U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

De doos van Pandora (5) - 09-06-2007


En zo zijn we reeds aan de vijfde editie van deze rubriek toe. Laat ons eens kijken wat Dame Pandora deze keer voor ons in haar doos gevonden heeft.
Mensen die de doos van Pandora mee willen helpen vullen mogen ons steeds contacteren. Dank aan diegenen die dit reeds gedaan hebben en dank bij voorbaat aan de anderen.
Landbouwers geven CD&V gelijk

CD&V is altijd duidelijk geweest over de tweede ambachtelijke zone: wij zien die (mits strenge randvoorwaarden) perfect inpasbaar op de site van de oude steenfabriek op de Kolonie. De kans dat het schepencollege ons hierin volgt is echter nihil. Zij willen de ambachtelijke zone immers op de Boensberg. Dat er daardoor weer goede landbouwgrond verdwijnt en de bedrijfsvoering op de betrokken hoeven onmogelijk zal worden is kennelijk niet de zorg van het schepencollege.

CD&V is dan ook blij met de steun uit onverwachte hoek die we mochten krijgen. Heel wat landbouwers uit Merksplas vinden ook dat de tweede ambachtelijke zone niet op de Boensberg hoort. Ook de gemeente Beerse adviseerde het ruimtelijk structuurplan Merksplas op dit punt negatief.

Burgemeester bepaalt of een vereniging "nog nodig" isIedereen kent het Platform Merksplas kolonie. Dankzij deze denktank én actiegroep hebben de verschillende overheden ingezien dat het unieke domein van Merksplas Kolonie gered moest worden. Daarin zijn ondertussen al stappen gezet.

Het Platform Merksplas Kolonie zat ook in de Commissie Kolonie. Die werd op vraag van het provinciebestuur opgericht om de bevolking van Merksplas inspraak te geven over het dossier van de Kolonie. Deze Commissie Kolonie is al jaren niet meer samen geweest. Een schande!

Maar het kan nog erger. In deze legislatuur wilde het schepencollege het Platform Merksplas Kolonie zelfs geen plaats meer geven in de nieuwe Commissie Kolonie! Volgens de burgemeester is het Platform niet meer nodig aangezien de gemeente de taak al vijf jaren overgenomen heeft! De burgemeester vindt zich dus gemachtigd te bepalen wie er mag inspreken en wie niet!

CD&V denkt dat het schepencollege liever niet heeft dat er insprekers zijn die het dossier beter kennen dan zijzelf.

't Is van den hond

De hondenclub "HV De Spetser" traint al jaren aan de manege aan de Oude Baan. Via de pers vernamen de leden begin maart 2007 dat een andere hondenschool "HS Batch vzw" ook interesse had voor dezelfde locatie. Overleg over één en ander was er niet geweest. Dat viel bij de mensen van HV De Spetser niet in goede aarde en ze contacteerden het gemeentebestuur.

HV De Spetser vond dat ze al jaren stiefmoederlijk behandeld werden door het schepencollege. Dit nieuwe feit kon er voor hen niet meer bij! Daarop werden beide clubs naar het gemeentehuis geroepen voor "overleg".

Wat "overleg" moest worden, bleek een aanhoren te zijn van de beslissingen van het schepencollege. Alles was al geregeld. Beide clubs trainen nu aan de manege op aparte plaatsen en op aparte dagen. Wellicht komt er later nog een derde club bij.

Allemaal goed en wel, dus. Wie was er echter op zoek naar voorbeelden van wat CD&V het "verlichte despotisme van Merksplas" noemt? Weer een voorbeeld van "inspraak op z'n Leefbaars.

Parkeren in het centrumCD&V kaartte in de gemeenteraad al aan dat parkeren in het centrum niet altijd zo simpel is. Vooral bij evenementen in het gemeenschapscentrum of bij begrafenissen staat het dorp vol auto's.

Het schepencollege vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Het vindt ook dat de mensen best hun auto thuislaten en te voet gaan of met de fiets. Met dit laatste principe is CD&V het overigens eens. Toch denken wij dat er behoorlijk wat mensen zijn die mobiel zijn door hun auto. We denken dan vooral aan de senioren of de mensen die ver van het centrum wonen. De logische evolutie is ook dat het aantal senioren nog zal toenemen.

CD&V betwijfelt dan ook of het aantal parkeerplaatsen dat in het dorpscentrum zal resteren na de voltooiing van het gemeenschapscentrum en het rustoord zal volstaan voor een redelijk evenwicht tussen zacht en hard verkeer. Laten we daarbij de belangen van oudere weggebruikers niet uit het oog verliezen.

Kosten begrafenismaal in gemeenschapscentrum

Nu het gemeenschapscentrum stap voor stap in gebruik wordt genomen, gaan er ook begrafenismalen door. Mensen melden ons dat ze de huurprijs van de zaal voor zulke maaltijden zeer duur vinden.

Regeling voor bomen op het HofeindeWe hadden het hier reeds eerder over de bomen op het Hofeinde. Op 31 mei 2007 woonden we hierover een interessante infovergadering voor de buurtbewoners bij. Die aanvaardden het voorstel van het bestuur.

Elke eigenaar van één of meer eiken mag zelf beslissen of zijn boom blijft staan of niet. Als er een kapvergunning gevraagd wordt, zal die verleend worden. Het kappen gebeurt best samen en in één keer. Dat moet gebeuren op kosten van de bewoners. Op de vergadering was de teneur dat de meeste mensen een kapvergunning zullen aanvragen. De milieudienst zal coördineren en ondersteunen.

Bovendien komt er een nieuwe aanplant van es op het openbaar domein (de huidige berm). Rekening houdend met verlichtingspalen, perceelsgrenzen en opritten, maakte de milieudienst een plan. De technische dienst zal zorgen voor ruime plantgaten en de bomen zullen geen "sprietjes" zijn.

CD&V zou willen meegeven dat er in de mate van het mogelijke ook rekening gehouden zou moeten worden met de toekomst van de as J. Mertensstraat - Wijntuinstraat - Hofeinde. In het mobiliteitsplan staat immers klaar en duidelijk dat deze as heringericht zal worden zoals dat in de Leest gebeurd is. Dit ter herinnering.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.