U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Persconferentie van 5 december 2009 - 06-12-2009

Op 5 december 2009 organiseerde het Dagelijks Bestuur van CD&V-Merksplas een persontmoeting.
Enerzijds wilde men de bevolking informeren over een aantal veranderingen in de politieke bemanning.
Anderzijds wilde men een terugblik maken. Deze legislatuur is immers bijna halfweg.

Ad Sommen stopt ermeeNa 15 jaar gezeteld te hebben in de gemeenteraad van Merksplas, heeft Ad Sommen van CD&V beslist ontslag te nemen als gemeenteraadslid.

De beslissing is genomen omwille van een aantal redenen.

Vooreerst is er de vaststelling dat er steeds minder tijd ter beschikking is om het ambt van gemeenteraadslid (en fractieleider) behoorlijk te vervullen.

Bovendien vindt hij het ambt van gemeenteraadslid danig uitgehold. De gemeenteraad heeft steeds minder de mogelijkheid om zijn taak van wetgevende macht uit te oefenen. Het centrum van de macht is volledig vergleden naar de burgemeester en het schepencollege.

In Merksplas wordt dit democratisch deficit nog versterkt door de zeer ruime absolute meerderheid van Leefbaar en vooral hoe er door deze partij met de machtspositie omgegaan wordt. Het politieke debat is in Merksplas dood.

Met deze beslissing tot ontslag hoopt Ad Sommen meer ruimte te maken voor andere activiteiten in zijn leven. Hij blijft CD&V-Merksplas bijstaan en wenst de partij het allerbeste.

Verder wil hij alle mensen die hij ooit ontmoet heeft in de jaren dat hij politiek actief was, bedanken voor het vertrouwen dat ze in hem gesteld hebben.


Omdat Ad Sommen ermee stopt, neemt Hans Geerts zijn job als fractieleider over.

Ad Sommen wordt uiteraard opgevolgd. Die eer valt te beurt aan Annelies Verheyen.Annelies staat links op de foto naast de andere gemeenteraadsleden van CD&V.
Annelies Verheyen, Boensberg 3
Tel. 014/63.46.79
verheyenannelies@hotmail.comMet haar 23 jaar was ze de jongste op de verkiezingslijst van CD&V. Annelies is één van de gelukkigen die van haar hobby haar dagelijkse bezigheid heeft kunnen maken. Al van kleins af aan leeft ze voor paarden. Op de ouderlijke boerderij Boensberg baat ze een pensionstal voor paarden uit. Daarnaast staat haar agenda goed gevuld met het lesgeven aan jonge en oudere ruiters. Uiteraard gaat er ook veel aandacht naar haar jonge spruit Jorich.
Toch wil ze zich ook binnen de ring van de gemeentepolitiek inzetten en trachten het parcours vlot af te leggen. Ondertussen zit ze al drie jaar in de ocmw-raad maar nu maakt ze de sprong naar de gemeenteraad.
Opkomen voor ( jonge ) zelfstandigen en voor het landbouwleven zijn onderwerpen die Annelies graag ter harte wil nemen.
Geen hindernis is voor haar teveel !


Ons nieuw OCMW-raadslid is Herman Pelkmans. Op deze foto ziet u hem tweede van rechts.Hij gaat in het OCMW zetelen met Maria Verheyen.
Herman Pelkmans, Steenweg op Hoogstraten 131
Tel. 014 / 63.41.08
Herman.pelkmans@telenet.be


In navolging van zoon Bart durfde Herman zich bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in de politiek werpen. Jarenlang leefde hij samen met vrouwtje Luce voor hun eigen pluimveebedrijf. Vanuit zijn beroepsactief zetelde Herman in het Bestuur van Pluimveehouders. Nu genieten ze al fietsend van hun vrije tijd. Hun 3 volwassen kinderen en de kleinkinderen zijn hun trots. Herman is een actief bestuurslid binnen de Landelijke Gilde. Maar ook binnen de Adviesraad voor Land- en Tuinbouw in Merksplas en in de Bedrijfsgilde werkt hij mee aan een betere toekomst van de landbouw. Samen met boeren keuvelen en discussiëren over de vooruitgang en de problematiek binnen de sector zorgt ervoor dat zijn banden met de landbouw niet doorgeknipt worden.
Op politiek vlak bleef Herman liever op de achtergrond. Toch draait hij al verschillende jaren mee binnen de CD&V-groep. Herman is een zeer gemotiveerd en hardwerkende kracht, maar liever achter het doek dan zelf op de planken te staan. Hij waagde in 2006 toch de politieke stap en dit om in de eerste plaats te ijveren voor het algemeen belang van de landbouw.
Nu komt hij in opvolging van Annelies Verheyen in de ocmw raad terecht.

De legislatuur is halfweg :

Uiteraard is er de vorige legislatuur veel afgewerkt en gerealiseerd, Leefbaar Merksplas is daarvoor door de kiezer flink beloond bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vele zaken werden door CD&V vanuit de oppositie goedgekeurd en gesteund.

Deze legislatuur lijkt alles een beetje verder te kabbelen, de meerderheid drijft verder op het elan van de vorige jaren, maar de spirit lijkt er een beetje uit. Natuurlijk gebeuren er nog goede dingen, maar ondertussen komen de negatieve kantjes van het Leefbaar- beleid en zijn absolute meerderheid toch ook meer en meer bovendrijven. Het is uiteraard de taak van de oppositie om hierop te wijzen.


We stellen dan ook meer en meer vast dat :

*de beslissingen genomen worden in kleine groep
** de opmaak van het structuurplan
** de bejegening van de mensen van de WE-zone
** de kolonie en de blauwe miljoenen
** de bouw van het gemeenschapscentrum en de fuifzaal
** inspraak nee, dank u
*ze de oppositie negeren
** de samenstelling van de adviesraden
** het weigeren de opposite electronisch te informeren
** de samenstelling van de ocmw-raad
** de voorzitter van de GALT
** de oprichting van het AGB sport
** de derde betalersregeling met de lijn
*ze over de schreef gaan
** het dak van schepen Lenaerts
** overdreven financiële contracten bij EBEM
*ze ons geld kosten
** diftar
** de huisvuilophaling bij de middenstanders
** de belastingsverlaging is een verhoging

Na de voorstelling van al deze onderwerpen aan de pers, werden er nog een aantal vragen gesteld door de journalisten. CD&V-Merksplas hoopt dat ze er een mooie weergave van maken in hun respectieve kranten. (J.G en A.S)


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.