U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

De doos van Pandora (1) - 01-02-2007

In het verleden hebben we via deze website bericht over de gemeenteraden en de standpunten van CD&V-Merksplas. We hebben ook opinieartikels geschreven waarin belangrijke gebeurtenissen toegelicht werden.

Er is echter ook vraag naar meer aandacht voor het "kleine politieke nieuws".
Het betreft zaken die in de Merksplasse politiek gebeuren... zaken die de pers nooit zullen halen omdat ze niet verteld worden. Zulke zaken typeren wel vaak de werksfeer in de politiek.
De bedoeling is dus de lezer niet te vertellen wat er officieel gecommuniceerd wordt, wél wat er écht gebeurt.

We zetten deze berichtjes in een nieuwe reeks: "De doos van Pandora".Pandora was een vrouw uit de Griekse Godenwereld. Haar grootste gebrek was haar nieuwsgierigheid. Ze kon het dan ook niet laten een doos te openen die ze gekregen had, maar waar ze écht niet in mocht kijken. Toen ze dat toch deed, bleek de doos vol te zitten met alle kwade dingen die een mens kunnen overkomen. Sindsdien zit de wereld er mee opgescheept. Gelukkig kon de doos van Pandora héél vlug terug dichtgeslagen worden en bleef er nog één ding in zitten: de Hoop.

Hebben jullie hem?

En wat zit er vandaag aan nieuwtjes in de doos?


E-mail-campagne?

Een paar weken geleden kregen we een e-mail van een kennelijk verontruste inwoner van de Pastorijstraat. Kort maar krachtig liet hij ons weten: "Leefbaar Merksplas? Stop het vrachtverkeer!" We weten niet of er veel bewoners van de heraangelegde centrumstraten zijn, die het met de actievoerder eens zijn dat er te veel vrachtwagens door Merksplas rijden. Als dat zo is, laat het ons weten.

Kiezersbedrog door Leefbaar MerksplasTijdens de gemeenteraad van 2 januari 2007 werden de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW verkozen. Gezien de verkiezingsuitslag werden het 7 raadsleden voor Leefbaar en 2 voor CD&V.
De voorbereiding van deze verkiezing zorgde bij de groep van Leefbaar voor een (eerste) diep conflict.
De kandidaten voor het OCMW werden immers binnen Leefbaar aangeduid op basis van het aantal voorkeurstemmen dat ze op 8 oktober 2006 behaalden.
Van die regel werd echter afgeweken op initiatief van Schepen Lenaerts. Hij regelde dat een kandidaat die niet eens aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft deelgenomen, voorgedragen en verkozen werd. Slachtoffer van deze ingreep is Mies Gijsbrechts. Mies Gijsbrechts nam immers wél deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde 531 voorkeurstemmen. Ze mocht echter niet naar het OCMW. Waarom andere kandidaten die minder voorkeurstemmen haalden dan zij, wél naar het OCMW mochten, is ons niet bekend.
We weten uit zeer betrouwbare bron dat verschillende leden van Leefbaar zeer kwaad waren over deze gang van zaken.
De term "kiezersbedrog" boven dit artikel komt van hen.

Ondersteuning van het vrijwilligerswerk?

Enkele maanden geleden organiseerde Toerisme Merksplas op de Kolonie De Schakel-Noord. Dat gebeurde reeds eerder en het werd ook in 2006 weer een groot succes.
Groot was echter de verbazing toen er twee rekeningen in de bus van Toerisme Merksplas vielen. Het waren facturen voor de huur van een meterkast en het verbruik van elektriciteit én de huur van een container en de ophaling van afval (DIFTAR). Samen een bedrag van 188 euro.
Toerisme Merksplas heeft (zoals elke vereniging) een eigen kas, die door het organiseren van activiteiten gespijsd wordt. De vraag moet echter gesteld worden of het niet té gek is dat vrijwilligers moeten betalen voor werk dat ze vrijwillig voor de gemeente doen. Het toerisme promoten is toch een dienst aan de gemeente en de bevolking?
Na contact met het schepencollege bleek betaling echter onvermijdelijk. Dat frustreert de vrijwilligers.

Gemeenteraad mag niet te veel wetenTijdens de gemeenteraad van 12 december 2006 werden de reglementen voor de huisvuilophaling besproken. Er werd ook expliciet gesproken over het grof vuil. Later bleek dat het schepencollege toen al wist dat de regeling voor het grof vuil fundamenteel verandert. In de toekomst zullen de mensen een ophaling telkens moeten aanvragen op het gemeentehuis. Er zullen dus ook geen data voor een ophaling grof vuil bekendgemaakt worden via de kalender.
CD&V stelt zich de vraag waarom de gemeenteraadsleden dat niet mochten weten. Omdat de gemeenteraad niet belangrijk is?

Een vergeten oorlog in de bossen

Op een aantal plaatsen in ons dorp staan er weekendhuisjes. Een aantal van die huisjes is zelfs permanent bewoond. Dat mag niet, maar is historisch zo gegroeid... vaak met medeweten van de overheid. Een aantal eigenaars verenigde zich in de belangengroep "Groene Verblijven Merksplas". Zij proberen actief de juridische belangen van de betrokkenen te verdedigen. De vereniging heeft ook een website.

Nu de opmaak van het ruimtelijk structuurplan zijn voltooiing nadert, worden de zaken extra opgevolgd. Naar eigen zeggen zijn vele betrokken eigenaars (onder andere die van de Lipseindedreef) de struisvogelpolitiek van Leefbaar Merksplas grondig beu en hebben ze een knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok gegooid. In september 2006 richtten ze immers een schrijven naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een domiciliëring op hun verblijfplaats aan te vragen. Daarop stuurde het schepencollege de politie om de
situatie ter plekke te checken, lees: te kijken wie er permanent in de weekendzone verblijft en wie niet.

Halfweg december 2006 was er naar verluidt nog geen reactie. Daarop stapten drie bewoners naar het gemeentehuis om een domicilie te laten verplaatsen naar de Lipseindedreef.

Betrokkenen stellen dat de ambtenaren al instructies gekregen hadden van de burgemeester en werden de inschrijvingen geweigerd. Daarop repliceerden betrokkenen dat de zogenaamde wet Tobback zegt dat iedereen ingeschreven moet worden. Toen verkregen de betrokkenen een document dat hun aanvraag staaft.

Er is dus een vergeten oorlog aan de gang tussen het schepencollege en de eigenaars van de weekendhuisjes. CD&V heeft het reeds vaker gezegd: hou het openbaar onderzoek rond het ruimtelijk structuurplan goed in de gaten!

Burgemeester houdt zijn beloften nietEn nog in de sfeer van de ruimtelijke ordening vernemen we dat er weer problemen zijn tussen het gemeentebestuur en de bewoners van het chaletpark Breebos. CD&V heeft geprobeerd voor deze bewoners op te komen en verwerpt de kampeerbelasting die ze moeten betalen. Dat werd door de meerderheid steeds van tafel geschoven. Om toch een beetje tegemoet te komen aan de protesten van de bewoners, was door de burgemeester beloofd dat de aanslag voor de belasting rechtstreeks aan hen bezorgd zou worden en niet meer via de uitbater. Volgens CD&V is dit een loze belofte, want het betreffende reglement werd niet in die zin aangepast. Het gevolg is dan ook dat de bewoners de rekening ook dit jaar gewoon gepresenteerd kregen via de uitbater van het chaletpark. De beloften worden dus gewoon niet nagekomen.

We schuiven stilletjes op?

Sinds een paar jaren ontvangt elke burger "Meer over Merksplas" en "(Nog) meer over de Merksplas". In deze "gemeentebladen" brengen de ambtenaren en het bestuur geregeld nuttige informatie over Merksplas. Daarin is dit bestuur sterk, qua inspraak staan ze zeer zwak... dat is geweten.

Toen het gemeenteblad opgericht werd, vroeg CD&V een comité op te richten om de inhoud te sturen. Dat werd toen van tafel geveegd want de inhoud zou niet politiek zijn, enkel ambtelijk. Hetzelfde principe werd doorgetrokken naar het spookbord aan Ter Marcke. Niet alleen staat dat bord nog steeds op een gevaarlijke plaats en weigert het bestuur het ding te verzetten. Bovendien werd CD&V al eens een keer van het spookbord geweerd wegens de aankondiging van een politieke activiteit.

Om al deze redenen zien we het dan ook niet graag dat in de laatste "Meer over Merksplas" de burgemeester mét foto de beste wensen voor 2007 komt aanbieden. De collectieve beste wensen van het bestuur of de ambtenaren (zonder foto) had natuurlijk wél gekund. Mogen wij van CD&V ook onze beste wensen (met foto) in het gemeenteblaadje zetten? Of wordt er stilletjes opgeschoven zodat ook de gemeentelijke media mee gaan doen aan de personencultus van populaire politici?
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.