglement.

Het is duidelijk dat het bedoelde dienstorder een "streek" is van Vlaams minister Van Mechelen en de VLD. Die partij wil uiteraard haar "blauwe broeders" van de immobiliënsector een dienst bewijzen. De winstmarges zouden immers wel eens onder druk kunnen komen.

Bij ongewijzigde stand van regelgeving is het voor Merksplas dus te laat. CD&V wil dan ook dat het nieuwe gemeentebestuur maximaal instapt in de mogelijkheden die de Vlaamse regering voor sociale huisvesting wil scheppen.

CD&V zal dit dossier nauwgezet opvolgen. De vraag uit de bevolking is te groot om ze zomaar te negeren.
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.