De doos van Pandora (3)  -  30-03-2007


Hier zijn we met de derde aflevering van de “Doos van Pandora”. Het doet ons plezier dat de reacties zo positief zijn. Als jullie iets opvangen dat in “de doos” thuishoort, laat het ons dan gerust weten. Verscheidene mensen hebben dat al gedaan. Dank bij voorbaat.Wat weet Dame Pandora ons deze keer te vertellen?

Wordt AGEM verkocht?

Het gemeentebestuur van Merksplas en vooral de meerderheid hebben steeds graag gepronkt met de eigen elektriciteitsbedrijven EBEM en AGEM. Nu vernemen wij uit meerdere bronnen dat het schepencollege er ernstig aan denkt de netbeheerder “Autonoom Gemeentelijk Elektriciteitsnet Merksplas” (AGEM) te verkopen. Er zouden reeds onderhandelingen gevoerd worden. Als dit waar is, vindt CD&V het een schande. De raad van bestuur (waar CD&V ook in zit) is immers niet op de hoogte.

Vreemd is in ieder geval dat de zoektocht naar een directeur voor AGEM zonder commentaar gestopt blijkt te zijn, ondanks het feit dat er zich drie kandidaten aangemeld hadden. Er wordt ook verteld dat de reden van de eventuele verkoop zou liggen in het feit dat het aanleggen van kabels naar de industriële klanten uit de agrarische sector voor een kleine maatschappij als AGEM onbetaalbaar is.

CD&V zit met vele vragen. Vooreerst willen wij weten of deze hardnekkige geruchten waar zijn. Als ze waar zijn willen wij weten waarom de raad van bestuur niets mocht weten. Verder stellen wij ons vragen over de toekomst van het personeel van AGEM. Voor zover wij kunnen inschatten is de toekomst van AGEM ook onlosmakelijk verbonden met die van EBEM. De toestand van de elektriciteitsmaatschappijen heeft dan weer een directe impact op de financiële ruimte die de gemeente heeft om te investeren. Wij vragen ons ook af of de bevolking gelijk gaat krijgen als daar te horen is dat de gemeente in geldnood gaat geraken door de door velen als megalomaan aangevoelde plannen met de Kolonie.

Bedje van de burgemeester wordt gespreidHet is zéér aangewezen voor de gemeenteraadsleden van Merksplas geabonneerd te zijn op een krant. Zo hoor en leer je nog eens wat. Neem nu Gazet van Antwerpen van 14 februari 2007. Pagina 49 gaat integraal over Merksplas. Het bezoek van een blauwe minister en een even blauwe bestendig afgevaardigde die de kapel van de Kolonie komen bezoeken en twee miljoen euro beloven voor de restauratie van de kapel. En de pers in het kielzog. Blijkbaar liever de pers dan de gemeenteraadsleden of de Commissie Kolonie die al jaren niet meer samengeroepen is.

Wat echter volgens CD&V de échte agenda van het bezoek en de persbelangstelling is, is “minder expliciet” gecommuniceerd. CD&V denkt dat men bezig is onze burgemeester te lanceren voor een carrière in de nationale politiek. Eerst goudhaantje in Merksplas, dan gebuisd voor het Vlaams parlement, dan eerste op de lijst voor de provincieraad. Het volgende zal wel de verkiezingen van 10 juni 2007 zijn, zeker?

De liberalen hebben immers een sterke figuur nodig in de Kempen, die bijna uitsluitend door CD&V bestuurd wordt. Na de soap rond de blauwe burgemeester in Hoogstraten kunnen ze een jonge turk die de vlag overneemt, goed gebruiken. We vernemen dat er eerst een verkiesbare plaats was beloofd. Ondertussen zou het nog maar over een strijdplaats gaan.

Inspraak rond ruimtelijk structuurplan nog nodig?

In dezelfde gazet van 14 februari 2007 lezen we ook dat alle fundamentele punten die het ruimtelijk structuurplan Merksplas bevat, de facto al zo goed als goedgekeurd zijn. Het schepencollege heeft zich immers verzekerd van de welwillende steun van de provincie en de bevoegde Vlaamse minister. Allemaal van dezelfde partij natuurlijk. Je kan je bijgevolg wel afvragen waarom de mening van de bevolking over het ruimtelijk structuurplan nog gevraagd wordt.

Ophaling grof vuil niet simpel

Om het afvaltoerisme tegen te gaan en de afvalberg te verkleinen reorganiseerde het schepencollege de ophaling van grof vuil. Tegenwoordig moeten de burgers contact nemen met de milieudienst en wordt er een ophaling “op afroep” gehouden. Meerdere burgers meldden ons dat dit systeem moeilijk draait. De mensen moeten immers gedetailleerd melden wat ze aan gaan bieden. Wat niet gemeld werd, wordt ook niet meegenomen.

Uiteraard snappen wij van CD&V de bedoeling wel. Anderzijds hopen wij dat het schepencollege snapt dat het zo geen werken is. Als iemand aan het oprommelen slaat, weet hij niet altijd waar hij bij uit gaat komen. Een gedetailleerde opgave van de spullen is bijgevolg vooraf vaak niet mogelijk.

Uitbaters cafetaria sporthal mogen rotten?De gemeente Merksplas wil de huidige sportschuur aan het Hofeinde vergroten. Om die werken mogelijk te maken worden alle volumes die tegen de huidige sportzaal staan, afgebroken. Dat houdt in dat de polyvalente zaal, de kleedkamers, de inkomhal én de cafetaria tegen de vlakte gaan.

Het probleem is echter dat het contract met de huidige uitbaters nog loopt tot mei 2008. De discussies over een regeling rond dit gegeven tussen de uitbaters en het schepencollege lopen naar verluidt nogal vierkantig.

Het zal dan ook niemand verbazen dat de uitbaters zich “zwaar gepakt” voelen. Ze zijn de bejegening door het schepencollege dan ook spuugzat en laten dat ook duidelijk horen.
Is dat de bescherming van de plaatselijke neringdoeners?

Wie breekt zijn been of erger?Via de gemeenteraad of via de ambtenaren heeft CD&V al heel vaak klachten en vragen van bewoners doorgegeven aan het bestuur. Zo ook de vraag wat te willen doen aan de bruggen in Carons Hofke. Tot nu toe zonder resultaat.

Neem het ons dan ook niet kwalijk dat wij nog eens met aandrang zouden willen vragen dat men de bruggen in het gemeentepark veilig maakt. Als het geregend heeft zijn de brugdekken immers spekglad. Het is wachten op het eerste ongeval. Een oplossing is simpel en zeer goedkoop. Wij suggereren dan ook opnieuw dat men de brugdekken zou voorzien van kippengaas.

Kunnen we er op rekenen? Dank bij voorbaat in naam van wandelaars en joggers.

Ondersteuning van het vrijwilligerswerk (2)?

Wij vernemen dat de gemeente een verzekering heeft voor de vrijwilligers die op evenementen werken. Ons wordt echter gemeld dat de polis ook voorziet dat de vrijwilligers (als ze in de fout gaan) een eerste schijf van 250 euro zelf moeten ophoesten.

Problemen sporthal hélemaal niet opgelostIn de vergadering van de gemeenteraad van 19 maart 2007 werd door het schepencollege gezegd dat de verwarmingsproblemen in de sporthal opgelost zijn. Dat was ook zo te lezen op deze website. Ogenblikkelijk kregen wij reacties van gebruikers van de polyvalente zaal. Zij spreken van “Wat een grap”.

Blijkbaar werden er twee kleine warmeluchtblazertjes geïnstalleerd om de kapotte verwarming te vervangen. Die konden ternauwernood de ruimte wat opwarmer tijdens de periode van zacht weer voor enkele weken. De matten waarop de clubs trainen blijven ijskoud. Vooral de jeugdwerking zou daar onder lijden. Heel wat kinderen zouden wegblijven van de trainingen omdat ze verkleumd de matten afkomen.

De volwassenen hebben het wat minder snel koud vanwege de zwaardere
trainingen. Als ook zij bezweet van de matten komen en naar de kleedkamer gaan, staat hen daar een nieuwe “thermische schok” te wachten. Het is daar ijskoud. Normaal gaan de sporters dan eerst onder de douche, maar dat is nu verre van een pretje. Kletsnat vanonder de douche krijgen ze weer de ijzige koude op het lijf en veel mensen hebben er al een pracht van een zware verkoudheid aan overgehouden.

Onze correspondent zegt tenslotte:”Laat jullie dus niks wijsmaken over “opgelost”. De waarheid ziet er zelden zo fraai uit als de nieuwe tennisvelden die wél binnen de deadline klaar zullen zijn!”
Waarvan akte.
http://users.nucleus.be/adri/index.php?topicid=8&id=40
© 2002 Ad Sommen