U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Baas boven baas ? - 13-05-2008

Nadat CD&V Merksplas er via de net-werkt actie voor gezorgd had dat er een paar bushokjes opnieuw in volle glorie konden schitteren in de eerste zonnestralen van de lente, werd er aansluitend in de gemeenteraad een voorstel ingediend waarbij de vraag gesteld werd Merksplas te laten toetreden tot het systeem van derdebetaler met de Lijn. Hierdoor zou de gemeente een deel van de kostprijs van het vervoerticket op zich nemen, waardoor de reiziger tegen voordeliger tarief zijn verplaatsing zou kunnen maken. In tijden waarin er vele krantenbladzijden gevuld worden met het belang van de stimulering van het openbaar vervoer inzake verkeersveiligheid, CO2-uitstoot, milieubelasting van de auto, leek ons dat dan ook een uitstekend idee.Vol goede moed gaf Ria Severeyns, CD&V-raadslid, een overzicht van de mogelijkheden van het systeem, de voordelen ervan en werd er ook nog eens op gewezen dat Merksplas een echte blinde vlek is in het geheel, daar de omliggende gemeenten en steden er wel degelijk gebruik van maken.

Wie nu dacht dat ook de meerderheidsfractie zich met vol enthousiasme achter dit voorstel zou scharen, kwam bedrogen uit.

Bij monde van schepen Lenaerts werd er meegedeeld dat de prioriteit gelegd zou worden bij het plaatsen van nieuwe bushokjes en een uitbreiding van het systeem van de belbus.

CD&V heeft er uiteraard geen probleem mee dat de infrastructuur verder wordt verbeterd en de mogelijkheden van de belbus worden verruimd. Maar hoeft dit dan een vermindering van de kostprijs uit te sluiten ? Moet het dan niet de bedoeling zijn de nieuwe bushokjes ook nog te laten gebruiken en liefst zoveel mogelijk?

CD&V is het er ook mee eens dat alles zijn kostprijs heeft en de gebruiker steeds zijn deel zal moeten bijdragen in het vervoerticket, we zijn Steve Stevaert niet, maar we denken wel dat een vermindering van de kostprijs een mooie stimulans kan zijn voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Maar goed, blijkbaar moet een voorstel van de oppositie afgeschoten worden. Dat idee werd nog versterkt toen ook een vriendelijke vraag om toch eens het eventuele kostenplaatje van het systeem voor Merksplas te onderzoeken deskundig de kop werd ingedrukt. Alhoewel, daar waar de burgemeester in eerste instantie hier enige toegeving wou doen, werd hij in openbare zitting in bijzijn van de gemeenteraadsleden, pers en publiek zowaar teruggefloten door zijn eigen schepen Lenaerts. Blijkbaar is er ook binnen het schepencollege een baas boven baas.Moet het nog gezegd dat het voorstel van CD&V meerderheid tegen oppositie verworpen werd? We durven er echter sterk aan te twijfelen dat alle leden van de meerderheid de visie van hun schepen ten volle delen.

CD&V Merksplas laat zich hierdoor zeker niet afschrikken en zal blijven voorstellen indienen, op verschillende vlakken ten dienste van de ganse bevolking.(JG)
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.