U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

De doos van Pandora (8) - 06-04-2008

Het is een tijdje geleden dat we de Doos van Pandora nog geopend hebben. Voor de nieuwe lezers van deze site: Vrouwe Pandora opent haar doos voor de mensen van Merksplas, omdat daarin nieuwtjes te vinden zijn die door de politieke meerderheid niet verteld worden. Wie ons tips wil geven om de Doos van Pandora te vullen, mag ons steeds contacteren.Waar is mijn boom gebleven?

Tijdens één van de vorige gemeenteraden kaartte een collega van de oppositie het feit aan, dat de gemeente bezig was de bomen te kappen in de wijk Schuivenoord. Er werd gezegd dat het bestuur blijkbaar nogal snel ingaat op vragen tot kapping van laanbomen. De reactie van het schepencollege kwam er op neer dat de betreffende linden nogal wat overlast veroorzaken en dat daar heel wat klachten over waren. In de discussie op de gemeenteraad bleef het daar zowat bij.Ondertussen bereikte CD&V meer informatie over deze zaak. Daaruit blijkt dat op de gemeenteraad lang niet alles verteld werd.

De wijk Schuivenoord is een sociale woonwijk. Cv Bouwmaatschappij De Noorderkempen en De Kleine Landeigendom hebben er in de loop der jaren tientallen woningen gebouwd. Een gedeelte van die woningen is door de bewoners ondertussen aangekocht. Toen de wijk gebouwd werd, kwam er ook groenvoorziening. Daardoor werd Schuivenoord zowat de meest groene wijk van het hele dorp.

Het is een feit dat de keuze voor linden misschien niet zo gelukkig was. Deze bomen scheiden een vrij vettige substantie af, die niet erg aangenaam is op bijvoorbeeld het koetswerk van auto's. Het is ook een feit dat sommige bewoners dit aan het schepencollege lieten weten en de bomen eerder liever kwijt dan rijk waren.

Groenvoorziening in een woonzone is eerder schaars. Daarom werd in het verleden eerder spaarzaam omgesprongen met het kappen van laanbomen en met kapvergunningen. Om toch een stuk tegemoet te komen aan de klachten van sommige bewoners, werden de linden (drastisch) gesnoeid. Deze ingreep had echter niet het beoogde effect.Blijkbaar bleven sommige bewoners van Schuivenoord hun klachten over de bomen formuleren. Die klachten kwamen ook terecht op de spreekuren van de schepenen.

Enige tijd geleden kregen de inwoners van Schuivenoord dan een bewonersbrief in de bus. Daarin werd gezegd dat het schepencollege beslist had de linden (deels) te kappen.
Welke bomen best zouden verdwijnen en welke niet, zou ook afgewogen geweest zijn na een plaatsbezoek door specialisten.

De technische dienst toog daarop aan het werk en legde behoorlijk wat bomen om. Het is toen dat CD&V ter ore kwam dat nogal wat mensen niet akkoord waren met het feit dat "hun" boom of bomen gekapt werden.CD&V wil dit feit aangrijpen om volgende conclusies in de verf te zetten:

1. Er is geen gestructureerd overleg geweest met alle bewoners van de wijk over het vraagstuk van de bomen. Dat vinden we een vreemde zaak. In andere wijken of straten (bijvoorbeeld in de Driezenwijk of op het Hofeinde) was zulk overleg er wél. De bewoners kregen daar de kans in te spreken over een globaal herinrichtingsplan voor hun wijk of straat. Dat leidde tot een eerbaar compromis en een draagvlak. Waarom werd deze methode in Schuivenoord niet gebruikt?
2. Er is blijkbaar geen sluitende interne procedure voor klachtenbehandeling en de respons van het schepencollege daarop. Klachten (zoals in dit dossier over de linden) komen bij de schepenen op het spreekuur terecht. Maar ook de ambtenaren krijgen burgers over de vloer of aan de telefoon. CD&V vraagt zich af waarom al die informatie niet wordt bijeengelegd om een gezamenlijk en gecoördineerd antwoord te formuleren.
3. Deze manier van werken doet denken aan dienstbetoon. De indruk wordt gewekt dat de burger de "juiste" schepen moet aanspreken om zijn particuliere vraag beantwoord te krijgen.
4. Nu sommige bewoners kwaad zijn omdat "hun" bomen verdwenen zijn en op hun beurt aan de telefoon hangen, wordt er blijkbaar langs de kant van het bestuur geïmproviseerd. Er wordt gezegd dat er in de toekomst vervangende bomen geplant gaan worden, maar niemand kan dat hard maken omdat er (nog) geen plan voor bestaat.
5. Ondertussen zitten we hoe dan ook met het feit dat het uitzicht in de wijk Schuivenoord (minstens voor een tijd) grondig verknoeid is.

CD&V wil dan ook dat het bestuur werk maakt van een sluitende procedure voor klachtenbehandeling en zo snel mogelijk met de wijk Schuivenoord in overleg gaat over een globaal plan voor de herinrichting van het gebied.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.