U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Aanpassingen N124 zijn gevaarlijk - 22-10-2004

Na vele jaren van ijveren door de diverse Gemeentebesturen en de bevolking van Merksplas, kreeg de N124 naar Hoogstraten eindelijk fietspaden.

Links naar Hoogstraten legde de Gemeente Merksplas een fietspad aan via de procedure van de Module 13. Al bij al is dit goed verlopen. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de laatste missing link ter hoogte van de gebouwen van de Pidpa.

Aan de rechterkant legt het Vlaamse Gewest de laatste hand aan een fietspad via de procedure van de Module 11. Samen met die rechterkant werden door het Vlaamse Gewest ook de brug over de Mark aan de Papenvoort en twee snelheidsremmers gebouwd.

In de Gemeenteraad werd er reeds verscheidene keren door de CD&V en door collega's uit andere partijen op aangedrongen, dat bepaalde onvolkomenheden aan het rechter fietspad sneller en beter zouden aangepakt worden. Het Schepencollege bracht die punten dan ook meermaals onder de aandacht van de bouwheer en de aannemer, naar eigen zeggen echter niet steeds met evenveel succes. Ook vanuit de Gemeentelijke Adviesraad voor Verkeer (GAV) waren er gelijkaardige signalen.

CD&V-Merksplas heeft deze inspanningen uiteraard gesteund. Na een eigen analyse van de actuele toestand op het terrein, voelen wij ons echter moreel verplicht nog eens aan de alarmbel te gaan hangen. Volgens ons kunnen de aanpassingen aan de N124 zelfs ronduit gevaarlijk zijn.Een eerste probleem zien wij aan het poorteffect ter hoogte van het kruispunt met de Jaak Mertensstraat en de Wijntuinstraat. Dat er op die plaats een snelheidsremmer werd gebouwd is een goede zaak. De infrastructuur geeft daar de grens van de bebouwde kom aan. Het binnenkomende verkeer moet er dus verplicht worden te vertragen. Bovendien was het de bedoeling er een veilige oversteekplaats te maken voor de zwakke weggebruikers. Idealiter zou op die plaats een rotonde nog beter geweest zijn. We kunnen er echter inkomen dat er een probleem was van plaatsgesteldheid en van financiële aard.

Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat de nieuwe infrastructuur niet veilig is. De nieuwe situatie kan vooral gevaarlijk zijn voor de zwakke weggebruiker. Nemen we het voorbeeld van een fietser die uit de Jaak Mertensstraat komt en naar de sporthal wil rijden. Als deze fietser de nieuwe infrastructuur wil gebruiken, moet hij eerst een aantal meters "spookrijden" naar Hoogstraten, dan oversteken, weer spookrijden naar Merksplas om dan in een zeer gevaarlijke conflictsituatie terecht te komen met een auto die uit de Wijntuinstraat komt en die daar zeker geen fietser verwacht die rechts opduikt.Maar ook voor auto's kan het gevaarlijk zijn. Het Vlaams Gewest schilderde voor de auto's die van Hoogstraten komen een afslagstrook om links af te kunnen slaan naar de Wijntuinstraat. Die ruimte is er echter zo krap en het manoeuvre moet zo hoekig uitgevoerd worden dat dit niet simpel is. De meeste auto's gebruiken die strook dan ook niet. Er dreigen dan ook kop-staart-aanrijdingen met het achteropkomende verkeer.

Wij vragen ons af waarom er niet geopteerd werd voor een langer poorteffect. Aan de andere kant van het kruispunt werd een geleider geschilderd. Wij hadden er liever ook een échte geleider gezien met een zelfde oversteekplaats voor fietsers. De fietser uit ons voorbeeld zou dan rechtdoor het kruispunt kunnen oversteken, zoals trouwens nu bijna iedereen in de praktijk doet. Mits een betere maatvoering en een lagere uitvoering kan volgens ons ook het probleem van de afslagstrook opgelost worden, zelfs voor lange voertuigen.

De oversteekplaats wordt evenmin met borden gesignaleerd. Wij pleiten er ook voor de fietspaden op het kruispunt aan te duiden door het doortrekken van de schildering. Zo ziet een automobilist dat hij een fietspad gaat kruisen.Een tweede probleem zien we aan het andere poorteffect ter hoogte van het kruispunt met de Veldenbergstraat. Deze infrastructuur was bedoeld om de overstekende fietsers te beschermen. De schoolgaande jeugd naar Hoogstraten verzamelt immers grotendeels in de Veldenbergstraat. De Gemeente Merksplas legde echter ook fietspaden in de Pannenhuisstraat. Dat gebeurde in de hoop en met de bedoeling dat de fietsers naar Hoogstraten die ook zouden gebruiken. Je zou dus kunnen argumenteren dat de oversteekplaats beter aangelegd zou zijn aan het kruispunt met de Pannenhuisstraat en de Slagmolenstraat. Dat is nu natuurlijk te laat.

Wie de toestand ter plekke gaat bekijken stelt toch een paar zaken vast. Ten eerste blijkt dat er helemaal geen oversteekplaats werd aangelegd, niet door schildering en evenmin door borden. De vraag kan dus gesteld worden wat het nut is van deze ingreep op die plaats.

Wij zijn echter ook bezorgd voor de automobilisten. Toen het poorteffect in gebruik werd genomen, werd de schildering in het midden van de weg aangepast. Wij vinden dat de stippellijn die getrokken werd om het poorteffect aan te kondigen vanuit de richting Merksplas, te kort is. Tot op heden zijn er ook geen borden geplaatst die een inhaalverbod instellen van voor tot achter de poort. Wij durven hopen dat er geen (te) gehaaste of verstrooide automobilist zich te pletter rijdt op de ineens opdoemende onvoldoende aangekondigde hindernis.

CD&V-Merksplas vraagt dan ook met aandrang aan de bevoegde instanties van het Vlaamse Gewest deze kritieken en suggesties zo snel mogelijk in overweging te willen nemen. Wij maken ons écht zorgen. Daarom publiceren wij niet alleen onze visie. Wij gaan eerdaags de verantwoordelijken een brief bezorgen waarin we onze bezorgdheid uiteenzetten.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.