U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

De doos van Pandora (6) - 12-09-2007

Voor de zesde keer opent Vrouwe Pandora haar doos. We vinden er deze keer één onderwerp dat door de politieke meerderheid niet gecommuniceerd wordt. We bedanken eens te meer de mensen die ons gecontacteerd hebben om de dozen van Pandora te vullen. Nog meer tips zijn steeds welkom.Statuten naleven is (niet) nodig

Na de verkiezingen worden de diverse adviesraden weer opgericht. De adviesraden hebben als opdracht een brug te vormen tussen het bestuur en de bevolking rond een bepaald beleidsdomein. De adviesraden hebben statuten die hun werking regelen.

Zo was in juni 2007 in de GALT (Gemeentelijke Adviesraad voor Land- en Tuinbouw) de verkiezing van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aan de orde. De uittredende voorzitter van de GALT, werd in oktober 2006 echter verkozen tot gemeenteraadslid (voor Leefbaar Merksplas). In de statuten van de GALT staat dat een gemeenteraadslid geen voorzitter mag zijn van de adviesraad.

CD&V heeft geen probleem met gemeenteraadsleden in de adviesraden, op voorwaarde dat ze geen stemrecht hebben en ze zich eerder terughoudend en luisterend opstellen. Een gemeenteraadslid als voorzitter kan voor CD&V niet. Dit is een fundamentele ondergraving van een belangrijk democratisch principe.

Blijkbaar stelde de uittredende voorzitter zich toch terug kandidaat. Daarover werd in de GALT gediscussieerd. Uiteindelijk werd besloten te stemmen en een andere kandidaat haalde het met één stem meer.Kennelijk wilde de verslagen uittredende voorzitter zich hier niet bij neerleggen. Hij kreeg daarbij ook expliciete steun van het schepencollege. Er werd dan ook een weg gezocht om betrokkene (tegen de statuten in) toch voorzitter te maken. Het grappige is dat men dat deed door zich te beroepen op ... de statuten!

Later bleek immers dat de secretaris van de GALT (een ambtenaar) ook meegestemd had en dat mag evenmin. De stemming werd daarom op een volgende vergadering overgedaan. Er werd ook gezegd dat men toekomstige discussies over de geldigheid van de adviezen wilde vermijden (weer de statuten als argument).

Dezelfde mensen stelden zich opnieuw kandidaat. Blijkbaar was er achter de schermen ook heel wat gelobbyd, want deze keer haalde de scheidende voorzitter het wél met drie stemmen meer. Dat had ook te maken met een warm pleidooi van een eminent GALT-lid, die opriep de eenheid tussen de landbouwers niet te politiseren.

CD&V is het daar uiteraard helemaal mee eens. Maar is het resultaat: "eind goed al goed voor Leefbaar" én "eind goed al goed voor het betrokken gemeenteraadslid" dan géén politisering?

Interessant is ook dat er binnen Leefbaar stemmen opgegaan zijn om het vervelende artikel (dat gemeenteraadsleden verbiedt voorzitter te zijn) door de gemeenteraad te laten wijzigen. Even interessant om weten is dat Leefbaar blijkbaar vindt dat statuten niet nageleefd moeten worden "als iedereen in een adviesraad daarmee akkoord gaat".

Welnu, CD&V gaat daar niet mee akkoord en ziet in deze voorzitterssoap een nieuw bewijs van de arrogantie waarmee deze absolute meerderheid uitgeoefend wordt. Statuten zijn er kennelijk om gebruikt te worden als het maar in de eigen kraam past.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.