U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

2013 en de gemeenteraad, een overschouwing - 29-01-2014Wegens een aantal technische en tijdsproblemen is er niet altijd een verslag van de gemeenteraad op de site verschenen. Daarom even een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2013 in het reilen en zeilen van de gemeenteraadsleven.De perstribune bleef meer en meer leeg. Na het afhaken van de plaatselijke, zij het iets hardhorige sterreporter van een plaatselijk maandblad, stonden de voorziene persplaatsen er wat verloren bij. Soms was door schoolopdrachten of andere evenementen de publieksruimte overbevolkt maar niemand durfde zomaar de leegblijvende stoelen in te pikken. Zodat deze als een leeg symbool tussen publiek en verkozenen in bleven staan, als een soort eerbetoon voor de reporter die er zich ooit neervlijde, wachtende op een opvolger die hopelijk ooit komt. We willen het niet echt gezegd hebben maar we missen hem wel een beetje. Nu moeten we het als verslag van de gemeenteraad doen met een droge overname van de GRAM zonder dat er met enige Tjevenstreken de nodige grappige of grappig bedoelde opmerkingen worden in verwerkt. Ook het traditionele einde van de openbare zitting een welgemeende luide "goedenavond" richting verkozenen des volks, gevolgd door het dichttrekken van de grote deur van de raadszaal behoort definitief tot het verleden. Weer een vaste waarde die verloren is gegaan.

Op politiek vlak kabbelde Leefbaar rustig verder. De verkoop van de melkerij werd definitief op de sporen gezet, de verdere plannen met het parochiehuis en de kolonie worden slechts bij mondjesmaat, en na veel gepeuter, gelost. Op de schepenen na (en dan nog) komt er tijdens de gemeenteraad weinig geluid uit de monden van de Leefbaar-raadsleden. Ook bij sommigen die er voor bekent staan niet direct een blad voor de mond te nemen is het enkel een zachte of duidelijke Ja of Nee die tijdens een stemming de zaal mag vullen.

2013 werd wel het jaar van de "uitleg". Plots werd er bij de behandeling van bepaalde punt een presentatie gegeven met een historisch overzicht van de besluitvorming. Opvallend daarbij was dat enkel schepen Lenaerts deze eer te beurt viel. We moeten daarbij zeggen dat dat niet echt omwille van zijn retorische kwaliteiten kan geweest zijn. Op dezelfde toon van begin tot einde, worstelde hij zich meestal in een soort van algemeen Merksplas taaltje doorheen de geschiedenis van het behandelde punt. De grootste opwinding tijdens deze speeches ontstond bij gebeurlijke technische mankementen of onderdrukte slappe lachsessies.

CD&V hield zich aan de rustige vastheid en bleef na de verkiezingsnederlaag enigszins bescheiden op de achtergrond. Er werd vanuit die achtergrond wel de nodige acties ondernomen en positieve bijdrages geleverd waar nodig. Na vele jaren trouwe dienst legde Ria Severeyns er het bijltje bij neer en maakte Herman Pelkmans, de verjonging indachtig, zijn opwachting.

GROEN! deed met twee wat vroeger door één werd gedaan. De nodige kritische vragen en opmerkingen werden gemaakt, enigszins kort en bondig. Met dank voor het kunnen wifiën in de Marc/kt dat ze een extra stootje gaven.

De grootste oppositiepartij nam echter het voortouw in de politieke strijd. Op een informele wijze, waarbij de Heer Burgemeester plots Frank werd en er richting Mijnheer de secretaris heel veel ge-Driesd werd (waarmee spijtig enige plechtstatigheid toch weer verloren gaat), wordt de ene na de andere vraag afgevuurd. Het jonge geweld lijkt zijn kruit duchtig in het rond te verschieten wat voor enige animositeit zorgde in een voorheen rustige of misschien iets te rustige poel. Bij zoveel jeugdig enthousiasme wordt echter wel eens het evenwicht uit het oog verloren tussen kwantiteit en kwaliteit, waarbij men op het einde enkel nog voor zijn eigen achterban predikt omdat de rest van het publiek het uitgeteld heeft opgegeven. Op sommige momenten werd voor een eerder theoretische, bijna schoolse aanpak gekozen, schemaatjes inclusief. Niet iedereen blijft dan echter evengoed bij de les zodat er regelmatig een "wa zegde" volgt vanuit de kant van de burgemeester of "wa zijt 't em" in het publiek.

Een nieuwigheid is hiervan wel het gevolg, de "hoogdringende plaspauze" tijdens de gemeenteraad dat hadden we nog niet meegemaakt, evenmin als een burgemeester die zijn smartphone begint raad te plegen of een secretaris die met één arm zijn hoofd moet ondersteunen terwijl er met de andere hand in het haar wordt gekrabt.

Maar ik moet ook toegeven dat de regelmatig terugkerende bitchfight tussen schepen MQ en NVA-raadslid T VDV, meestal over kinderclub De Spetter, voor het nodige entertainment en opwinding bij het overwegend mannelijke publiek zorgt. Toch iets om telkens weer naar uit te kijken. Beide dames zijn afzonderlijk bijzonder vriendelijk maar zet ze niet samen. Daarbij is het vooral schepen MQ die op een rustige en pertinente vraag van T VDV, kort lontje gewijs, onmiddellijk met een uppercut reageert.

Tegenover de absolute Leefbaar meerderheid zorgt al dat geblaat, begrijpelijkerwijze, maar voor weinig wol. De grootste verwezenlijking van al dat geweld bestaat er in dat de aanwijzing van de leden van Algemene Vergaderingen en Raden van Bestuur nu in de openbare zitting gebeurd. Zodat iedereen nu uiteindelijk weet waarmee vooral Annie Verheyen en Mies Gysbrechts zich in hun vrije tijd onledig houden.

Via de NVA komen we naadloos bij "de" gebeurtenis van 2013 in de raadszaal : de foto's van het nieuwe koningspaar. Van na de vakantie was het uitkijken of de vervanging van Albert en Paola door Filip en Mathilde ook aan de muur van de raadszaal was doorgevoerd. We moesten echter tot december wachten vooraleer de nieuwe portretten te aanschouwen waren. Ik moet (als royalist) dan nog toegeven dat het een beetje tegen viel, de portretten waren niet de mooiste uit de reeks. Vooral de foto van koningin Mathilde had iets raars. Vanuit de publiekstribune leek het wel of de rechterkant van de foto was afgescheurd en dan toch maar met een aangeplakte bruine achtergrond in een kader was gepropt. Een verdere studie via het internet leerde dat er van dichtbij niet echt iets mis is met de foto of de inkadering, maar dat de bruine rand aan de zijkant een stukje muur is waartegen de koningin leunt. Misschien toch een beter exemplaar (ik bedoel de foto) uitzoeken die de koningin ook van op afstand de nodige eer aandoet ?

Trouwens menig lid van het aanwezige publiek heeft het misschien nog niet opgemerkt maar ze werden in het verleden door de ganse koninklijke familie vanuit een hoekje achterin in het oog gehouden. Waarschijnlijk viel de aanwezige republikeinse krachten in het publiek hierbij een extra priemende blik te beurt. In december hing het haakje echter vrank en vrij en werkloos aan de muur. Het is dus uitkijken naar een nieuwe familiefoto in 2014 ?

J.G.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.