U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 17 januari 2011 - 19-01-2011

Maandagavond 17 januari, de eerste gemeenteraad van 2011 en het werd een rustige start met 5 punten op de agenda.

Zoals het bij het begin van een nieuw jaar past opende de burgemeester met het uitspreken van zijn nieuwjaarswensen, om vervolgens Frank Quirynen (Leefbaar) als voorstemmer uit de bus te halen.

Terug naar de vorige keer

Bij de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad kwam Werner Van Baekel (CD&V) terug op zijn tussenkomt in december.

Van Baekel had toen gewezen op het ontbreken van enig bedrag in de akte die de overdracht moet regelen van de gebouwen van het sportcentrum 't Hofeind, van de gemeente naar het nieuw Autonoom Gemeentebedrijf. De burgemeester had toen geantwoord dat er gesprekken op de agenda stonden met de revisor en de administratie van de btw om de hoogte van het bedrag van de inbreng te bepalen.
Werner Van Baekel wilde nu weten of deze vergaderingen ondertussen hadden plaatsgevonden.

De burgemeester wist te melden dat er met de revisor is overeengekomen het bedrag te hanteren waartegen de gebouwen momenteel in de boekhouding van de gemeente zijn opgenomen. Met de administratie van de btw is er nog geen afspraak geweest.

AGEMEn dan naar dat andere Autonoom Gemeentebedrijf AGEM. Op de gemeenteraad van oktober 2010 werd de overdracht goedgekeurd van het electriciteitsnet van de gemeente naar AGEM. Deze overdracht gebeurt voor 30 procent in kapitaal, de overige 70 procent worden gefinancierd door een lening over 25 jaar. Het was deze lening die nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Wat ook prompt gebeurde.

De gemeentelijke manege

Vervolgens mochten de gemeenteraadleden hun goedkeuring geven aan de concessieovereenkomst tussen de gemeente en de Landelijke Ruiterijvereniging Sint Maarten Merksplas, betreffende het gebruik van de gemeentelijke manege.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar en legt de wederzijdse rechten en verplichtingen vast. Voor een geïndexeerd jaarlijks bedrag van 3.732 euro kan de ruiterijvereniging gebruik maken van de manege.

Jef Schoofs (Groen!) wilde hierbij nog weten of de bedragen die de ruiterijvereniging vraagt aan derden die een activiteit organiseren in de manege, wel in verhouding staan tot het jaarlijks concessiebedrag.

De burgemeester dacht dat indien deze bedragen overdreven zouden zijn, dit snel ter ore zou komen van het College van burgemeester en schepenen, waarna de concessie zou worden aangepast. De burgemeester gaf wel toe niet op de hoogte te zijn van de bedragen die in het verleden gevraagd werden voor externe activiteiten.

De rommelmarkt op de KolonieZoals ieder jaar organisteert de personeelsvereniging van de strafinrichting ook deze keer op paasmaandag een rommelmarkt op de Kolonie. Ondertussen is dat zo een groot event geworden dat het nodig is dat er een aantal zaken op een structurele manier worden aangepakt. Daarom werd er op de gemeenteraad een politieverordering goedgekeurd die een aantal maatregelen bevat betreffende het verkeer, de parkeermogelijkheden, de algemene veiligheid, de tijdsduur van de marktzone en dergelijke.

De rondvraag

Jef Schoofs (Groen!) vroeg naar het standpunt van de gemeente met betrekking tot de wijzigingen in de stedenbouwkundige reglementering, waarbij voor kleinere bouwwerken geen vergunning meer nodig is.

Jef had vernomen dat al verschillende gemeenten de vergunningsplicht zouden blijven handhaven.De burgemeester zei dat dit nog niet ter sprake was gekomen op het College maar dat de gemeente de regelgeving sowieso zou naleven. (J.G.)Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.