U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Kamerbreed vlammen op de N132 - 03-05-2008

Vele maanden geleden legde een aannemer (in opdracht van het Vlaamse gewest) een nieuwe asfaltlaag op het eerste gedeelte van de N132 (Steenweg op Beerse). Het nieuwe stuk ligt er vanaf de rotonde "Stolwerk" tot ongeveer aan de grens van de bebouwde kom. De snelheid is er dus in principe beperkt tot 50 km/u.Een bezorgde bewoner contacteerde zopas de bevoegde wegbeheerder (het Vlaamse gewest) en al de Merksplasse politieke fracties om een aantal grieven te formuleren. Zo wordt gehoopt op de steun van de Merksplasse politiek. Omdat wij vanuit CD&V de opmerkingen zeer gegrond vinden, willen we ze hier dan ook mee in de focus zetten.

Vooreerst klaagt de bezorgde bewoner over de algemene onveiligheid op de N132. Er zijn geen fietspaden langs deze drukke invalsweg en de overgang van de zone 70 naar de bebouwde kom (zone 50) is volgens hem te weinig aangegeven.

Toch staan er op die plaats zwart-geel gekleurde palen met daarop (rechts én links) de officiële borden die de bebouwde kom aangeven. Wat verder staat er bovendien een display die oplicht als een voertuig te snel de bebouwde kom binnenrijdt en dan zeer duidelijk het getal "50" toont.

Steeds volgens de bewoner weerhoudt dat de automobilisten er echter geenszins van de snelheidslimiet vrolijk te overtreden. Er is een schatting dat een zeer groot percentage van de voertuigen de bebouwde kom harder dan 50 km/u binnenrijdt of uitrijdt.

Bovendien ligt het nieuwe stuk asfalt er na al die maanden nog steeds zonder wegmarkering bij. De bezorgde bewoner vraagt zich dan ook af waar die schildering blijft. Volgens hem draagt het gebrek aan belijning van de weg bij tot het hardrijden. Een weg die verdeeld is in rijstroken en duidelijk een fietspad aangeeft, wordt immers (psychologisch en effectief) versmald.CD&V is het in grote mate met de stelling van de bewoner eens.

Het probleem van de onduidelijke overgang van de zone 70 naar de zone 50 zal ten gronde opgelost worden door de aanleg van fietspaden langs de N132. Dit dossier is in de maak. De constructies die reeds werden gebouwd aan de grenzen van de bebouwde kom op de N131 naar Rijkevorsel, op de N124 naar Hoogstraten en naar Turnhout en op de N132 naar Weelde, bewijzen dat een écht poorteffect geen enkele automobilist nog de kans geeft, te beweren dat hij of zij grens van de zone 50 niet gezien heeft.CD&V is echter zeer benieuwd naar de cijfers terzake. Er staan (zoals hoger gezegd) reeds een aantal jaren displays langs alle invalswegen. Die kunnen méér dan een cijfer 50 doen oplichten. Ze kunnen ook tellen. CD&V zou dus wel eens willen weten welke gegevens deze toestellen ondertussen vergaard hebben. Hoeveel voertuigen houden zich aan de 50 km/u en hoeveel niet? Welke snelheden worden er gehaald? Kunnen we daaruit concluderen dat de poorteffecten en de displays hun geld waard zijn of niet? Moeten er bijgevolg nog andere maatregelen genomen worden om de 50 km/u af te dwingen?

CD&V stapt helemaal mee met de bezorgde bewoner die vraagt dat zo snel mogelijk de belijning aangebracht wordt op het bewuste stuk van de Steenweg op Beerse. We vragen dan ook met aandrang dat het schepencollege deze terechte vraag doorlegt naar de wegbeheerder.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.