U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Terugblik politiek jaar 2007 - 14-01-2008

Naar goede gewoonte wil CD&V-Merksplas een eigenzinnige terugblik maken op het politieke jaar 2007. Het hangt er immers maar van af hoe je de zaken bekijkt. In ieder geval is er alweer een zesde deel van deze legislatuur voorbij. Of we daar om rouwen of integendeel blij zijn, dat laten we aan de lezer.CD&V doet voort !

Feit is in ieder geval dat de verkiezingen van 8 oktober 2006 een tegenvaller geweest zijn voor CD&V-Merksplas. Dit resultaat hebben we niet verdiend. Toch hebben we onze moed niet laten zakken en hebben we met de ganse groep nagedacht over hoe het verder moet. De buitenwacht heeft daar onder andere van kunnen merken dat er een nieuwe voorzitter kwam (Jean Goiris) en dat we duidelijker zijn gaan communiceren over onze standpunten via een nieuwe website en de rubriek "De doos van Pandora", waarin de "goed nieuws show" van de meerderheid doorprikt wordt. We zijn blij dat we daar goede reacties op gekregen hebben. Wat meer aandacht voor "het andere nieuws" in de pers, zou echter ook wel mogen.Belangrijke dossiers.

Als we de gebeurtenissen van het politieke jaar 2007 overlopen, kunnen we niet anders dan vaststellen dat er een aantal belangrijke zaken gebeurd zijn, waar de mensen van Merksplas de gevolgen van (zullen) ondervinden.

De belangrijkste politieke gebeurtenis is volgens CD&V de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

CD&V heeft tégen dat plan gestemd omdat het tot stand is gekomen door de samenwerking van het schepencollege en het studiebureau van IOK. Inspraak is er enkel geweest "pro forma". Inhoudelijk werden er volgens ons verkeerde keuzen gemaakt over de inplanting van een tweede ambachtelijke zone (op de Boensberg), de foute inplanting van een zone voor sport (naast het gemeentelijk park Carons Hofke) en de uitbreiding van Camping Breebos (op Klebbergen). De bejegening van de bewoners van weekendhuisjes is zelfs ronduit schandalig.

Verder werd in 2007 ook duidelijk tot welke ontsporingen een grote absolute meerderheid kan leiden.Het schepencollege probeerde de voorzitter van de Raad van Bestuur van cv Bouwmaatschappij De Noorderkempen de laan uit te sturen, niet omdat hij onbekwaam zou zijn of zo, wél omdat hij niet tot de eigen beschermelingen behoort. Gelukkig konden de andere leden van de Raad van Bestuur daar een stokje voor steken.

Een eigen Leefbaar-raadslid werd geweerd uit het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Betrokkene moest plaats ruimen voor een beschermeling van het schepencollege, die zonodig politiek gelanceerd moest worden. Pittig detail is wél dat deze persoon niet eens aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft deelgenomen!

Het schepencollege zag er ook geen graten in de eigen regels niet toe te passen, zolang het maar in het eigen belang is. CD&V moest zich opwerpen als de bewaker van de politieke deontologie: gemeenteraadsleden (wie dan ook) kunnen nooit voorzitter zijn van een adviesraad (dewelke dan ook). Gelukkig is CD&V er in geslaagd de deontologie te redden én de zaak te regelen.De tenoren van Leefbaar Merksplas hebben ook altijd beweerd dat de dorpspolitiek de hogere partijpolitiek niet nodig heeft.

Dat blijkt ondertussen volledig achterhaald. Hun groep draagt nog wel de naam Leefbaar, maar we mogen rustig spreken van Open VLD-Merksplas. Dat is uiteraard niet verboden, maar het zou hen sieren dat ze er eerlijk over zouden zijn. Neem maar eens een kijkje op de website van Open VLD.
Allicht in het kader van toekomstige verkiezingen, zijn er in 2007 dan ook een paar grote mediashows opgevoerd om de liberalen en onze burgemeester politiek te propageren. Spijtig genoeg was ook het gemeenteblad toen niet altijd vrij te pleiten van partijdigheid.Terwijl het nieuwe en peperdure gemeenschapscentrum via een georchestreerde campagne de sterren in geprezen werd, probeerde CD&V de zaken een beetje realistischer voor te stellen door de kritiek en ervaringen van de verenigingen en gebruikers weer te geven. Spijtig genoeg haalde dat in de pers niet de nodige weerklank. Wie de kritieken van de verenigingen wil lezen, vindt ze in "De doos van Pandora (7)" op deze site.

Grote vraagtekens zet CD&V bij het idee voor de inrichting van een extra stuk dorpsplein op de plaats waar nu nog Ter Marcke staat. Wij zouden dit stuk grond verkopen en de opbrengst gebruiken om de verhoging van de opcentiemen een stuk te compenseren. Inbreiding is iets waar ze op het gemeentehuis nog niet van gehoord hebben... of dromen bepaalde schepenen van een dorpsplein met een omvang waarop zelfs Freddy Willockx (burgemeester van Sint-Niklaas) jaloers zou kunnen zijn?

Veel andere zaken door CD&V aangekaart.

CD&V probeert de vinger aan de pols te houden en kaart zaken aan bij de meerderheid. Het gaat dan over de visie van CD&V over bepaalde dingen of om zaken die ons door mensen gemeld of gevraagd zijn. Als we overlopen welke vragen in 2007 door CD&V gesteld werden, komen we tot een lange lijst.In het domein van de verkeersveiligheid ging het over het parkeren in het centrum, de verkeersafwikkeling tussen Qworzo en Spelewei, een derde-betalersregeling met De Lijn voor jongeren, het onoverzichtelijke kruispunt Vaartstraat - Molenzijde, het uitblijven van fietsenstallingen in het centrum, het werkloze bushokje aan de Kleiryt, de grachten op de Opstal, het fysiek aangeven van de zones 30, de gammele klinkers van de rotonde Stolwerk en de putten in de berm van de N124 naar Hoogstraten.

Qua algemeen beleid stelden wij vragen over de houtverkoop aan personeelsleden en medeburgers, het uitnodigen van gemeenteraadsleden op de informatievergaderingen en de GeCoRo en de digitale informatieverstrekking aan de gemeenteraadsleden.

In het domein van sport en andere verenigingen wilden we meer uitleg of actie rond de toekomst van de cafetaria van de sporthal, de verwarming van de sporthal, het statuut van "Merksplas Feest!", de staat van het dak van de manège, de verharding en de verlichting van de looppiste in Carons Hofke, de tarieven op de kermis, de ereloonverhoging voor de architecten van de nieuwe sporthal en de eis naar een gelijke steun aan alle verenigingen.

In de sfeer van de eigen energiebedrijven stelde CD&V vragen bij de gemelde verkoop van AGEM, de leiding van EBEM en de door EBEM gehanteerde tarieven.

Op vlak van de sociale politiek stelden wij vragen bij de ligdagprijzen in het rusthuis. Fiscaal gingen we niet akkoord met de verhoging van de opcentiemen.

CD&V realiseerde ook zaken.In 2007 werd gestart met de uitvoering van de Ruilverkaveling Merksplas. Dit is helemaal aan CD&V te danken. Dank zij onze contacten met Vlaams parlementslid Tinne Rombouts konden we er voor zorgen dat het project op tijd uitgevoerd wordt. Nu er een obstakel is rond vergunningen, eisen wij dat dit snel in orde wordt gebracht.

Er kwam ook eindelijk duidelijkheid over het statuut van Merksplas Feest! en de gemeente werd behoed voor het afsluiten van een aantal zéér kostelijke contracten in de werking van EBEM. De oplossing van de "voorzittersrel" voor de adviesraden, is ook ons werk.

Besluit.

Zelfs al is de overmacht van de absolute meerderheid zeer groot, een alerte oppositie is daardoor meer dan ooit nodig. Wij blijven ons verder inzetten voor de bevolking en hopen dat onze standpunten gehoord zullen worden, ook via de pers.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.