U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Jong-CD&V wil betere ondersteuning jeugd - 25-06-2007

De vakantie staat voor de deur, maar de jeugdige vrijwilligers van de stuurgroep die het jeugdbeleidplan opmaken en van de jeugdraad zitten niet stil. Het jeugdbeleidplan moet immers in een laatste ontwerp zitten kort na de zomervakantie. Zo kan de finale versie tijdig goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Er hangen heel wat subsidies aan vast !

Recent werd door het schepencollege een wijziging doorgevoerd voor de invulling van de functie van de jeugdconsulent. Ief Van Gompel werd - weliswaar tijdelijk - aangesteld als voltijds sportambtenaar. De taken van de jeugdconsulent werden overgedragen aan Jan De Bie. Jan is echter ook verantwoordelijk voor toerisme. Nu de schepen/ pelgrim op tocht is, heeft Jan tijdens deze drukke periode bovendien de boeiende uitdaging om ook van Merksplas Feest! een nieuw succes te maken.De jeugd voelde de bui al hangen en heeft de gemeenteraadsleden geïnformeerd via een memorandum op de gemeenteraad van mei 2007.
Daarin staat dat de jeugd globaal tevreden is over de communicatie met het bestuur. De tijdelijke jeugdconsulent is echter nog nieuw in zijn functie en heeft uiteraard nog niet alle wettelijke verplichten onder de knie.

Dus werd er vanuit de stuurgroep jeugdbeleidplan tekst en uitleg gevraagd aan een Spetser die jeugdconsulent is in een ander dorp. Deze externe jeugdconsulent heeft dit in zijn vrije tijd gedaan omdat ook de jeugd van Merksplas hem nauw aan het hart ligt. Dat men vanuit de jeugd zelf op zoek is gegaan naar mensen met de nodige kennis, pleit voor hen. Het geeft de grote betrokkenheid van die vrijwilligers aan. Dat de nodige informatie niet door het gemeentebestuur gegeven kon worden, is daarom des te pijnlijker.

Tijdens de gemeenteraad van 18 juni 2007 werd deze informatie vanuit Groen! en CD&V voorgelegd aan de meerderheid. Spijtig dat de schepen van jeugd deze gemeenteraad niet bijwoonde. De gemeenteraadsleden van de meerderheid hadden echter totaal geen weet van het betrekken van een externe jeugdconsulent bij de vergadering van de stuurgroep.

Pittig detail is echter dat de schepen van jeugd op de bewuste vergadering van de stuurgroep zelf ook aanwezig was! De schepen heeft daar meermaals moeten constateren dat er een aantal wettelijke verplichtingen en richtlijnen zijn aan de opmaak van het jeugdbeleidplan, waar zij ook geen weet van heeft.

Zo wordt het voor de kersverse jeugdconsulent Jan De Bie uiteraard moeilijk werken. Steun vanuit de schepen van jeugd is onontbeerlijk.Jong-CD&V vindt het dan ook betreurenswaardig dat er kennelijk weinig interne communicatie is binnen de meerderheid over de jeugdzaken. Anders zouden ze toch niet uit de lucht gevallen zijn tijdens de gemeenteraad. Over de vrijwillige hulp van de externe jeugdconsulent wisten ze niets.

De jeugd had het gevoel dat de communicatie met het bestuur de laatste tijd beter liep en dat er ook meer respons kwam op de vergaderingen. De interne verschuiving naar de nieuwe jeugdconsulent was daarom bij de jeugd welkom.

Jong-CD&V wil dan ook twee zaken:
- Er moet een betere politieke opvolging komen van de jeugdzaken.
- Wij willen ook dat in de toekomst de steun vanuit de jeugdconsulent op een goed peil blijft, ook nadat de vervanging van Ief Van Gompel als sportbeambte afloopt en hij dus terugkeert als deeltijds jeugdconsulent.

Er is alleszins nog heel wat werk aan de winkel!
Zeggen dat we de jongste gemeente van Vlaanderen zijn, is één zaak.
Dat omzetten in een deugdelijke begeleiding en omkadering is nog iets anders.

Jong-CD&V-Merksplas


Beste lezers,
De vakantie komt eraan. Traditioneel schroeft deze website dan ook de activiteiten wat terug.
Alleen als we denken belangrijk nieuws te hebben, zullen jullie in de komende weken iets van ons horen.
We bedanken jullie voor het massale lezen van onze website.
Geniet van de vakantie !Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.