U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V-Merksplas steunt Tinne Rombouts - 27-05-20095 jaar geleden zette Tinne haar eerste politieke stappen in het Vlaams parlement. Zij is opgegroeid in een warme thuis met haar 3 zussen op de boerderij in Meerle. Na haar studies, industrieel ingenieur, heeft zij 3 jaar gewerkt voor Groene Kring. Het verenigingsleven en het engagement voor elkaar is ingebakken in haar dagdagelijkse leven.

We laten haar kort zelf aan het woord:

Ik kies resoluut voor een zorgzame samenleving waar we mogen en kunnen rekenen op elkaar. Een samenleving waar eenieder gerespecteerd en gewaardeerd wordt.
Er is veel werk verzet, maar er liggen ook nog heel wat uitdagingen op tafel!Het platteland heeft vele functies die in het beleid allemaal een plaats moeten krijgen: wonen en werken, rust en open ruimte, landbouw en voedselvoorziening, spelende jongeren en zorg voor ouderen. Land- en tuinbouw zijn belangrijke partners om ons bruisende platteland verder vorm te geven. Als economische sector verdient zij ontwikkelingskansen en ruimtelijke rechtszekerheid.Onze ouderen omringen met liefde, warmte en zorg op maat en liefst in hun eigen thuisomgeving is een uitdaging voor de komende jaren. Helpende handen zijn er vaak te kort. Het werk van onze mantelzorgers moeten we koesteren. Meer samenwerking, efficiënter investeren in bestaande projecten en een betere ondersteuning voor vernieuwde thuiszorgondersteunende projecten (kleinschalige dagopvang, nachtopvang,...), geeft ons meer garanties op een zorglandschap met oog voor de vragen en noden van onze ouderen.Ons jeugdig geweld verdient alle aandacht. Sport- en jeugdverenigingen zijn de ideale plek waar tieners zich kunnen uitleven en zichzelf kunnen ontplooien op een speelse manier. Een sterke ondersteuning van deze verenigingen is dan ook noodzakelijk. Jeugdlokalen, op kamp gaan, speelruimte,... zijn cruciaal. Ieder kind heeft talent! Ook de school moet hier oog voor hebben, eventueel met extra begeleiding.

Als jongere kijk je er naar uit om je eigen stekje te bouwen. Betaalbaar wonen en werkgelegenheid al dan niet in eigen streek blijven dan ook belangrijke aandachtspunten! Ook binnen de kinderopvang moet er meer ruimte en flexibiliteit worden gecreëerd. Het realiseren van extra plaatsen houdt zowel de ouders als onze opvoeders op de been.

Het is mijn ambitie om opnieuw met veel inzet, veel energie en vooral veel respect deze uitdagingen aan te gaan!Tinne Rombouts
Vlaams volksvertegenwoordiger
4de plaats Vlaams parlement


tinne.rombouts@vlaamsparlement.be
www.tinnerombouts.be


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.