U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

De doos van Pandora (4) - 02-05-2007In deze rubriek publiceert CD&V voor de vierde keer een aantal weetjes en nieuwtjes over de politiek in Merksplas. Ook deze keer gaat het veelal over zaken die door de politieke meerderheid niet gecommuniceerd worden. Wie ons wil helpen om deze rubriek samen te stellen, mag ons steeds contacteren. Dank bij voorbaat.

Leden van AA willen anoniem blijven

Sinds jaar en dag heeft de AA-groep van Merksplas een eigen lokaal in Ter Marcke. Elke maandag gaat er een vergadering van deze zelfhulpgroep door. Het hoeft geen betoog dat het hier om een zeer nuttige werking gaat.

Toen de politieke meerderheid (op vraag van CD&V in de gemeenteraad) opbiechtte dat ze op termijn denkt aan de afbraak van Ter Marcke, zorgde dat bij de mensen van AA voor de nodige vragen en onrust. Ze gaan er van uit dat ze op termijn naar het gemeenschapscentrum zullen moeten verhuizen.

Nu betalen ze 18,50 euro voor vijf vergaderingen. Dat wordt in het gemeenschapscentrum 50 euro. Nu zorgen zij zelf voor hun (uiteraard niet-alcoholische) drank. Als ze in de toekomst verplicht zouden worden drank aan te kopen en per consumptie te betalen, zal dat een flinke duit kosten. Maar de leden van AA vrezen vooral voor de anonimiteit van hun leden. Het gemeenschapscentrum zal veel drukker zijn dan Ter Marcke en daarom zouden ze graag een andere oplossing vinden.


Weer inspraak "op zijn Leefbaars"

Het was (voor de ingewijden) reeds jaren bekend dat Aquafin riolen wilde leggen in de Kloosterstraat, Kleiryt, Opstal en Bredestraat. Het was ook al lang gepland dat de gemeente van de gelegenheid gebruik zou maken om de Kleiryt, een stuk van Opstal en de Bredestraat opnieuw aan te leggen. Daarover bestaat reeds een aantal jaren een advies van de Gemeentelijke Adviesraad voor Verkeer (GAV).

Alvast zonder dat de gemeenteraadsleden dat wisten, werd er een informatie- (en inspraak-?) avond georganiseerd voor de bewoners van de betreffende straten. Wij van CD&V waren er dus niet bij, maar we kregen wel verontruste reacties van een aantal bewoners.

Die bewoners zeggen dat ze achter een herinrichting staan, maar dan een goede voor alle weggebruikers. Ze vinden een rijbaan van 4,50 m te smal, want zwaar verkeer naar het achtergelegen landbouwgebied kan op die breedte onmogelijk kruisen. Ze stelden dan ook voor de voorziene fietspaden niet af te schermen door hagen, maar door een overrijdbare rammelstrook.

Tot verbazing van de goed bedoelende bewoners werden hun opmerkingen (die dus niet strookten met het ontwerp) vrolijk van tafel geveegd. Ze kregen naar verluid te horen "dat ze er niets van begrepen hadden" en "dat alles toch al geregeld was". Wij van CD&V zijn niet zo verbaasd. Dat is opnieuw een staaltje van "inspraak op zijn Leefbaars". Vraag het maar aan de bewoners van de Heidestraat.

Ondertussen hebben een aantal bewoners het initiatief naar zich toe getrokken en werd er met de bevoegde schepen gepraat. Er werd ook beloofd dat de GAV (als die terug opgericht is) zich over de opmerkingen zal buigen. CD&V wacht nu af of deze contacten iets gaan opleveren en of het de moeite loont dat mensen hun gedacht durven zeggen.

Verdoken propagandaWe zeiden het reeds eerder: we schuiven stilletjes op. Bepaalde artikels in de gemeentelijke bladen zijn soms niet langer informatief, maar dienen blijkbaar op een verdoken manier de (persoonlijke) propaganda voor de leden van het schepencollege. Met het artikel over het bezoek van een minister en een gedeputeerde aan de Kolonie was het weer zover.

Waar wij van CD&V nog kunnen leven met het artikel zelf, storen wij ons zeer aan de foto's die consequent onze burgemeester mee in beeld brengen. Ook zijn partijgenoten van de VLD krijgen een foto op de voorpagina. De foto van CD&V of van politici van andere partijen hebben we in het gemeenteblad nog nooit gezien. Als het zo verder gaat, suggereren wij het gemeenteblad om te dopen in "(Nog) meer over Frank".

Hoe zit het nu met DIFTAR?

Op 13 maart 2007 hoorden we in het Radio 2-nieuws dat de bewoners van Merksplas in 2006 de helft minder restafval geproduceerd hebben en veel minder GFT-afval. Dit natuurlijk om te bewijzen hoe heilzaam DIFTAR wel is.

Wij van CD&V geloven er niet veel van. Een rondvraag in onze kringen had immers al eerder uitgemaakt dat wij geen gram minder restafval tegen de straatkant gezet hebben dan vroeger (lees: voor DIFTAR). Dé hamvraag is dan ook: waar is al dat restafval naartoe? Wij geloven immers niet dat de Spetsers door DIFTAR nu ineens zulke eco-freaks geworden zouden zijn, dat ze door DIFTAR écht de helft minder restafval geproduceerd (of aangekocht) zouden hebben.

Daarom hebben wij een paar vragen: hoe zit het met het sluikstorten? Ons werd gemeld dat alvast de berm van de Veldenbergstraat een stort is. Zijn er nog andere privé-storten ontstaan? Hoe zit het met het opstoken van afval? Zijn er cijfers dat de andere afvalfracties gestegen zijn ten opzichte van het restafval? Zijn er cijfers dat de mensen minder restafval (onder de vorm van verpakkingen) aankopen?

Ondertussen is één ding wél zeker: de belastingverhoging is een feit.

Keuken van gemeenschapscentrum naar verluidt te kleinIn de nabije toekomst opent het nieuwe gemeenschapscentrum de deuren. CD&V betreurt dat de fuifzaal niet in het peperdure gebouw geïntegreerd werd. Nog voor de opening bereiken ons echter vernietigende kritieken op de nagelnieuwe keuken. De conclusie van kenners is dat er niet genoeg over de inrichting en inplanting is nagedacht. De keuken zou te klein zijn om de grootte van de zaal te bedienen, al het materiaal is gestockeerd in de kelder (!) en de inrichting zou getekend zijn zonder kennis van zaken. Zo was er wel een dampkap voorzien, maar geen afzuigsysteem naar buiten.

CD&V hoopt dat niet zal blijken dat er nog meer problemen opduiken. Het gemeenschapscentrum heeft meer dan genoeg gekost.

Raddraaierij over de weekendhuisjes

In volle paasvakantie ging er een (1) informatievergadering door over het ontwerp van ruimtelijk structuurplan. Daar kwamen ook vragen aan bod over de weekendhuisjes. Een paar dagen later werd het in de pers voorgesteld alsof de gemeente een "oplossing" gevonden heeft voor de problematiek. Niets is minder waar. CD&V zal daarover later uitgebreid het eigen standpunt bekend maken.

Eén klein element nog: het schepencollege wil het bos rechts van de Wortelbaan ter beschikking stellen als "uitbreidingszone" voor weekendhuisjes (die elders weg moeten). Ingewijden vertellen ons dat het bedoelde bos heel weinig gegadigden zal aantrekken. Naar verluidt is het natuurlijke karakter van het bos zwaar aangetast door de recreatieve druk die er opgelegd wordt. Is het dan ook niet véél eenvoudiger een oplossing te vinden voor de bestaande weekendhuisjes op de plaatsen waar ze nu al staan?

Wel een piste, maar geen Finse

Het schepencollege heeft in Carons Hofke een piste (pad) aangelegd voor de joggers. Er was gezegd dat het een Finse piste zou worden. Zo'n Finse piste heeft een bodem van zachte natuurlijke materialen, zoals boomschors en houtsnippers. Dat is vriendelijk voor voeten en enkels. Tot verbazing van velen is het echter een piste geworden in dolomiet.

Schepencollege teruggefloten door binnenlandse zakenEr was in deze rubriek al eens eerder sprake van de strijd tussen het schepencollege en permanente bewoners van weekendhuisjes. Herlees "Een vergeten oorlog in de bossen".

Permanent wonen in weekendhuisjes is verboden. Dat wil echter niet zeggen dat het niet gebeurt. Vele tientallen jaren lang heeft de overheid het gegeven gedoogd en zelfs ondersteund. Via het ruimtelijk structuurplan wil het schepencollege nu schoon schip maken. Of dat op een wettelijke manier gebeurt is nog maar de vraag.

Een aantal mensen uit de Lipseindedreef wilden zich officieel laten inschrijven op het adres waar ze (permanent) wonen. Het schepencollege wilde daar niet op ingaan. Het maakte een dienstmededeling aan de eigen administratie. Daarin wordt een lijst van 23 locaties opgesomd waar geen bewoners ingeschreven mogen worden, om redenen van ruimtelijke ordening. Bij die 23 locaties zijn ook de campings Breebos en Molenzijdse Heide.

Anderzijds is er wetgeving die de gemeenten verplicht mensen in te schrijven op het adres waar ze effectief wonen. Deze wetgeving is dus in dit geval volledig in strijd met de vorige.

Het schepencollege legde de laatstgenoemde wetgeving naast zich neer en weigerde de inschrijvingen. Daarop contacteerden de bewoners het ministerie van binnenlandse zaken. Dat stuurde een ambtenaar naar Merksplas die de inschrijving van de betrokken bewoners in orde maakte.

Wordt vervolgd.
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.