U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Persmededeling Minister Joke Schauvliege - 08-01-2014


JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUURInvestering van 1,44 miljoen euro in
zuidelijk deel van ruilverkaveling Zondereigen


In het zuidelijk deel van de ruilverkaveling Zondereigen in het noorden van de provincie Antwerpen wordt 1,44 miljoen euro geïnvesteerd in inrichtingswerken. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege maakt daar namens het Vlaams Gewest 992.000 euro voor vrij. Het resterende bedrag wordt betaald door de gemeente Merksplas, de provincie Antwerpen en de grondeigenaars in de ruilverkaveling.

De ruilverkaveling Zondereigen (ca. 1.530 ha) ligt in het noorden van de provincie Antwerpen en bestrijkt delen van de gemeenten Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog en Turnhout. Het goedgekeurde dossier betreft het zuidelijk deel van het project. Dat is het derde en laatste deelgebied van de ruilverkaveling Zondereigen dat wordt aangepakt.

Landbouw
Door percelen te ruilen tussen de landbouwers onderling worden de verspreide kavels van de landbouwbedrijven dichter bij elkaar en bij het bedrijf gebracht. Kleine snippers grond met hoeken en kanten of veel hoogteverschil, daar heeft een bedrijf geen baat bij. De grond wordt geëgaliseerd, wegen worden opgebroken en sloten gedempt als ze voor de nieuwe kavels geen nut meer hebben. Een nieuw of verbeterd netwerk van landbouwwegen maakt de kavels gemakkelijk bereikbaar. Met een goede drainage van de landbouwgronden wordt het probleem van te veel of te weinig water verholpen.

Waterknelpunten aanpakken
Er worden lokale aanpassingen uitgevoerd aan kleine waterlopen zoals de Strikkevenloop en de Kromvenloop. Op de Strikkevenloop wordt ook een regelbare knijpstuw geplaatst om extra berging voor water te voorzien. Het water van de Kromvenloop en de Schaddekotloop wordt, vlakbij de monding in de Noordermark, door een aan te leggen rietmoeras geleid. Het natuurgebied het Moer wordt hydrologisch geïsoleerd ten opzichte van het stroomopwaarts gelegen agrarische gebied door de omleiding van de Moerloop en de bovenloop van de Molenloop richting Noordermark.


Wegen voor landbouw en recreatie
Diverse landbouwwegen worden geprofileerd en krijgen een nieuwe steenslagverharding. Op sommige plaatsen worden deze wegen doorgetrokken als onverharde paden voor wandelaars waardoor wandellussen ontstaan. Wandelaars en fietsers kunnen zo mee genieten van deze nieuwe of verbeterde landbouwwegen. De onveilige kruispunten van de Strikkeweg met Hoekeinde en met de Oude Baan worden verkeersveilig heringericht en de verhardingen van het Schaddekot en de Oude Baan die in slechte staat verkeren, worden vernieuwd.

Extra kansen voor planten en dieren
In dit zuidelijk deel van de ruilverkaveling Zondereigen gaat ook aandacht naar de natuurontwikkeling in het beekdal van het Merkske/Markske en de depressie van het Moer. Zo worden de gronden ingericht tot soortenrijke graslanden, worden amfibiepoelen aangelegd, drainages verwijderd en diepe grachten ondieper gemaakt. De voedselrijke grond die wordt afgeplagd, wordt gebruikt om laaggelegen, natte landbouwgronden op te hogen.

Het Vlaams Gewest investeert ca. 992.000 euro in de inrichtingswerken. De rest wordt bijgedragen door de provincie (ca. 49.400 euro), de gemeente Merksplas (ca. 245.000 euro) en de eigenaars (152.400 euro).

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: "Deze investering via de ruilverkaveling Zondereigen is werkelijk een investering in de toekomst. Het platteland, wordt in dit dossier een warm platteland waar eigenaars, gebruikers, recreanten, landbouw en natuur elkaar versterken."


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.