U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Een mager jaar voor de jeugd - 28-05-2008

Zoals elke gemeente heeft ook Merksplas een jeugd(werk)beleidsplan. Via de implementering van dat plan werd er in 2007 20.709 euro vanuit Vlaanderen en nog eens 5.750 euro vanuit de gemeente in het jeugdwerk geïnvesteerd. Dat is niet niks.

Momenteel is er een nieuwe versie van het jeugd(werk)beleidsplan in de maak.
Elk jaar wordt de gemeenteraad ingelicht via een verantwoordingsnota over de mate waarin de gestelde doelstellingen gehaald worden. Toen op 19 mei 2008 de verantwoordingsnota voor 2007 aan de gemeenteraad werd voorgelegd, bleek uit dat rapport dat 2007 voor het Merksplasse jeugd(werk)beleid een eerder mager jaar is geweest.Nu kan niemand beweren dat de gemeenteraadsleden daarover verrast waren. Maanden geleden al waarschuwde de oppositie voor de te verwachten negatieve effecten van de stoelendans die met een aantal ambtenaren werd georganiseerd. De beleidsmedewerker die moest zorgen voor zowel de jeugd als de sport, werd door het schepencollege volledig op sport gezet. Daarom moest het werk voor de jeugd doorgeschoven worden naar een andere medewerker. Het inwerken in de nieuwe materie en het schrijven van documenten namen veel tijd in beslag. CD&V vroeg zich toen al hardop af of één en ander niet wat efficiënter aangepakt had kunnen worden.

Parallel aan deze verschuiving, werden binnen de gemeentelijke administratie ook de functies communicatie en informaticabeheer gesplitst. Ook mede daardoor werden een aantal doelstellingen uit het jeugd(werk)beleidsplan uitgesteld.

CD&V constateert dus dat voor 2007 de klappen zijn gevallen in de hoek van het jeugd(werk)beleid. Want wat blijkt uit de verantwoordingsnota voor 2007 en uit de bespreking in de gemeenteraad?

- Dat er een positief advies werd gegeven over de verantwoordingsnota door de jeugdraad. Inhoudelijke bemerkingen werden door de jeugdraad niet gegeven. Dat is wel een beetje verwonderlijk als je de verantwoordingsnota leest.
- De doelstelling over het beter bereiken van sociaal zwakkere jongeren werd voor de zoveelste keer op rij niet uitgewerkt. CD&V heeft sterk de indruk dat niemand weet hoe deze doelstelling (die door Vlaanderen min of meer opgelegd wordt), uitgewerkt moet worden. Men sleept ze in ieder geval al jaren mee en er is nog niets mee gedaan. Alsof er geen kansarmoede zou bestaan in een dorp als Merksplas.
- Het speelbos achter Carons Hofke is ongeschikt om er in te spelen. De jeugd trekt liever naar de Kolonie. Ook dat wekt weinig verwondering. Het als speelbos aangeduide perceel naast het gemeentepark is immers een naaldbos. Buiten varens is er geen onderbegroeiing. In een speelbos moet je je kunnen verstoppen. CD&V ziet dan ook niet goed in hoe men er op korte termijn ooit een echt speelbos van zal kunnen maken.
- In de verantwoordingsnota stond dat de compartimentering van de opslagruimte voor materiaal van de jeugd, in 2007 gerealiseerd werd. Na protest van een oppositielid, moest deze zin geschrapt worden omdat dit niet waar is.
- Zoals hoger gezegd werden alle doelstellingen in verband met communicatie en informatie uitgesteld. Het blijft dus wachten op een aanpassing van de gemeentelijke website, een digitale nieuwsbrief en een up to date activiteitenkalender.
- Er is nog geen locatie voor de skateramp. CD&V weet dat de bewoners van het Hofeinde daar eigenlijk niet om rouwen. Daar wordt elke berichtgeving over het gegeven nauw opgevolgd. De buurt vreest immers een herbegin van de lawaaioverlast. CD&V wil dan ook dat er overlegd zal worden met de buurtbewoners van de plaats waar de skateramp zal verschijnen.
- Verder werd door CD&V al eerder aangehaald dat de jongeren de huurprijs voor de oefenruimte (voor jonge musici) in De Marc/kt te duur vinden. Dat werd toen door het schepencollege vrolijk ontkend, maar CD&V weet wel beter.CD&V hoopt dan ook dat de nabije toekomst meer goed nieuws brengt voor het Merksplasse jeugd(werk)beleid. Men kan wel uitpakken met de slogan dat Merksplas de jongste gemeente is van Vlaanderen. CD&V wil echter dat er vanuit het bestuur een blijvend grote inzet is voor het Merksplasse jeugdwerk. De volgende jaren moeten beter !Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.