U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

www.cdenvmerksplas.be - 27-10-2007

Wie me het idee aan de hand heeft gedaan weet ik niet meer. Een feit is zeker dat ik in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 het plan opvatte om te starten met een eigen kleine website. Mijn zoon David wilde voor de technische kant van de zaak zorgen.

De bedoeling van het opstarten van de website was eenvoudig: zorgen voor een ondersteuning van mijn persoonlijke campagne voor de verkiezingen. Het medium internet was toen in opmars, maar zeker nog niet zo gekend en verspreid als vandaag het geval is. Of er nog andere Merksplasse kandidaten met een website waren, weet ik niet meer. We waren in ieder geval bij de eersten.

Na de verkiezingen was het mijn bedoeling de website terug op te doeken. Ik kreeg echter zoveel lovende commentaren dat ik mijn mening herzien heb. Waarom zouden we de website niet laten bestaan? Op die manier zou ik snel en goedkoop de politieke activiteiten in Merksplas kenbaar kunnen maken aan veel mensen en zou ik de geïnteresseerden kunnen informeren over mijn eigen politieke bezigheden en standpunten.

Het heeft soms enige doorzetting gevraagd, maar als ik terugkijk lijkt het opzet geslaagd. Gedurende de hele vorige legislatuur heb ik tientallen artikels kunnen verspreiden over de gemeenteraden, de politieke actualiteit, mijn activiteiten binnen ACW-Merksplas en heb ik mijn standpunten gekaderd in artikels die wat dieper aan duiding deden.

Voor steeds meer mensen werd de website een betrouwbare bron van informatie over de politiek in Merksplas. Het aantal lezers bleef dan ook steeds in stijgende lijn gaan. Zeer weinig mensen hebben in de voorbije jaren over de dienstverlening of het inhoudelijke van de artikels geklaagd. Dank daarvoor.Met de oprichting van CD&V-Merksplas in 2004 groeide in onze groep het besef dat we nood hadden aan een medium dat snel en goedkoop onze standpunten kon verspreiden. Na intern overleg werd besloten mijn persoonlijk website gaandeweg om te vormen naar een website van de partij. De teksten die van toen af gepubliceerd werden, werden steeds gelezen door een redactiecomité en de lay-out van de website werd lichtjes aangepast.

Na de verkiezingen van oktober 2006 zijn we redactioneel een andere weg ingeslagen. Het is niet meer onze taak de bevolking te informeren over de projecten van het gemeentebestuur. Gezien het feit dat we in de oppositie zitten, is het wél onze taak onze kritische mening te vertolken en te zeggen wat de officiële communicatie vanuit het bestuur liever verzwijgt. Dit concept kan op veel publieke bijval rekenen. Het aantal lezers blijft in stijgende lijn gaan.

Vandaag zetten we weer een nieuwe stap in de omvorming van de website.
http://adri.nucleus.be houdt op te bestaan en wordt vervangen door www.cdenvmerksplas.be.
De lay-out is volledig opgefrist en de rubrieken zijn aangepast aan de realiteit van een website van een politieke partij.

CD&V-Merksplas hoopt dat onze zeer talrijke lezers deze verandering zullen appreciëren. Wij nodigen u uit eens verkennend door de nieuwe site te bladeren. Wij wensen u ook veel leesgenot bij de artikels die we u in de toekomst zullen blijven brengen.

Namens de ploeg van CD&V-Merksplas

Ad Sommen, fractievoorzitter
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.