U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Bart Pelkmans opnieuw voorzitter - 19-11-2004

Op 3 juni 2004 werd CD&V-Merksplas opgericht. Iedereen herinnert zich de receptie nog wel en de aanwezigheid aldaar van Jean-Luc Dehaene en Inge Vervotte. Enkele weken later presteerde onze nieuwe afdeling een stunt, door in Merksplas een zeer goed resultaat neer te zetten voor Kathleen Helsen en Tinne Rombouts in de Vlaamse Parlementsverkiezingen. Sindsdien zijn we stap voor stap bezig de Merksplasse CD&V-afdeling uit te bouwen.

Pas geleden werd Jo Vandeurzen verkozen tot Nationaal Voorzitter van de CD&V. Parallel daaraan worden er in deze dagen overal te lande ook plaatselijke verkiezingen georganiseerd. Hoewel wij als CD&V-Merksplas nog maar amper de wieg ontgroeid zijn, ontsnapten ook wij niet aan deze statutaire verplichting.Gelukkig heeft onze groep al vele jaren ervaring met een eigen structuur. Wij hebben altijd gewerkt met een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. Onze mandatarissen zien mekaar ook in aparte bijeenkomsten en de taken in het Dagelijks Bestuur zijn vastgelegd. Om "als structuur" over te stappen naar de CD&V, waren er dan ook slechts minimale veranderingen nodig.

Ondertussen krijgt ook onze eerste ledenlijst vorm. Enerzijds zijn er de "oude" leden van onze groep die nu de tijd krijgen om formeel lid te worden van de CD&V. Anderzijds waren er in Merksplas altijd al een beperkt aantal mensen lid van de CD&V, zonder dat ze bij de werking van de lokale politiek betrokken waren. De eerste stappen zijn gezet om hen nu gericht aan te spreken.

Al deze mensen werden per brief opgeroepen om op 15 november 2004 hun stem te komen uitbrengen voor de plaatselijke Voorzitter. Bart Pelkmans had zich daarvoor opnieuw officieel kandidaat gesteld. Hij was immers al uittredend Voorzitter van onze groep.Tussen 19u30 en 20u30 was een bovenzaaltje in Ter Marcke omgetoverd tot stembureau. Daarbij waren de voorschriften vanuit de Nationale CD&V stipt gevolgd. Er was ook iemand aanwezig vanuit het Arrondissementele Secretariaat om de kiesverrichtingen te volgen en om nieuwe leden in te schrijven.

Om 20u30 werd het bureau gesloten en werden de stemmen geteld. Daaruit bleek dat Bart Pelkmans het quasi algemene vertrouwen van de leden kreeg. Proficiat, Bart!

Bart Pelkmans is 26 jaar. Hij woont op de Steenweg op Hoogstraten 191. Zijn vader heeft er een pluimveebedrijf. Professioneel is Bart aan de slag als dossierbeheerder bij KBC - verzekeringen. Hij zetelt sinds januari 2004 in de Gemeenteraad en neemt ook deel aan de werkzaamheden van een aantal adviesraden en overlegplatforms.Na afloop van de kiesverrichtingen maakte de kersverse Voorzitter zich sterk dat hij samen met de ganse groep de CD&V in Merksplas op de kaart wil zetten. Een duidelijke communicatie van onze politieke standpunten is daarbij een must. Hij wil de partij ook naar een mooi resultaat leiden bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006.

Bart Pelkmans is bereikbaar op 014/63 41 08 of op bart.pelkmans@verz.kbc.be


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.