U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

NIEUWskrant verkiezingen juni 2004 - 09-06-2004

CD&V in Merksplas: een nieuwe dynamiek

Wat voorafging

NIEUW Merksplas werd opgericht in 1988 met de bedoeling een nieuwe wind te laten waaien door de politiek in Merksplas. Van 1994 tot 2000 was onze partij aan het bewind. Momenteel zitten wij met zes raadsleden in de oppositie. Wij doen daar aan "constructieve oppositie". Al geruime tijd denken wij na over onze werking en onze resultaten. Om meerdere redenen hebben wij beslist NIEUW Merksplas om te vormen tot CD&V- Merksplas.

We bouwden een feestje

Op 2 juni 2004 konden alle Spetsers die dat wilden, de oprichting van CD&V- Merksplas mee vieren. In aanwezigheid van Jean-Luc Dehaene en Inge Vervotte tekenden onze leden de oprichtingsakte.Waarom stappen wij over naar de CD&V?

Vooral omwille van de inhoud. Onze programmapunten en die van de CD&V liggen zeer dicht bij elkaar. De waarden die wij in de politiek proberen waar te maken en die van de CD&V zijn dezelfde. Bovendien is het in deze tijd belangrijk herkenbaar te zijn. Wij denken dat we als CD&V- Merksplas een meer herkenbaar imago zullen hebben en dus duidelijker naar de mensen zullen kunnen overkomen. Wij gaan er ook van uit dat de familiale bindingen in de politiek in Merksplas stilaan tot het verleden zullen behoren. Tenslotte is het erg nodig dat een politieke partij, die iets voor de eigen gemeente wil doen, goede contacten heeft met "hogerop". Uiteraard zullen wij onze verdere politieke koers zélf blijven bepalen. Wij zijn ook zeer tevreden dat al onze mensen enthousiast voor de overstap naar de CD&V gekozen hebben.

Hoe kijken wij naar de politieke toestand in Merksplas?

Wij hebben gemengde gevoelens bij wat jullie de voorbije weken van een andere partij te lezen kregen.

Er zijn blijkbaar politici die de bevolking willen doen geloven dat zij - en zij alléén - gezorgd hebben voor een nieuwe dynamiek in de politiek in Merksplas. Dat is op zijn minst sterk overdreven. Het feit dat er in Merksplas hard gewerkt wordt en dat er belangrijke dossiers op stapel staan, is zeker ook de verdienste van CD&V- Merksplas! Toen onze partij tussen 1994 en 2000 aan de macht was, hebben we ook erg hard gewerkt. We hadden echter heel de tijd af te rekenen met een oppositie die alles (maar dan ook alles) uit de hoek gehaald heeft om ons werk en onze voorstellen onderuit te halen.

Wij hebben het daarom in deze legislatuur anders willen aanpakken. Wij hebben er steeds naar gestreefd de voorstellen van de meerderheid te steunen als ze pasten in ons programma en als ze in het belang waren van de bevolking. Dat is onze norm!

Zodoende zijn wij met veel belangrijke dossiers akkoord gegaan. Ook wij zijn dus blij dat er veel op stapel staat in dit dorp. Toch hebben we ook een aantal bedenkingen bij de gang van zaken en hoe daar nu over bericht wordt.

Wij willen hierover bij deze ons standpunt bekend maken. Jullie zullen zien dat dit een ander licht werpt op de "goed-nieuws-show" die werd opgevoerd.

Inspraak?

Zo hebben wij onze bedenkingen bij de manier waarop dit Bestuur inspraak geeft. Er bestaat in Merksplas een globaal systeem om de mensen inspraak te geven. Dat systeem komt namelijk van ons. Maar... dan moet je het natuurlijk wel toepassen.

Wat blijkt? De ene schepen geeft inspraak aan de adviesorganen, de andere doet dat minder. Ook de gemeenteraad wordt in belangrijke dossiers te weinig gekend. Zo werden "in klein comité" de omvorming van de elektriciteitsregie, de aankoop van een deel van de Kolonie en de wijziging van de inplanting van het gemeenschapscentrum op de Markt, "geregeld". Over de "consensus" rond de Ruilverkaveling Merksplas werd zelfs gewoon en bewust de verkeerde informatie verspreid om toch maar iedereen over de streep te krijgen. Over de plaats van de fuifzaal en een globale visie op de ruimtelijke ordening weigert men met ons te praten!
Of de burgers zélf inspraak krijgen als ze een andere mening hebben dan het Bestuur, daarover zullen we maar zwijgen. Vraag het anders maar eens aan de inwoners van Molenvloed en omringende straten of aan de mensen van Hofeinde."Brusselen", voor ons zeker niet gelaten...

Er wordt gezegd dat er veel bereikt werd door te gaan "Brusselen". Daarmee wordt bedoeld dat men de lopende dossiers zelf in Brussel is gaan verdedigen. Voor een stuk is dit zeker waar. Wij stellen echter anderzijds vast dat de verhouding tussen het Schepencollege van Merksplas en bepaalde andere Overheden nog nooit zo slecht is geweest.

Men klaagt aan en zegt op TV dat er geen beslissingen worden genomen in de dossiers van de Kolonie en de Ruilverkaveling. Hoe dat komt, weten wij ook niet goed. We weten wél dat wij zélf alle informatie moeten vragen of zoeken over deze dossiers, zoniet weten wij niets. De Commissie Kolonie is ook al maanden niet meer samen geweest.

Als we echter de andere Overheden over de gang van zaken in deze dossiers bevragen, zeggen zij dat ons eigen Schepencollege de enige dwarsligger is. Dat is volgens hen dan ook de échte reden waarom het zo lang duurt eer er beslissingen vallen in de dossiers van Merksplas Kolonie en van de Ruilverkaveling.

Onze ervaring is dat wie zich zonder respect opstelt in onderhandelingen met andere partners, vaak het deksel op de neus krijgt. CD&V-Merksplas wil dat het Schepencollege anders gaat onderhandelen met de andere Overheden en dat er gezocht wordt naar een compromis. Wordt de goede naam van Merksplas op deze manier gediend? Vergeet niet dat de redding van de Kolonie gevraagd werd door 70 groepen en verenigingen! Denk daar aan en maak de mensen niet langer iets wijs!Verkeersveiligheid, héél héél goed... maar...

Dat we pal achter het beleid inzake verkeersveiligheid staan, is algemeen geweten. Door onze samenwerking is er dan ook al heel veel gepresteerd. Dat mag dan ook hardop gezegd worden.
CD&V-Merksplas wil bovendien de aanstelling van een mobiliteitsambtenaar. De Kloosterstraat en de as Hofeinde-Wijntuinstraat-Jaak Mertensstraat moeten zo vlug mogelijk heraangelegd worden. Het plan voor dit laatste project ligt trouwens al jaren in de schuif.

Er worden over de verkeersveiligheid blijkbaar ook bewust leugens verteld. Zo wordt beweerd dat Jean-Luc Dehaene in Merksplas tijdens één van de grote betogingen van "Fietspaden Nu!", beloofd zou hebben dat er fietspaden zouden komen... en dat hij nadien niets meer voor het dossier gedaan zou hebben.

Niet moeilijk. De waarheid is dat Jean-Luc Dehaene de betoging met zijn aanwezigheid inderdaad kwam ondersteunen, op vraag van de organisatoren en van het toenmalige gemeentebestuur. Hij was toen echter Federaal Minister van Verkeer en hij was dus niet bevoegd voor de aanleg van fietspaden! Dat is immers een bevoegdheid en opdracht van het Vlaamse Gewest. Jean-Luc Dehaene heeft dat toen in zijn speech trouwens gezegd.
Of hoe men probeert onze kopman met leugens zwart te maken! De mensen van Merksplas zullen er wel in trappen!Huisvesting, graag wat meer initiatief...

De inspanningen voor huisvesting in Merksplas mogen best wat groter zijn. De gemeente zou actief voortrekker moeten zijn in de huisvestingspolitiek. Dat is het enige middel om samen met de sociale huisvestingsmaatschappij te zorgen voor meer betaalbare huisvesting. Waarom voert men onze CD&V-voorstellen ter zake niet gewoon uit? Wij willen dat onze jeugd in Merksplas kan blijven wonen!Cultuur, investeren in onze eigen kracht...

Op vlak van cultuur willen wij niet alleen investeren in bakstenen. Het gemeenschapscentrum is ongetwijfeld nodig. Te veel wordt echter verzwegen dat het gemeenschapscentrum een programmapunt van de CD&V is.
Maar wij willen vooral ook investeren in onze mensen. Zo eisen wij voldoende toezicht in het Parochiehuis en in de sporthal. Wij willen dat het cultuuraanbod vanuit de gemeente aanvullend is op het aanbod van de eigen sociaal-culturele verenigingen. Wij willen de fuifzaal in het centrum ingeplant zien, zeker niet in één van de wijken. Er zijn meerdere goede redenen om voor die optie te kiezen.

Een rusthuis voor onze bejaarden... onze topprioriteit...

Een zeer belangrijk punt voor de CD&V is de bouw van een rusthuis voor bejaarden. Dankzij onze constructieve medewerking aan het beleid van het OCMW hebben wij ook dit punt op de agenda gekregen. Het rusthuis in Merksplas is een eis van de CD&V! Wij zullen er nauwlettend op blijven toezien dat het rusthuis er ook effectief komt.Kinderopvang De Spetter: werkelijk prachtig... maar...

Men gaat er terecht prat op dat er in Merksplas een zeer goede en mooie kinderopvang werd uitgebouwd. Ook wij zijn zeer tevreden dat dit gebeurd is. Daardoor werd eindelijk een zeer belangrijk sociaal probleem opgelost. Wij hebben er dan ook volledig aan meegewerkt.

De mensen mogen echter ook weten dat de volledige waarheid over dit dossier is, dat onze inspanningen om dit probleem op te lossen tijdens de vorige legislatuur, volledig geboycot zijn geweest door de toenmalige oppositie. Die oppositie is nu aan de macht. Het project van de CD&V moest dus blijkbaar mislukken.

Geld en belastingen... ze zitten in onze zakken...

In Merksplas verhoogde de huidige meerderheid de gemeentebelastingen... omdat de partijgenoten in Brussel een belastingsvermindering doorduwden. Daardoor krijgen de gemeenten immers véél minder geld in kas. Als het enigszins kan willen wij deze belastingsverhoging terugdraaien.
Koken kost geld. Als er geïnvesteerd wordt kost dat duiten. Dat snappen wij ook. Wij zijn echter van mening dat de gemeente ook een stuk de tering naar de nering moet kunnen zetten. Terecht zetten heel wat medeburgers vraagtekens bij de investeringsdriften van dit gemeentebestuur.

En nog een paar aandachtspunten.

Er zijn nog heel wat zaken die wij kritisch zullen opvolgen. Wij denken aan de personeelspolitiek en het gebruik dat de meerderheid maakt van de media. Wij willen objectieve en correcte berichtgeving over de politiek in Merksplas!Beste mensen,

Jullie zien het... het échte verhaal is soms een beetje genuanceerder. CD&V vraagt dan ook aan de mensen van Merksplas zich niet te laten vangen aan een te rooskleurige voorstelling van zaken. De waarheid heeft ook haar rechten.

Op naar 13 juni 2004...

De Europese en Vlaamse verkiezingen staan voor de deur. Het zijn belangrijke verkiezingen. Vlaanderen heeft de kans het non-beleid van deze paarse regering een halt toe te roepen.

CD&V-Merksplas steunt voluit een aantal kandidaten waarin wij sterk geloven.

Voor de Europese verkiezingen staan we pal achter Jean-Luc Dehaene. Hij is één van de meest bekwame politici van Europa. En... hij gaat er ook zetelen!

Voor de Vlaamse verkiezingen steunen wij Inge Vervotte. Haar verdiensten zijn ook bekend.

Er wordt gezegd dat er geen politici zijn die in Brussel opkomen voor de belangen van De Kempen. Het hangt er maar vanaf hoe je dat bekijkt. CD&V-Merksplas steunt voluit de kandidaturen voor het Vlaamse Parlement van twee jonge Kempense vrouwen.

Het betreft Kathleen Helsen en Tinne Rombouts.

Wij willen naar de bevolking van Merksplas het duidelijk signaal geven dat wij hen samen naar voor schuiven. Een kandidate uit het werknemersmidden, hand in hand met een kandidate uit het landbouwmidden. Dat typeert onze aanpak. Wij willen een politiek die opkomt voor de ganse bevolking en in overleg oplossingen zoekt voor de maatschappelijke vraagstukken.Kathleen Helsen: zesde plaats voor de CD&V

Kathleen is 38, gehuwd en moeder van Marie (5)
Provincieraadslid Antwerpen en schepen te Herselt
Maatschappelijk assistente
Inhoudelijk medewerker ACW

Als inhoudelijk medewerker binnen ACW hoor ik vaak de bedenking van mensen : "Een huis, mens toch, wie kan dat nog betalen?". In Vlaanderen zijn er bovendien heel wat woningen in een erbarmelijke staat. Een degelijke huisvesting is van belang voor het opbouwen van een thuis en voor een menswaardig bestaan.

Beter en betaalbaar wonen in Vlaanderen : daar wil ik werk van maken. Huisvestingsmaatschappijen kampen met ellenlange wachtlijsten. Mensen doen een aanvraag voor een sociale woning omdat een kwaliteitsvolle woning in de private sector onbetaalbaar is. Bouwgrond kopen is voor jonge mensen zonder hulp van hun ouders onmogelijk. Verouderde sociale woningen moeten opgeknapt worden en 30.000 gezinnen moeten de volgende legislatuur bijkomend terecht kunnen in de sociale woningbouw. De Vlaamse Overheid moet ingrijpen in de private huurprijzen en de bouwpremie voor een eerste woning herinvoeren.

Politiek is voor mij het herkennen van noden en in overleg oplossingen aanreiken. Ik stel vast dat er vandaag in Vlaanderen grote noden zijn voor kinderopvang. Zieken, gehandicapten en andere hulpbehoevenden blijven in de kou staan omdat er onvoldoende of een te duur zorgaanbod is. Ik beoog dringend meer investeringen in de kwaliteit en het aanbod van de hulpverlening. Dat mensen met dringende noden op een wachtlijst worden gezet, accepteer ik niet. Hulpverleners doen met beperkte middelen en werkuren wonderen.

Mijn doel: meer zorgverstrekkers, minder wachtenden. Welzijn moet er snel en kortbij zijn!

Ik heb 11 jaar vanuit CLB Turnhout leerlingen begeleid met psychosociale problemen en leerproblemen. Het raakt me enorm dat in 2004 nog steeds niet elk kind gelijke kansen heeft op onderwijs en ontwikkeling. Ik wil de lat gelijk leggen. Een degelijke basisopleiding biedt meer kansen op de arbeidsmarkt. Ik ben ervan overtuigd dat werk, hetzij binnen de reguliere arbeidsmarkt, hetzij als vrijwilliger, voor iedereen belangrijk is om zich in de samenleving te kunnen ontplooien. De Vlaamse Overheid moet werken aan een sterke, sociale en milieuvriendelijke economie.
Tinne Rombouts: tiende plaats voor de CD&V

Tinne is 24, ongehuwd
Industrieel Ingenieur Landbouw
Consulente voor Groene Kring

Ik ben ongehuwd, verloofd met Wim Christianen. Als dochter van een landbouwer voel ik mij op en top in een landelijk dorpje, op de boerderij tussen de dieren en in de natuur. Mijn leefomgeving heeft uiteraard mijn interesse beïnvloed, ik heb dan ook industrieel ingenieur landbouw gestudeerd (1997-2001). Belangenbehartiging en organisatie binnen de Groene Kring (beweging van jonge land- en tuinbouwers) is mijn huidige job.
Als ik nu nog eens vijf minuutjes vrije tijd heb, vind je me meestal terug in het zadel op mijn paarden (lid LRV) of op een volleybalwedstrijdje waar mijn Wim op het veld staat. Daarnaast maak ik nog altijd even tijd voor een pint en een gezellige babbel!

In het kader van mijn leef- en werksituatie ijver ik ten volle voor een leefbaar platteland.
Op een leefbaar platteland heeft de land- en tuinbouw een belangrijke en onmisbare functie. Deze sector verdient dan ook een échte toekomstzekerheid met ontwikkelingskansen!
Een leefbaar platteland staat tevens voor een boerenbuiten waar men ten volle moet kunnen ontspannen en genieten in de natuur, waar het goed is om te wonen en een lust om te werken.

Als jongere van 24, actief in het verenigingsleven, vind ik tevens dat woon-, werk- en ontspanningsbeleid meer aandacht verdienen.
Bent u ook op zoek naar een betaalbaar eigen stekje of een leuke job in uw buurt? Zoekt u een geschikte accommodatie voor uw vereniging?
Een degelijk en zorgvuldig uitgewerkt beleid kan hierin helpen!

Als jongste telg in een gezin van vier kinderen en zelf in de startblokken voor een eigen gezin, wil ik me inzetten voor het gezin en de jeugd. De jeugd is de toekomst van morgen. Daarom verdient hun opvoeding, opleiding en leefsituatie specifieke aandacht. Uiteraard speelt het gezin een cruciale rol in deze domeinen, maar het Vlaams beleid dient hierin een ondersteunende, aanvullende en stimulerende functie te vervullen.

Ik ben wie ik ben, een enthousiaste, jonge, landelijke vrouw en dit sterkt mij om te ijveren voor datgene wat u en ik belangrijk vinden.

Waarom CD&V en ik?
CD&V kiest voor politiek dicht bij de mensen. Tussen de mensen voel ik mij thuis.
CD&V zet een beleid uit, maar heeft een allergie voor betutteling. Eenieder heeft kennis en talent, niet alles moet van bovenaf opgelegd worden.
CD&V houdt niet van valse beloften. Ik ga er voor!


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.