U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

De doos van Pandora (7) - 06-11-2007

Hier zijn we nog eens met een aflevering van de Doos van Pandora. Voor de nieuwe lezers: in deze rubriek geven we aandacht aan onderwerpen die door de meerderheid niet gecommuniceerd worden. Wie nieuwtjes voor ons heeft, mag ons steeds contacteren. Dame Pandora dankt u bij voorbaat.Verenigingen bekritiseren De Marc/kt

Nu het gemeenschapscentrum De Marc/kt enige tijd open is, gingen een aantal verenigingen onder de vleugels van het ACW samen zitten om de eerste ervaringen met het nieuwe gebouw te evalueren. Het was een eerste brainstorming, met de bedoeling de kritieken en suggesties te bundelen en mee te nemen naar een speciale werkgroep van de cultuurraad (CuRaM).

Voor CD&V is het gemeenschapscentrum zeer belangrijk. De bouw ervan was in 2000 ons programmapunt. Het werd overgenomen door de huidige meerderheid. Een goede zaak die wij dan ook gesteund hebben. Toen later echter bleek dat die meerderheid weigerde de fuifzaal te integreren in het gemeenschapscentrum, werden wij kritischer. Wij brachten via de gemeenteraad ook al een aantal constructieve kritieken op de werking onder de aandacht.Als we de mening van de verenigingen bekijken, is er nog werk aan de winkel:

Vooreerst zeggen de verenigingen dat het gebouw helemaal niet geworden is waar ze op gehoopt hadden. Dat komt door de gevolgde procedure. Er werd gestart met een uitstekende bevraging van de noden en wensen. Daarna was het met de inspraak gedaan.

Er is dan ook veel kritiek op een aantal facetten waar vermoedelijk niets meer aan recht te zetten zal zijn. Zo vindt men dat het gebouw misschien wel te appreciëren is vanuit architectonisch oogpunt. Het is echter op een aantal punten totaal niet praktisch. Vooral het nutteloze dakterras en de even nutteloze foyer, hadden qua invulling veel beter aangewend kunnen worden. Het feit dat er nu nog eens zwaar geïnvesteerd wordt in een aparte fuifzaal wordt dan ook gezien als weggegooid geld.

Een ander heikel punt is de parkeergelegenheid. CD&V heeft reeds aangekaart dat er bij evenementen te weinig parkeergelegenheid is in het centrum. Dat werd door de meerderheid ontkend. De verenigingen zeggen nu dat het gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum een regelrechte discriminatie is van de minder-mobiele medeburgers. Het schepencollege weigerde voorlopig het plein voor het gemeenschapscentrum (tijdelijk) open te stellen. Anderzijds blijkt nu dat er tijdelijk (tot kerstmis) toch toestemming gegeven is aan een vereniging om voor het gebouw te parkeren. Andere verenigingen zullen dan uiteraard ook een aanvraag in die zin doen.Over de grote zaal wordt door de verenigingen gezegd dat ze zeer ongezellig is en meer op een sporthal lijkt. Ondanks alle eerder gedane beloften kunnen 250 mensen (gezeten aan tafels) er niet in. Het podium is te klein voor grotere producties. Na langdurige problemen met de geluidsinstallatie, huurde het schepencollege een andere installatie. Eerst leek het erop dat daarvoor betaald moest worden! Nu zou men willen dat de verenigingen zelf voor een geluidsinstallatie zorgen! Dat is een zaak die uiteraard onaanvaardbaar is!

Hopelijk zorgt het aanbrengen van het podiumdoek niet voor bijkomend plaatsverlies. De verhuis van attributen of benodigdheden (die in de kelder opgeslagen liggen) naar het podium of de zaal is een zeer grote klus. Bovendien springt de verlichting steeds uit tijdens deze operatie. Het is zeer spijtig dat de zaal niet (zoals in het parochiehuis) gesplitst kan worden in kleinere onderdelen. De dure vloer is al behoorlijk vervuild geraakt en de zaal kan niet gehuurd worden in dagdelen. Daardoor zijn bijvoorbeeld uitvaarten even duur als de huur voor een ganse dag.

Het nieuwe gebouw zit vol hoogtechnologische elektronica. De bediening ervan wordt door de verenigingen echter als ingewikkeld ervaren. Het is niet mogelijk de verlichting in de lokalen manueel te dimmen, bijvoorbeeld voor een dia- of filmvoorstelling. In de zomer werd het in de lokalen soms ook ondraaglijk heet. Men vraagt zich ook af wanneer de toegang tot het gebouw elektronisch zal verlopen. Dat is al jaren aangekondigd maar komt er precies niet van.Een grote bron van ergernis is blijkbaar de keuken. Die keuken is gewoon te klein. Men vraagt zich af waarom er zulke grote diepvriezer en koelkasten staan te draaien, terwijl ze leeg zijn. Kooklessen geven in de keuken is onmogelijk.

De sloten op de toiletten zouden zeer stroef zijn. Soms zijn ook niet alle toiletten open. Er zijn geen papieren handdoeken op de toiletten en onder de handdrogers staat een plas water. Dat oogt niet erg proper.

De regeling over het gebruik van dranken is onduidelijk. Sommige verenigingen sleuren hun eigen koffiekop of drank mee om te vergaderen. Afwassen aan de vergaderlokalen gaat niet omdat er geen waterafvoer zou zijn.

Het wekt de ergernis van de bestuursleden dat ze met dit peperdure nagelnieuwe en moderne gebouw méér werk hebben om vergaderingen of activiteiten voor te bereiden dan vroeger. Er wordt ook gepleit voor de uitbouw van een materiaaldienst.

Tenslotte vragen de verenigingen zich af of er geen grote verborgen kosten zijn aan De Marc/kt via de vereiste inzet van gemeentepersoneel. Er is grote appreciatie voor de inzet van het personeel en vooral voor het personeelslid dat alles moet regelen en uiteraard ook alle vragen en bemerkingen moet opvangen. De vraag kan echter gesteld worden of het schepencollege niet beter de suggestie van CD&V zou volgen en een conciërge zou benoemen. Waarschijnlijk zou dat een kostenbesparende maatregel zijn.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.